W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Służba strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach kontynuuje pionierskie tradycje druhów osiedlających się i zakładających ochotnicze straże pożarne na ziemiach odzyskanych. Po zakończeniu wojny w roku 1945 pierwsi osadnicy rozpoczęli pracę społeczną na terenie miasta Police i Obwodu Szczecińskiego. Sprzętem wyciągniętym z gruzów, wyremontowanym, przenoszonym w czasie akcji ręcznie, gaszono pożary budynków mieszkalnych i zakładów.
Zakładając Ochotniczą Straż Pożarną przyczyniali się do zabezpieczenia mienia państwowego i prywatnego stawiając czoło wielu trudnym zadaniom, narażając swoje życie dla dobra i bezpieczeństwa innych. W życiu społecznym strażacy od zawsze odgrywali ważną rolę, w nowej powojennej Polsce. Druhowie współtworzyli nowy organizm państwowy przeżywając radości, wzloty i upadki nowej rzeczywistości.
W latach 1945-1988 działalność Ochotniczych Straży Pożarnych operacyjnie nadzorowana była przez zawodową straż pożarną w Szczecinie.
W roku 1971 w nowo powstałych Zakładach Chemicznych Police utworzono Zakładową Straż Pożarną, która oprócz ochrony zakładu pomagała okolicznym mieszkańcom w zwalczaniu zagrożeń.
Wychodząc naprzeciw potrzebom bezpieczeństwa pożarowego Miasta i Gminy Police z dniem 20 maja 1988 r. powołano w Policach Oddział Zawodowej Straży Pożarnej podległy Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Szczecinie. Oddział mieścił się w budynku OSP Police przy ul. Sikorskiego 6.

Zdjęcie nr 1: Siedziba Oddziału Zawodowej Straży Pożarnej i następnie Komendy Powiatowej PSP w Policach przy ul. Sikorskiego 6 (2003 rok).
Zdjęcie nr 1: Siedziba Oddziału Zawodowej Straży Pożarnej i następnie Komendy Powiatowej PSP w Policach przy ul. Sikorskiego 6 (2003 rok).

 

Z dniem 1 lipca 1992 r. Komendant Główny PSP powołał Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Policach, będącą jednostką organizacyjną w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Istniejący stan prawny utrzymywał się do 31 grudnia 1998 roku, w którym został zmieniony ustawą z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, w związku z reformą ustrojową państwa. Na jej mocy z dniem 1 stycznia 1999 r. zostało utworzonych 16 województw, przywrócono powiaty i trójstopniowy podział administracyjny państwa (gmina, powiat, województwo). Powiat policki został włączony do utworzonego województwa zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie. W jego skład weszły dwie gminy miejsko-wiejskie Police i Nowe Warpno oraz dwie gminy wiejskie Dobra i Kołbaskowo.
Z dniem 1 stycznia 1999 roku została utworzona Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na bazie, lokalowej i sprzętowej JRG w Policach podlegającej wcześniej Komendzie Rejonowej PSP w Szczecinie. Dotychczasowa obsada osobowa (33 etaty mundurowe) została powiększona o etaty komendanta powiatowego, zastępcy komendanta powiatowego, etaty komórek odpowiedzialnych za sprawy kontrolno-rozpoznawcze, finansowe, kadrowe, kwatermistrzowskie.
Od momentu powołania Komendy Powiatowej czyniono starania o poprawę bazy lokalowej. W roku 2001 z inicjatywy ówczesnego Komendanta Powiatowego st. kpt. Jacka Staśkiewicza przy wsparciu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marka Kowalskiego, powstał projekt nowej strażnicy Komendy Powiatowej. Budowa miała być współfinansowana z wykorzystaniem środków pomocowych Wspólnoty Europejskiej w ramach programu "Phare CBC Polska-Niemcy". Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę inwestycji przystąpiono do jej realizacji. Ze względu na nierzetelnego wykonawcę została jednak wstrzymana. Po wyłonieniu nowego wykonawcy, przy zaangażowaniu nowego Komendanta Powiatowego bryg. Romana Nazarkiewicza pod nadzorem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Marka Kowalskiego budowa ruszyła na nowo w bardzo szybkim tempie. W dniu 5 sierpnia 2004  r. przy udziale Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Ryszarda Kalisza, władz administracyjnych województwa i powiatu nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę siedziby Komendy Powiatowej PSP w Policach, a już w miesiącu lutym 2005 r. przystąpiono do czynności odbiorowych uzyskując w dniu 14 marca pozwolenie na użytkowanie. Na powierzchni 8294 m2 przy ul. Tanowskiej 4a w Policach rozpoczęto nową jakość służby w Komendzie Powiatowej.

