W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Mariusz Mucha 
ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczony został Pan Mariusz Mucha.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.02.2021 11:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Marcin Tomczuk - Wydział Operacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Inspektor Ochrony Danych 3.0 21.04.2022 14:52 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Inspektor Ochrony Danych 2.0 21.04.2022 14:51 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Inspektor Ochrony Danych 1.0 15.02.2021 11:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Informacje związane ze współadministrowaniem

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim; adres: 08-300 Sokołów Podlaski ul. Kolejowa 21; tel.: (25) 781-70-09 lub 606 956 760, e-mail: sokolow@mazowsze.straz.pl,  jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikające z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Materiały

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
1ND80J~N.PDF 0.80MB
2. Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
2​_Odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpożarowej​_mających​_dostęp​_do​_SWD​_PSP.pdf 0.19MB
3. Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
3​_Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów.pdf 0.36MB
4. Zasadnicza treść uzgodnień oraz informacje związane z współadministrowaniem danymi osobowymi w wspólnie użytkowanych systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz jednostkach nadzorowanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
4​_Zasadnicza​_treść​_uzgodnień.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.02.2021 11:23 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Marcin Tomczuk - Wydział Operacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje związane ze współadministrowaniem 3.0 21.04.2022 14:50 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Informacje związane ze współadministrowaniem 2.0 09.04.2021 10:19 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Informacje związane ze współadministrowaniem 1.0 15.02.2021 11:23 mł. bryg. Marcin Tomczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Informacje z zakresu ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim; adres: 08-300 Sokołów Podlaski ul. Kolejowa 21; tel.: (25) 781-70-09 lub 606 956 760, e-mail: sokolow@mazowsze.straz.pl, jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikające z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


 

Materiały

1. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
1​_Ogólna​_informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_przez​_Komendanta​_Powiatowego​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej​_w​_Sokołowie​_Podlaskim.pdf 0.53MB
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w obiektach i samochodach służbowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim .
2​_Klauzula​_informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_związku​_z​_funkcjonowaniem​_monitoringu​_wizyjnego​_w​_obiektach​_i​_samochodach​_służbowych​_K.pdf 0.41MB
3. Klauzula informacyjna dotycząca osób zatrudnionych-pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
3​_Klauzula​_informacyjna​_dotycząca​_osób​_zatrudnionych-pełniących​_służbę​_w​_Komendzie​_Powiatowej​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej​_w​_Sokołowie​_Podlaskim.pdf 0.58MB
4. Klauzula informacyjna dla osób bioracych u dział w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym zatrudnienia w służbie cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
4​_Klauzula​_informacyjna​_dla​_osób​_bioracych​_u​_dział​_w​_postępowaniu​_kwalifikacyjnym​_dotyczącym​_zatrudnienia​_w​_służbie​_cywilnej​_w​_kp​_psp.pdf 0.54MB
5. Klauzula informacyjna dotycząca postepowań kwalifikacyjnych do służby w Państwowej Straży Pożarnej
5​_Klauzula​_informacyjna​_dotycząca​_postepowań​_kwalifikacyjnych​_do​_służby​_w​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej.pdf 0.59MB
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją czynności rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych prowadzonych w trybie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.)
6W107P~B.PDF 0.54MB
6.1 Klauzula Informacja z zakresu ochrony danych osobowych w przypadku milczącego załatwienia sprawy
61​_Klauzula​_Informacja​_z​_zakresu​_ochrony​_danych​_osobowych​_w​_przypadku​_milczącego​_załatwienia​_sprawy.pdf 0.53MB
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających skargi lub wnioski do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim na podstawie przepisów działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
7​_Klauzula​_informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_dla​_osób​_składających​_skargi​_lub​_wnioski.pdf 0.54MB
8. Klauzula informacyjna o o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i świadczących usługi, realizujących zamówienia lub w inny sposób współpracujących z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, na podstawie umów cywilno-prawnych
8EWCY8~M.PDF 0.53MB
9, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Dla osób biorących uczestniczących w odprawach, naradach i szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.
9​_Klauzula​_informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_Dla​_osób​_biorących​_uczestniczących​_w​_odprawach,​_naradach​_i​_szkoleniach.pdf 0.53MB
10. Informacja ogólna z zakresu ochrony danych osobowych dla członków (strażaków) Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)
10​_Informacja​_ogólna​_z​_zakresu​_ochrony​_danych​_osobowych​_dla​_członków​_(strażaków)​_Ochotniczej​_Straży​_Pożarnej​_(OSP).pdf 0.55MB
10.1 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla członków (strażaków) Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w związku z wnioskowaniem o świadczenie ratownicze
17AMFU~H.PDF 0.53MB
10.2 Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla członków (strażaków) Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) KIEROWANEJ NA SZKOLENIE
102​_​_Klauzula​_informacyjna​_z​_zakresu​_ochrony​_danych​_osobowych​_dla​_członków​_(strażaków)​_Ochotniczej​_Straży​_Pożarnej​_(OSP)​_KIEROWANEJ​_NA​_SZKOLENIE.pdf 0.58MB
11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w zawodach i uczestników konkursów i turniejów organizowanych
11​_Klauzula​_informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_Dla​_osób​_biorących​_udział​_w​_zawodach​_i​_uczestników​_konkursów​_i​_turniejów​_organizowanych.pdf 0.62MB
12. Klauzula informacyjna w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym
12​_Klauzula​_informacyjna​_w​_związku​_z​_prowadzonym​_przez​_tutejszy​_organ​_postępowaniem​_administracyjnym.pdf 0.30MB
13. Klauzula informacyjna dla procesów przetwarzania związanych z realizacja zadań ZFŚS
13​_Klauzula​_informacyjna​_dla​_procesów​_przetwarzania​_związanych​_z​_realizacja​_zadań​_ZFŚS.pdf 0.62MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.02.2021 11:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Marcin Tomczuk - Wydział Operacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych 6.0 08.07.2022 12:23 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych 5.0 22.04.2022 10:16 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych 4.0 22.04.2022 09:48 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych 3.0 19.04.2021 13:39 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych 2.0 15.02.2021 13:05 mł. bryg. Marcin Tomczuk
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych 1.0 15.02.2021 11:22 mł. bryg. Marcin Tomczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}