W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zaświadczenia ze zdarzeń

27.01.2023

Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej.

Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

 W celu otrzymania zaświadczenia należy:

1.  Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej -  wzór wniosku do pobrania:

 - w sekretariacie KP PSP Sokołów Podlaski, lub poniżej pod tekstem.

2. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 lub na konto Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

                    BANK PEKAO S.A. I O/ Sokołów Podlaski Nr:  84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

                    Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek PSP, obowiązuje opłata 17,00 zł.

3. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć:

- osobiście do KP PSP Sokołów Podlaski,  I piętro, Wydział Operacyjny, pokój 123.

      lub

- listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim, Kolejowa 21, 08-300 Sokołów Podlaski.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenia odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).

        Informacje dotyczące opłat skarbowych związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zmianami).

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej.

Udzielanie informacji odnośnie okoliczności szkody pożarowej dla zakładów ubezpieczeniowych.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim udziela nieodpłatnie zakładom ubezpieczeniowym informacji o zdarzeniach na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), który stanowi, że sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia. 

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia.doc 0.03MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia - pdf
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia.pdf 0.35MB
{"register":{"columns":[]}}