Zdjęcie nr 2. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Policach przy ul. Tanowskiej 4a (czerwiec, 2005 rok).
Zdjęcie nr 2. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Policach przy ul. Tanowskiej 4a (czerwiec, 2005 rok).

 

Przez kolejne lata policcy strażacy systematycznie podnosili kwalifikacje zawodowe w szkołach pożarniczych, na specjalistycznych kursach, uczelniach cywilnych oraz podczas bieżących ćwiczeń i szkoleń doskonalących, co zwiększało efektywność działań ratowniczych i właściwy poziom czynności prewencyjnych. Elementem służby i współdziałania są cyklicznie organizowane specjalistyczne szkolenia dla strażaków jednostek OSP powiatu polickiego, w których instruktorami i wykładowcami są funkcjonariusze Komendy Powiatowej.
Długoletnia działalność wielu pokoleń strażaków na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu polickiego na trwałe wpisała się w jego historię. Odwaga, męstwo, hart ducha oraz poświęcenie to cechy oddające charakter strażackiej służby. Cieszy się ona szacunkiem i uznaniem społeczeństwa ziemi polickiej. Doceniając wkład wniesiony przez okres 15 lat działalności (1999-2014) Komendy Powiatowej PSP w Policach, przedstawiciele lokalnego społeczeństwa utworzyli w styczniu 2014 roku Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Komitet, który pracował pod przewodnictwem Starosty Polickiego pana Leszka Guździoła przekazał uroczyście ufundowany sztandar podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, 15 czerwca 2014 roku w Nowym Warpnie. Sztandar jest przedmiotem dumy społeczeństwa powiatu polickiego, a dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach symbolem zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby. Dla spadkobierców dorobku strażackich doświadczeń jest dzisiaj i będzie w przyszłości symbolem jedności i spójności działań dla dobra Ojczyzny i Jej obywateli.

Zdjęcie nr 3. Sztandar Komendy Powiatowej PSP w Policach (maj, 2014 rok).
Zdjęcie nr 3. Sztandar Komendy Powiatowej PSP w Policach (maj, 2014 rok).

 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP przez szereg lat organizowali lub współorganizowali wiele oraz przedsięwzięć szkoleniowo-naukowych i sportowych.

Duże ćwiczenia, które komenda organizowała lub współorganizowała to m.in.:

 • ćwiczenia „Przejazd 2012” związane z działaniami ratowniczymi w przypadku zaistnienia wypadku masowego,
 • wojewódzkie ćwiczenia "Trzebież 2013" związane z wielkoobszarowymi pożarami lasów,
 • ćwiczenia „FALA650” w 2017 roku, związane z działaniami przeciwpowodziowymi i udziałem Kompani Specjalnej Powodziowej „CHROBRY” Centralnego Odwodu Operacyjnego,
 • wojewódzkie ćwiczenia „DELTA GAZ-18” związane z prowadzeniem długotrwałych działań w przypadku uszkodzenia linii przesyłowych gazu,
 • krajowe ćwiczenia „AZOTY-18” związane ze zwalczaniem dużych zdarzeń przemysłowych,
 • wojewódzkie ćwiczenia "JAGERBRUCK 2019" w ramach współpracy transgranicznej z Niemcami.

 

Zdjęcie nr 4. Ćwiczenia krajowe „AZOTY-18” (marzec, 2018 rok).
Zdjęcie nr 4. Ćwiczenia krajowe „AZOTY-18” (marzec, 2018 rok).

 

Większe przedsięwzięcia sportowe, które komenda organizowała lub współorganizowała  to m.in.:

 • Turniej w Dwuboju Pożarniczym o Puchar Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w latach 2009-2013,
 • Mistrzostwa Strażaków Województwa Zachodniopomorskiego w Pływaniu w 2010 roku,
 • XIII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Sporcie Pożarniczym w 2016 roku, gdzie policcy strażacy w klasyfikacji ogólnej zajęli 3 miejsce,
 • Festiwal biegowy pn. „Dziki weekend” w latach 2016-2019, gdzie jedną z konkurencji były „Przełajowe Mistrzostwa Polski i Woj. Zachodniopomorskiego Strażaków na 10 kilometrów”.

