W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

27.03.2021

Zdjęcie obrazuje teczkę papierową z napisem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

 

Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

Środki przeznaczone dla OSP będą przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 marca 2021 roku.

 

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę OSP w łącznej wysokości nie wyższej niż 5 000 zł dla jednostki OSP.

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej oceny i wyboru jednostki (w tym potwierdza dysponowanie przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu) i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien być podpisany przez osoby z danej jednostki OSP upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

 

Opracowanie: KG PSP

Zdjęcia: KG PSP

Materiały

Tryb​_i​_zasady​_udzielania​_dofinansowania​_OSP​_COVID19
Tryb​_i​_zasady​_udzielania​_dofinansowania​_OSP​_COVID19.docx 0.04MB
Tryb​_i​_zasady​_udzielania​_dofinansowania​_OSP​_COVID19
Tryb​_i​_zasady​_udzielania​_dofinansowania​_OSP​_COVID19.pdf 0.29MB
wniosek​_o​_dofinansowanie​_osp​_COVID19
wniosek​_o​_dofinansowanie​_osp​_COVID19.doc 0.05MB
zakres​_rzeczowy​_dofinansowanie​_OSP
zakres​_rzeczowy​_dofinansowanie​_OSP.docx 0.02MB
zakres​_rzeczowy​_dofinansowanie​_OSP
zakres​_rzeczowy​_dofinansowanie​_OSP.pdf 0.13MB