W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Służba strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach kontynuuje pionierskie tradycje druhów osiedlających się i zakładających ochotnicze straże pożarne na ziemiach odzyskanych. Po zakończeniu wojny w roku 1945 pierwsi osadnicy rozpoczęli pracę społeczną na terenie miasta Police i Obwodu Szczecińskiego. Sprzętem wyciągniętym z gruzów, wyremontowanym, przenoszonym w czasie akcji ręcznie, gaszono pożary budynków mieszkalnych i zakładów. 

Zakładając Ochotniczą Straż Pożarną przyczyniali się do zabezpieczenia mienia państwowego i prywatnego stawiając czoło wielu trudnym zadaniom, narażając swoje życie dla dobra i bezpieczeństwa innych. W życiu społecznym strażacy od zawsze odgrywali ważną rolę, w nowej powojennej Polsce. Druhowie współtworzyli nowy organizm państwowy przeżywając radości, wzloty i upadki nowej rzeczywistości.
W latach 1945 -1988 działalność Ochotniczych Straży Pożarnych operacyjnie nadzorowana była przez zawodową straż pożarną w Szczecinie. 
W roku 1971 w nowo powstałych Zakładach Chemicznych Police utworzono Zakładową Straż Pożarną, która oprócz ochrony zakładu pomagała okolicznym mieszkańcom w zwalczaniu zagrożeń.
Wychodząc naprzeciw potrzebom bezpieczeństwa pożarowego Miasta i Gminy Police z dniem 20.05.1988r. powołano w Policach Oddział Zawodowej Straży Pożarnej podległy Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Szczecinie. Oddział mieścił się w budynku OSP Police przy ul. Sikorskiego 6. 

Budynek starej strażnicyZ dniem 01.07.1992r. Komendant Główny PSP powołał Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Policach, będącą jednostką organizacyjną w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Istniejący stan prawny utrzymywał się do 31 grudnia 1998 roku, w którym został zmieniony ustawą z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, w związku z reformą ustrojową państwa. Na jej mocy z dniem 1.01.1999 r. zostało utworzonych 16 województw, przywrócono powiaty i trójstopniowy podział administracyjny państwa (gmina, powiat, województwo). Powiat policki został włączony do utworzonego województwa zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie. W jego skład weszły dwie gminy miejsko-wiejskie Police i Nowe Warpno oraz dwie gminy wiejskie Dobra i Kołbaskowo.
Z dniem 1. stycznia 1999 roku została utworzona Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na bazie, lokalowej i sprzętowej JRG w Policach podlegającej wcześniej Komendzie Rejonowej PSP w Szczecinie. 
Dotychczasowa obsada osobowa (33 etaty mundurowe) została powiększona o etaty komendanta powiatowego, zastępcy komendanta powiatowego, etaty komórek odpowiedzialnych za sprawy kontrolno-rozpoznawcze, finansowe, kadrowe, kwatermistrzowskie. Aktualnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach realizuje ustawowe zadania obsadą 47 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych (korpus służby cywilnej, pracownik cywilny-stanowisko pomocnicze).
Od momentu powołania Komendy Powiatowej czyniono starania o poprawę bazy lokalowej. W roku 2001 z inicjatywy ówczesnego Komendanta Powiatowego st. kpt. Jacka Staśkiewicza przy wsparciu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marka Kowalskiego, powstał projekt nowej strażnicy Komendy Powiatowej. Budowa miała byś współfinansowana z wykorzystaniem środków pomocowych Wspólnoty Europejskiej w ramach programu "Phare CBC Polska-Niemcy".Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę inwestycji przystąpiono do jej realizacji. Ze względu na nierzetelnego wykonawcę została jednak wstrzymana. Po wyłonieniu nowego wykonawcy, przy zaangażowaniu nowego Komendanta Powiatowego bryg. Romana Nazarkiewicza pod nadzorem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Marka Kowalskiego budowa ruszyła na nowo w bardzo szybkim tempie. W dniu 5 sierpnia 2004r. przy udziale Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Ryszarda Kalisza, władz administracyjnych województwa i powiatu nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę siedziby Komendy Powiatowej PSP w Policach a już w miesiącu lutym 2005 r. przystąpiono do czynności odbiorowych uzyskując w dniu 14 marca pozwolenie na użytkowanie.Na powierzchni 8294 m2 przy ul. Tanowskiej 4a w Policach rozpoczęto nową jakość służby w Komendzie Powiatowej.