 

Zdjęcie nr 5. Reprezentacja KP PSP w Policach na podium na XIII Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Sporcie Pożarniczym (maj, 2016 rok).
Zdjęcie nr 5. Reprezentacja KP PSP w Policach na podium na XIII Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Sporcie Pożarniczym (maj, 2016 rok).

 

W naukowych przedsięwzięciach, które komenda współorganizowała lub brała czynny udział w ich organizacji jako partner to m.in.:

 • międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo pożarowe lasów w strefie przygranicznej oraz bezpieczeństwo obszarów chronionych, nowoczesne technologie", która odbyła się w dniach 17-18 kwietnia 2013 r.,
 • II konferencja dotycząca poszukiwań „Pasja inspiruje”, która odbyła się 7 marca 2020 r.,
 • nawiązanie w czerwcu 2020 r. współpracy naukowo-technicznej z Katedrą Technologii Wytwarzania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na testowanie prototypów urządzeń do wspomagania oddychania lub prowadzenia oddechu zastępczego u poszkodowanych wymagających sztucznego oddychania.

 

Do ważniejszych wydarzeń ostatnich lat jest niewątpliwie otwarcie w dniu 9 marca 2016 r. pierwszej w województwie zachodniopomorskim sali edukacyjnej „Ognik” w siedzibie komendy. Powstała ona w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Uczniowie w trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez strażaków mają  możliwość podnoszenia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. Dzieci poznają specyfikę służby strażaka, uczą się unikać i rozpoznawać zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia zarówno w domu jak i w szkole, oraz właściwie reagować w sytuacji niebezpieczeństwa. W skali roku strażacy przeszkalają 400-700 dzieci z terenu powiatu polickiego.

Zdjęcie nr 6. Adepci szkolenia przy sali edukacyjnej „Ognik” (marzec, 2016 rok)
Zdjęcie nr 6. Adepci szkolenia przy sali edukacyjnej „Ognik” (marzec, 2016 rok).

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem była inauguracja pracy kapituły Zachodniopomorskiego Krzyża Św. Floriana wraz z wręczeniem pierwszych odznaczeń dla zasłużonych strażaków i kominiarzy z terenu województwa,  która miała miejsce 12 września 2018 r. w kościele p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Policach.  Współinicjatorem powstania odznaczenia oraz członkiem kapituły jest Komendant Powiatowy PSP w Policach st. bryg. Marek Gendek.

Ostatnie lata funkcjonowania komendy to m.in.:

 • ciągły rozwój szkoleniowy strażaków zawodowych i ochotniczych,
 • pozyskiwanie nowego sprzętu i pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla polickiej JRG i jednostek OSP z terenu powiatu polickiego,
 • poprawa warunków służby strażaków poprzez modernizację infrastruktury jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • inicjatywy i realizacje projektów prospołecznych związanych z ochroną ludności i ochroną przeciwpożarową,
 • zwiększanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki pożarowej poprzez prelekcje i środki przekazu medialnego,
 • wdrażanie rozwiązań informatycznych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, które usprawniają strażakom działania ratownicze,
 • budowa i rozbudowa środków przekazu medialnego,
 • udział w wielu akcjach charytatywnych i społecznych.

 

Zdjęcie nr 7. Obiekt Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach (październik, 2020 rok).
Zdjęcie nr 7. Obiekt Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach (październik, 2020 rok).

 

Stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Policach piastowali:

 • 26.04.1999 - 20.08.2002:     st. kpt. mgr inż. Jacek Staśkiewicz
 • 09.09.2002 - 31.12.2002:     Ś.†P. st.kpt. inż. Marek Hoppe (p.o.)
 • 01.01.2003 - 27.02.2009:     bryg. mgr inż. Roman Nazarkiewicz
 • 28.02.2009 - 31.03.2009:     bryg. mgr inż. Mirosław Romanko (p.o.)
 • 01.04.2009 - 08.05.2015:     st. bryg. mgr inż. Dariusz Uchto
 • 09.05.2015 - 31.08.2019:     st. bryg. mgr inż. Marek Gendek
 • 01.09.2019 - 17.02.2020:     st. kpt. mgr inż. Piotr Maciejczyk (p.o.)
 • 18.02.2020 -                     :     st. kpt. mgr inż. Piotr Maciejczyk

   

{"register":{"columns":[]}}