W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podsumowanie procesu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2020

22.02.2021

W roku 2020 w KP PSP Limanowa zorganizowano i przeprowadzono 11 szkoleń dla członków OSP z terenu powiatu limanowskiego.

Sala kinowa OSP Łososina Górna, na której strażacy OSP terenu powiatu limanowskiego zdaj egzamin końcowy na szkoleniu podstawowym

Szkolenia rozpoczęło 260 a ukończyło 254 słuchaczy, w tym:

 • 2 edycje szkolenia podstawowego dla strażaków biorących bezpośredni udział
  w działaniach ratowniczych (szkolenie ukończyło 78 osób, w tym z jednostek KSRG – 42 osoby, z pozostałych jednostek – 36 osób);
 • 5 edycji szkolenia dla KDR (dowódców) - szkolenie ukończyło 96 ratowników OSP, w tym z jednostek KSRG – 59 osób, z pozostałych jednostek – 37 osób);
 • 4 edycje szkolenia Naczelników OSP - szkolenie ukończyło 80 ratowników OSP, w tym z jednostek KSRG – 42 osoby, z pozostałych jednostek – 38 osoby).

Łączna liczba strażaków-ratowników OSP spełniających wymagania formalne do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (tj. wiek do 65 roku życia, aktualne badania lekarskie, odpowiednie przeszkolenie pożarnicze) to na koniec stycznia br. 1519 druhów (1012 – KSRG, 507 – jednostki pozostałe). W tej liczbie uprawnienia dotyczące:

 • ratownictwa technicznego posiada 1044 strażaków;
 • kierowców-konserwatorów sprzętu OSP – 314 strażaków;
 • działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach – 614 druhów;
 • kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń – 898 strażaków;
 • kierowania działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców) – 571 druhów;
 • funkcji naczelnika – 221 strażaków;
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy – 404.

Podniesienie poziomu merytorycznego zajęć, jak również atrakcyjności kursów jest jednym z głównych priorytetów kierownictwa KP PSP Limanowa. Pomimo występujących w minionym roku ze względu na pandemię koronawirusa utrudnień, udało się przeprowadzić, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznych, 11 edycji szkoleń na trzech poziomach. 

W zgodnej ocenie zarówno uczestników szkoleń, funkcyjnych jednostek OSP jak również wykładowców/instruktorów w ostatnim roku udało się utrzymać wysoki poziom zajęć. Stać się to mogło dzięki zaangażowaniu finansowemu Starostwa jak również wsparciu następujących organizacji i firm: jednostki OSP w Łososinie Górnej, która otworzyła swój poligon dla słuchaczy szkoleń podstawowych oraz salę wykładową w budynku strażnicy na potrzeby egzaminów, właściciela firmy MIDREW udostępniającego terenu pod ww. poligon, klubu LKS „Płomień” oraz właściciela Stacji Demontażu Pojazdów ŁOMZIK w Tymbarku udostępniającego na potrzeby ćwiczeń wraki pojazdów.

Opracowanie: st. kpt. mgr Marcin Kulig – Wydzial ds. operacyjno – szkoleniowych KP PSP Limanowa

Zdjęcia (3)