W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu (42-700 Lubliniec, ul. PCK 10,tel. 34 351 07 30, fax 34 351 07 32, e-mail: sekretariat@straz-lubliniec.pl
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych (tel. 47 851 51 80), email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl ) zgodnie z zarządzeniem Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu Nr 17/2023/PF z dnia 30 czerwca 2023 roku.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniuoraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej, niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych poprzez podanie informacji o okolicznościach zdarzenia, którego żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu prowadzony jest monitoring obiektu, niektórych pojazdów służbowych oraz służbowej poczty elektronicznej.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (42-700 Lubliniec, ul. PCK 10, tel. 34 3510730, e-mail: sekretariat@straz-lubliniec.pl)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych, tel. 47 851 51 80, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r.1040),
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

Media społecznościowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w związku z prowadzeniem stron/kanałów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), Twitter oraz YouTube (Google).

Administrator

W związku z prowadzeniem stron/kanałów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), Twitter oraz YouTube (Google), Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10, 42-700 Lubliniec,
e-mail: sekretariat@straz-lubliniec.pl

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które w mediach społecznościowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zamieściły posty, wpisy, a także, które:

 • dokonały subskrypcji strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj” itp.
 • wykonały reakcję na stronie/kanale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w serwisach społecznościowych np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.
 • wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest współadministratorem danych osobowych wraz z:

 • Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej Facebook)
 • Twitter, Inc., z siedzibą pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 941 03, USA
 • YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia)

Każdy z podmiotów będących współadministratorem Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu, samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Facebook

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw, z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).

Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Twitter

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do danych liczbowych za dany okres (liczba profili, które odwiedziły profil, liczba wzmianek profilu, liczba nowych obserwujących, liczba kliknięć w link, liczba retweetów (podań dalej), liczba serduszek, liczba odpowiedzi (komentarzy).

Zasady dotyczące serwisu Twitter dostępne są pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Twitter, znajdą się na stronie: https://gdpr.twitter.com/

YouTube

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu YouTube, znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl; https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Inspektor Ochrony Danych

Z inspektorem ochrony danych oraz zastępcą insektora ochrony danych wyznaczonym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia stron Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter oraz YouTube, w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów;
 • analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach, w związku z art. 6 ust. 1 lit a), e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli będą przetwarzane w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter oraz YouTube stron Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu mogą być przekazywane:  

 • podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych
  i teleinformatycznych Ministerstwa, w których dane osobowe są przetwarzane,
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe w momencie pojawienia się informacji w Internecie, mogą automatycznie zostać przekazane poza EOG.

Natomiast Facebook, Twitter oraz YouTube mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. 

Twitter Inc. może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/tos użytkownik korzystający z jego usług wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie swoich danych, zgodnie z Polityką prywatności: https://twitter.com/en/privacy, w tym przekazywanie ich do USA, Irlandii i/lub innych krajów w celu ich przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter Inc. i jego podmioty stowarzyszone. YouTube może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach.

Dane osobowe gromadzone przez: Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook  https://www.facebook.com/policies_center; Twitter Inc. na zasadach określonych regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/privacy; YouTube, którego dostawcą jest Google LLC podlegają retencji na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu, więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Prawa osób, których dane dotyczą

Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na podstawie art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn.zm.).

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu można zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji oraz wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WAŻNE – Korespondencja kierowana do Komendanta PSP w Lublińcu powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu/mieszkania). Korespondencja niezawierająca imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej pozostawiona będzie bez rozpoznania.

Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z serwisów znajdą się odpowiednio na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
https://twitter.com/en/privacy;
https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Informacje o dobrowolności podania danych osobowych

 • Dane osobowe uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook Ireland Limited, Twitter Inc. oraz YouTube, którego dostawcą jest Google LLC z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na stronach ww. serwisów społecznościowych.
 • W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tych stronach są jawne.
 • Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania, przy czym ma dostęp do tego typu danych stworzonych przez administratora głównego danego medium społecznościowego.

 


PRZETWARZANIE DANYCH W SWD PSP

Materiały

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jop
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_zwiazku​_z​_prowadzeniem​_dzialan​_ratowniczych​_przez​_jop.pdf 0.08MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
Odpowiedzialnosc-i-zadania-innych-niz-psp-jop-majacych-dostep-do-swd-psp.pdf 0.15MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów
Zakres-odpowiedzialnosci-oraz-podzial-zadan-wspoladministratorow.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 11:34 asp. sztab. Rafał Romanek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Romanek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 6.0 14.09.2023 15:16 mł. bryg. Wojciech Kwapień
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 5.0 11.07.2023 14:19 mł. bryg. Wojciech Kwapień
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 4.0 18.11.2022 14:30 mł. bryg. Wojciech Kwapień
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 3.0 06.10.2021 13:48 asp. sztab. Rafał Romanek
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 2.0 01.02.2021 14:21 asp. sztab. Rafał Romanek
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 08.12.2020 11:34 asp. sztab. Rafał Romanek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}