W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!
W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji zostały wstrzymane do odwołania! Skargi, wnioski i petycje można przekazywać zarówno za pośrednictwem: tradycyjnej poczty, korespondencji elektronicznej lub przy wykorzystaniu adresu e-mail.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.30 - 17.30 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego tel. +48 34 3510730.

Skargi/wnioski można składać:

listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10, 42-700 Lubliniec
osobiście w sekretariacie przy ul. PCK 10 w godz. 7.45-15.30
za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej /KPPSPLubliniec/SkrytkaESP
za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres
sekretariat@straz-lubliniec.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
faxem na nr +48 34 3510732

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Tryb rozpatrywania

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 poz. 256 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 11:38 asp. sztab. Rafał Romanek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Romanek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 3.0 01.03.2021 09:25 st. kpt. Wojciech Kwapień
Skargi i wnioski 2.0 09.12.2020 22:46 asp. sztab. Rafał Romanek
Skargi i wnioski 1.0 08.12.2020 11:38 asp. sztab. Rafał Romanek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}