Budynek nowej strażnicy

Potencjał jednostki ratowniczo - gaśniczej wspomagany jest w terenie przez 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (7 włączonych do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego) oraz Zakładową Straż Pożarną w Zakładach Chemicznych Police (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.).Ponad 19% powierzchni powiatu stanowią akweny, blisko 40% lasy w I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego. Istniejące 2 zakłady zwiększonego i 2 dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej oraz przebieg ruchliwych dróg determinują różnorodność działań interwencyjnych.Wymusza to oprócz standardowych działań gaśniczych również przygotowanie sprzętowe i szkoleniowe w zakresie ratownictwa drogowego, chemicznego, wodnego i wysokościowego.Różnorodność zagrożeń niesie za sobą wiele niebezpieczeństw dla życia i zdrowia samych strażaków. Podczas prowadzonych działań strażacy zawsze wykazywali się niezłomnym zaangażowaniem, męstwem i odwagą.

W dniu 26 października 2007 roku udało się uratować płonący zabytkowy ratusz w Nowym Warpnie. W pożarze zniszczone zostało tylko jedno pomieszczenie wraz z wyposażeniem. Budynek o konstrukcji szachulcowo-ryglowej pozostał chlubą miasta. Obiekt pełni rolę siedziby władz miejskich od XVII wieku do chwili obecnej. Uratowane mienie oszacowano na ok. 1 mln zł. W działaniach brały udział trzy zastępy PSP, trzy OSP i jeden ZSP.
W dniach 12 - 20 sierpnia 2007 roku strażacy uczestniczyli w działaniach podczas podtopień miejscowości Mierzyn. W wyniku gwałtownej, długotrwałej ulewy woda deszczowa spływająca z około 1000 ha łąk, zalała ok. 300 ha podszczecińskiej miejscowości i wdarła się na teren ponad 100 posesji. Budową obwałowań i wypompowywaniem wody z zalanych budynków zajmowało się 17 zastępów PSP z Drawska Pomorskiego, Gryfina, Gorzowa Wlkp., Koszalina, Stargardu Szczecińskiego, Szczecina i Polic oraz 10 OSP z terenu powiatu polickiego. 
W dniach 15-19 października 2009 roku strażacy uczestniczyli w działaniach podczas podtopień w Trzebieży i Policach. Do zdarzenia doszło w wyniku tzw. „cofki”, co wywołało przelanie i przesiąkanie wody przez wały przeciwpowodziowe. Zalana została marina żeglarska, boisko sportowe, park i port rybacki w Trzebieży, posesje mieszkalne i tereny przemysłowe Zakładów Chemicznych w Policach. Działania polegały na wypompowywaniu wody, podwyższaniu istniejących wałów przeciwpowodziowych, budowaniu obwałowań z worków z piaskiem oraz rękawów przeciwpowodziowych wokół budynków mieszkalnych. W działaniach brało udział 21 zastępów PSP z terenu całego województwa zachodniopomorskiego oraz 11 zastępów OSP z terenu powiatu polickiego.Podobne działania policcy strażacy prowadzili 1 czerwca 2010 roku oraz w dniach 14-15 stycznia 2012 roku.
W dniu 10 stycznia 2011 roku wybuchł pożar w zakładzie produkującym jachty. Pożar był szczególnie groźny z uwagi na uwalniające się związki chemiczne oraz znaczną ilość materiałów palnych. Zdarzenie udało się zlikwidować w zarodku, a nadpaleniu uległ jeden kadłub budowanego jachtu. W działaniach udział brały 2 zastępy PSP, 1 OSP i 1 ZSP.
Uprzemysłowienie oraz zlokalizowanie różnych zakładów przemysłu chemicznego niesie za sobą zagrożenie, na które muszą reagować strażacy. 
Te najważniejsze miały miejsce:
21 czerwca 2000 roku w Policach z przewróconego pojemnika przewożonego samochodem ciężarowym doszło do wycieku około 1 m3 kwasu fosforowego. Rozlany kwas stał się bezpośrednim zagrożeniem dla jadącego na rowerze chłopca. Strażacy dekontaminowali ubranie chłopca, a wyciek zneutralizowali wapnem.
W lutym 2002 roku podczas pożaru w fabryce łodzi w miejscowości Trzeszczyn doszło do uwolnienia węglowodorów aromatycznych w wyniku czego poszkodowanych zostało dwoje ludzi.
W lipcu 2003 roku na autostradzie A6 w pobliżu miejscowości Kołbaskowo cysterna samochodowa wywróciła się na pobocze drogi. Doszło do niewielkiego wycieku benzyny.
29 października 2010 roku w Policach przy ul. Jasienickiej nastąpił wyciek amoniaku z rurociągu należącego do Zakładów Chemicznych Police. Dzięki szybkiemu zauważeniu i interwencji uwolniło się tylko 25 kg amoniaku. 
W dniu 1 października 2012 roku w Policach wykoleiła się cysterna kolejowa z amoniakiem. Na szczęście nie doszło do jej rozszczelnienia.
W dniach 14 - 18 maja 2013 roku usuwano substancje ropopochodne w Policach z kanału wodnego rzeki Łarpia. Działania straży pożarnej polegały na ograniczeniu przedostawania się substancji ropopochodnej do rzeki Odry za pomocą zapór elastycznych i sorpcyjnych oraz ich zbieraniu z brzegu i wody. Grząski teren uniemożliwiał użycie ciężkiego sprzętu, dlatego część prac odbywała się ręcznie. Rekultywację terenu zakończyła specjalistyczna firma. Łącznie wywieziono około 36,5 ton zanieczyszczonej ziemi oraz 9,2 ton płynnej mazi ropopochodnej. Substancja była pozostałością po niemieckiej fabryce benzyny syntetycznej lub wytwórni masy bitumicznej.
3 października 2013 roku w Policach przy ul. Jasienickiej nastąpił wyciek 300 l kwasu siarkowego wysoko stężonego z rurociągu należącego do Zakładów Chemicznych Police.

