W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostepnosci

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-26

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Tomczuk.
 • E-mail: m.tomczuk@straz-sokolow.pl
 • Telefon: 257819009

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
 • Adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  w Sokołowie Podlaskim
  ul. Kolejowa 21
  08-300 Sokołów Podlaski
  woj. mazowieckie
 • E-mail: sokolow@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 257817009

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


 

Dostępność architektoniczna

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, ul. Kolejowa 21, 08-300 Sokołów Podlaski
 • wysłać e-mail na adres: sokolow@mazowsze.straz.pl ,
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/ ,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (25) 781 70 09,
 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, ul. Kolejowa 21, na parterze przy wejściu głównym. Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i osób starszych:

 • Do budynku Komendy Powiatowej prowadzi wejście od parkingu od ul. Kolejowej. Wjazd na plac z prawej strony komendy.
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu wewnętrznym obok wejścia głównego, w pobliżu pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Przed wejściem znajduje się domofon do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich w budynku KP PSP w Sokołowie Podlaskim dostosowane architektonicznie są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze przy wejściu głównym.
 • W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, które poruszają się na wózku inwalidzkim.
 • Sprawy osób niepełnosprawnych mogą być obsłużone w pomieszczeniu KP PSP na parterze przez funkcjonariusza PSP w Sokołowie Podlaskim, bez konieczności przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na I i II piętro budynku. Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

 

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących:

Aby skutecznie załatwić sprawę w naszym urzędem osoby niewidzące lub słabowidzące mogą złożyć dokumenty, za pośrednictwem osób trzecich, w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w w Sokołowie Podlaskim, ul. Kolejowa 21, na II piętrze budynku, przesłać dokumenty na adres e-mail sekretariatkw@mazowsze.straz.pl lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/

 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem tel. (25) 781 70 09 lub osobiście w kancelarii Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, na parterze przy wejściu głównym.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w pomieszczeniu KP PSP na parterze przez funkcjonariusza PSP w Sokołowie Podlaskim, bez konieczności przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na I i II piętro budynku. Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

 


 

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.

Do 31 marca 2021 roku, a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w artykule 6 ustawy. 

Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696

Materiały

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w KP PSP
Procedura​_obsługi​_osób​_niepełnosprawnych​_w​_KP​_PSP.pdf 0.55MB
Plan dzialania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami w KP na lata 2020-2021
Plan​_dzialania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostepnosci​_osobom​_ze​_szczegolnymi​_potrzebami​_w​_KP​_na​_lata​_2020-2021.pdf 0.11MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.42MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.04.2021 07:51 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Marcin Tomczuk - Wydział Operacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostepnosci 1.0 09.04.2021 07:51 mł. bryg. Marcin Tomczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP