W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostępność

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie oraz monitorowanie zapewnienia przez ten resort dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KW PSP. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności
Kinga Bojarska
e-mail: kwkadry@kwpsp.olsztyn.pl

telefon: 89 522 95 42

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu komendy wojewódzkiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-10.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06.
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
  2020-11-12

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały na podstawie zasad przyjętych w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator ds. dostępności: Kinga Bojarska – specjalista w wydziale kadr w  KW PSP,
 • e-mail: kwkadry@kwpsp.olsztyn.pl,
 • telefon: 89 522 95 42.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego. Skargę można przekazać listownie pocztą lub drogą elektroniczną:

 • warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP, ul. Niepodległości 16,

10-045 Olsztyn,

 • e-mail: kwsekretariat@kwpsp.olsztyn.pl,
 • telefon: 89 522 95 00.

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda mieści się przy ul. Niepodległości 16, do której prowadzi jedna główna brama wjazdowa.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściach brak podjazdów dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Przy wejściu na teren komendy służbę pełni całodobowo strażak, od którego należy pobrać przepustkę. Strażak poinformuje pracownika komendy, do którego przybył petent. Pracownik komendy przychodzi po gościa, po czym udają się na miejsce spotkania. Komenda Wojewódzka PSP zobowiązuje się zapewnić pomoc przy przemieszczaniu osobom niepełnosprawnym. Pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy.  

Budynek nie posiada dźwigów osobowych. W budynku nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Schody w budynku są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień
w każdym biegu, również na zewnątrz.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Materiały

Koordynator dostępności
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności.pdf 0.51MB
Raport o stanie zapewnienia dostepności
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 16:35 Krzysztof Pardo
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Krzysztof Pardo
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostępność 12.0 10.06.2021 13:25 Anna Jurewicz
Dostępność 11.0 07.04.2021 13:54 Anna Jurewicz
Dostępność 10.0 07.04.2021 13:48 Anna Jurewicz
Dostępność 9.0 07.04.2021 13:39 Anna Jurewicz
Dostępność 8.0 25.03.2021 13:26 Anna Jurewicz
Dostępność 7.0 25.03.2021 13:19 Anna Jurewicz
Dostępność 6.0 25.03.2021 10:23 Anna Jurewicz
Koordynator dostępności i deklaracja dostępności 5.0 25.03.2021 10:03 Anna Jurewicz
Koordynator dostępności i deklaracja dostępności 4.0 25.03.2021 09:33 Anna Jurewicz
Deklaracja dostępności 3.0 29.01.2021 11:53 Anna Jurewicz
Deklaracja dostępności 2.0 19.01.2021 20:01 Krzysztof Pardo
Deklaracja dostępności 1.0 07.12.2020 16:35 Krzysztof Pardo

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}