W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gov.pl/web/kppsp-lubliniec.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. dokumenty pdf i filmy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest: mł. bryg. Wojciech Kwapień
 • e-mail: sekretariat@straz-lubliniec.pl
 • telefon: +48 34 351 07 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice
 • e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl
 • telefon: +48 47 851 50 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
ul. PCK 10, 40-700 Lubliniec

 

Otoczenie i wejście:
Na teren Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu możliwy jest dojazd ulicą PCK. Teren komendy stanowi budynek Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu przy którym zlokalizowany jest parking wewnętrzny dostępny dla pracowników oraz zewnętrzny dostępny dla interesantów zapewniający dostęp do wskazanego wejścia budynku. Przed wejściem na teren komendy następuje weryfikacja osób wchodzących przy budynku Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu.  Budynek posiada dodatkowe wejście z poziomu terenu, bez barier architektonicznych, umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.  Budynek główny komendy PSP znajduje się w centralnej części działki. Dostęp do budynku głównego komendy jest możliwe przez wejście główne, a następnie klatką schodową na poszczególne poziomy budynku.

Toalety:
Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:
Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem:
Jest dozwolone.

Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
Tak

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2020
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_za​_2020.pdf 0.10MB
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2020 - forma dostępu cyfrowego
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_za​_2020​_-​_forma​_dostępu​_cyfrowego.pdf 0.06MB
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_dostępności
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_dostępności.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 11:48 asp. sztab. Rafał Romanek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Romanek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 31.03.2022 10:54 mł. bryg. Wojciech Kwapień
Deklaracja dostępności 5.0 28.02.2022 14:20 asp. sztab. Rafał Romanek
Deklaracja dostępności 4.0 28.02.2022 14:02 asp. sztab. Rafał Romanek
Deklaracja dostępności 3.0 29.09.2021 07:54 asp. sztab. Rafał Romanek
Deklaracja dostępności 2.0 02.04.2021 12:18 asp. sztab. Rafał Romanek
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 11:48 asp. sztab. Rafał Romanek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}