Pojazdy pożarnicze, sierpień 2015Pojazdy pożarnicze, sierpień 2015

Efektywności działań ratowniczych i właściwemu poziomowi czynności prewencyjnych  służy systematyczne podnoszenie kwalifikacji polickich strażaków w szkołach pożarniczych, na specjalistycznych kursach, uczelniach cywilnych oraz podczas bieżących ćwiczeń i szkoleń doskonalących.

W dniach 17 – 18 kwietnia 2013 roku Komenda Powiatowa był współorganizatorem międzynarodowej konferencji "Bezpieczeństwo pożarowe lasów w strefie przygranicznej oraz bezpieczeństwo obszarów chronionych, nowoczesne technologie" oraz ćwiczeń wojewódzkich "Trzebież 2013". W konferencji uczestniczyło około 170 strażaków i leśników oraz ponad 250 funkcjonariuszy i druhów ćwiczących. 

Komenda Powiatowa przez 5 lat (2009-2013) była  gospodarzem i współorganizatorem Turnieju w Dwuboju Pożarniczym o Puchar Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Kilkukrotnie organizowała wojewódzkie zawody służb mundurowych w pływaniu. 
Elementem służby i współdziałania są cyklicznie organizowane specjalistyczne szkolenia dla strażaków jednostek OSP powiatu polickiego, w których instruktorami i wykładowcami są funkcjonariusze Komendy Powiatowej.
Długoletnia działalność wielu pokoleń strażaków na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu polickiego na trwałe wpisała się w jego historię. Odwaga, męstwo, hart ducha oraz poświęcenie to cechy oddające charakter strażackiej służby. Cieszy się ona szacunkiem i uznaniem społeczeństwa ziemi polickiej.
Doceniając wkład wniesiony przez okres 15 lat działalności (1999-2014) Komendy Powiatowej PSP w Policach, przedstawiciele lokalnego społeczeństwa utworzyli w styczniu 
2014 roku Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Komitet, który pracował pod przewodnictwem Starosty Polickiego Pana Leszka Guździoła przekazał uroczyście ufundowany sztandar podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, 15 czerwca 2014 roku w Nowym Warpnie.
Sztandar jest przedmiotem dumy społeczeństwa powiatu polickiego, a dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach symbolem zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby. Dla spadkobierców dorobku strażackich doświadczeń jest dzisiaj i będzie w przyszłości symbolem jedności i spójności działań dla dobra Ojczyzny i Jej obywateli. 

Sztandar Komendy Powiatowej PSP w Policach

Sztandar Komendy Powiatowej PSP w Policach

Stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Policach piastowali:
  • 26.04.1999 - 20.08.2002:     st. kpt. mgr inż. Jacek Staśkiewicz
  • 09.09.2002 - 31.12.2002:     Ś.†P. st.kpt. inż. Marek Hoppe (p.o.)
  • 01.01.2003 - 27.02.2009:     bryg. mgr inż. Roman Nazarkiewicz
  • 28.02.2009 - 31.03.2009:     bryg. mgr inż. Mirosław Romanko (p.o.)
  • 01.04.2009 - 08.05.2015:     st. bryg. mgr inż. Dariusz Uchto
  • 09.05.2015 - 31.08.2019:     st. bryg. mgr inż. Marek Gendek
  • 01.09.2019 - 17.02.2020:     st. kpt. mgr inż. Piotr Maciejczyk (p.o.)
  • 18.02.2020 -                    :     st. kpt. mgr inż. Piotr Maciejczyk