W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Narada roczna podsumowującej działalność Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej za 2020 rok

19.03.2021

W dniu 19 marca 2021roku o godzinie 12:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbyła się narada roczna podsumowującą działalność KP PSP w Limanowej za 2020 rok.

Na tle banneru KP PSP Limanowa Komendant Powiatowy PSP w Limanowej mł. bryg. W. Frączek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej bryg. T. Pawlik i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej st. bryg. w st. spocz. dh Grzegorz Janczy.

Z powodu panującej pandemii spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej mł. bryg. Wojciecha Frączka w naradzie udział wzięli: bryg. Piotr Słowiak - Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, druh Grzegorz Janczy - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Limanowej, burmistrzowie i wójtowie powiatu limanowskiego, przedstawiciele służb i inspekcji powiatu limanowskiego, prezesi zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP z terenu powiatu limanowskiego oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy. 

Naradę rozpoczął mł. bryg. Wojciech Frączek – Komendant Powiatowy PSP w Limanowej przedstawiając ogólną ocenę bezpieczeństwa pożarowego w powiecie limanowskim oraz główne przedsięwzięcia realizowane w roku 2020. Sprawozdanie obejmowało również statystykę prowadzonych działań ratowniczych jak i charakterystykę ochrony przeciwpożarowej oraz poszczególnych obszarów działalności komendy w 2020 roku. W dalszej części spotkania omówiono cele do realizacji w roku bieżącym ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej komendy.

Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - bryg. Piotr Słowiak podziękował wszystkim, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wspierają ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu, a także przedstawił szeroki zakres zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną na terenie województwa małopolskiego.

Opracowanie: bryg. T. Pawlik – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej

Zdjęcia: KP PSP Limanowa.

Zdjęcia (1)