W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

ĆWICZENIA KOMPANII NR 7 „LUBLINIEC” WOJEWÓDZKIEGO ODWODU OPERACYJNEGO

23.06.2021

Zdjęcie zrobione z lotu ptaka przed budynkiem strażnicy. Przed budynkiem stoją zaparkowane wozy strażackie.

22 czerwca 2021 r. odbyły się ćwiczenia sztabowe w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin. Podczas spotkania przedstawiona została organizacja ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych w nadleśnictwie oraz omówiono współprace ze służbami leśnymi. Ustalono poszczególne zadania dla zespołów wchodzących w skład sztabu akcji oraz organizację ćwiczeń praktycznych.

23 czerwca 2021 r. miały miejsce ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 7 „Lubliniec” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Koszęcin, w leśnictwie Kalina.

W ćwiczeniach udział brały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciasnej, Solarni, Sierakowa Śląskiego, Woźnik, Łagiewnik Wielkich, Koszęcina, Kamienicy Śląskiej, Lisowa, Sadowa, Strzebinia, Kochcic, Kochanowic, Psar oraz Kaliny.

Po przybyciu jednostek do rejonu koncentracji w siedzibie OSP Kalina dokonano przeglądu zastępów, kontroli wyposażenia oraz umundurowania strażaków. Następnie omówiono cel ćwiczeń oraz zasady BHP, a także metody prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów terenów leśnych. Głównym zadaniem zrealizowania założenia było niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się pożaru na kolejne obszary lasu i zabudowania. Dla zapewnienia ciągłości podawania środka gaśniczego organizowane było zaopatrzenie wodne w oparciu o zbiornik ppoż. znajdujący się na terenie ww. leśnictwa, stosując metodę przepompowywania wody na duże odległości.

Celem ćwiczeń było doskonalenie metody gaszenia pożarów na terenach leśnych, sprawdzenie oraz doskonalenie współdziałania poszczególnych zastępów wchodzących w skład kompanii. Doskonalono również metody współdziałania pomiędzy pracownikami Nadleśnictwa, zespołami wchodzącymi w skład sztabu komendanta powiatowego PSP oraz zastępami uczestniczącymi w ćwiczeniach, podczas pożarów lasów.

Ćwiczenia podsumował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Ćwiczenia pokazały, że ratownicy biorący udział w ćwiczeniach są dobrze przygotowani do działań, zarówno pod względem wyszkolenia, jak i pod względem wyposażenia w sprzęt ratowniczy, ochrony indywidualnej i osobistej. Należy także podkreślić duże zaangażowanie poszczególnych ratowników w wykonanie przydzielonych zadań.

Serdeczne podziękowania dla Nadleśnictwa Koszęcin za możliwość zorganizowania ćwiczeń sztabowych w obiektach nadleśnictwa oraz ćwiczeń praktycznych na terenie lasów państwowych.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

Zdjęcia:  bryg. Artur Szymanek, asp. sztab. Rafał Romanek, KP PSP w Lublińcu

 

Zdjęcia (5)