W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Komendy Wojewódzkiej PSP

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pochodzą z różnych źródeł
 • niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • transmisje były nadawane na żywo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  starszy specjalista mł. bryg. Lucyna Rudzińska, adres poczty elektronicznej lucyna.rudzinska@psp.wlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 77 16 012 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności informacyjno-architektonicznej w KW PSP w Poznaniu jest mł. kpt. Artur Walkowiak (adres e-mail artur.walkowiak@psp.wlkp.pl, nr telefonu 47 77 16 180).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: ul. Masztalarska 3
  61-767 Poznań
 • E-mail: kancelaria@psp.wlkp.pl
 • Telefon: 47 77 16 000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK "A"

Do budynku "A" prowadzi wejście od ul. Masztalarskiej, posiadające dwa schody. Dodatkowe wejście pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych znajduje się 
z drugiej strony budynku. Bariera budowlana - bruk  uniemożliwia samodzielne przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do drzwi wejściowych.

W korytarzu znajduje się osoba odpowiedzialna za organizację wejścia do budynku osób postronnych.

Budynek "A" nie posiada windy, dlatego dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze.

Z uwagi na brak możliwości przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku "A" i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku "A" Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku "A" nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynku "A" znajduje się na parterze Kancelaria Ogólna.
W Kancelarii Ogólnej oraz w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. 
Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

BUDYNEK "B"

Do budynku "B" prowadzi wejście od ul. Wolnica pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych. 

Na parterze budynku "B" jest telefon oraz numery wewnętrzne do pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu znajdujących się w tym obiekcie (Wydział kontrolno-rozpoznawczy oraz Ośrodek Szkolenia.

W budynku "B" znajduje się winda.  
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 3 piętrze.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz na trzecim piętrze, po uprzednim skorzystaniu z windy.

Przed budynkiem "B" nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku "B" i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku "B" Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku "B" nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Materiały

Raport dostępności KW PSP w Poznaniu
Raport​_dostępności.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 14:19 Lucyna Rudzińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Lucyna Rudzińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 16.0 23.01.2023 09:10 Lucyna Rudzińska
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 15.0 16.11.2022 10:15 Lucyna Rudzińska
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 14.0 02.09.2022 07:56 Lucyna Rudzińska
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 13.0 25.02.2022 08:36 Lucyna Rudzińska
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 12.0 19.08.2021 14:57 Lucyna Rudzińska
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 11.0 23.04.2021 11:26 Lucyna Rudzińska
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 10.0 23.04.2021 11:26 Lucyna Rudzińska
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 9.0 17.03.2021 12:44 Lucyna Rudzińska
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 8.0 04.01.2021 10:52 Lucyna Rudzińska
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 7.0 24.11.2020 11:17 Lucyna Rudzińska
Deklaracja dostępności 6.0 09.10.2020 09:17 Lucyna Rudzińska
Deklaracja dostępności 5.0 08.10.2020 10:47 Lucyna Rudzińska
Deklaracja dostępności 4.0 08.10.2020 10:46 Lucyna Rudzińska
Deklaracja dostępności 3.0 06.10.2020 14:40 Lucyna Rudzińska
Deklaracja dostępności 2.0 06.10.2020 11:55 Lucyna Rudzińska
Deklaracja dostępności 1.0 30.09.2020 14:19 Lucyna Rudzińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}