W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych

Materiały do pobrania poniżej.

 

Klauzule informacyjne dla danych osobowych zebranych przez system monitoringu obiektów oraz pojazdów KW PSP w Poznaniu

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, tel.: 47 771 60 00, fax: 61 22 20 500 , e‑mail: kancelaria@psp.wlkp.pl).
  2. W wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, tel.: 47 771 61 89, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor Danych Osobowych

Sławomir Brandt

tel. 47 77 16 189

Kontakt e-mail dostępny przez formularz http://www.psp.wlkp.pl/iod/

Materiały

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
1​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_zwiazku​_z​_prowadzeniem​_dzialan​_ratowniczych​_przez​_jednostki​_ochrony​_przeciwpozarowej.pdf 0.38MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów
2Zakres​_odpowiedzialnosci​_oraz​_podzial​_zadan​_wspoladministratorow.pdf 0.33MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej
3Odpowiedzialnosc​_i​_zadania​_innych​_niz​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpozar.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.09.2020 08:42 Lucyna Rudzińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Lucyna Rudzińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
KLAUZULA INFORMACYJNA 8.0 24.06.2022 12:00 Lucyna Rudzińska
KLAUZULA INFORMACYJNA 7.0 24.06.2022 11:35 Lucyna Rudzińska
KLAUZULA INFORMACYJNA 6.0 24.06.2022 11:35 Lucyna Rudzińska
KLAUZULA INFORMACYJNA 5.0 03.08.2021 19:01 Lucyna Rudzińska
KLAUZULA INFORMACYJNA 4.0 23.04.2021 11:30 Lucyna Rudzińska
KLAUZULA INFORMACYJNA 3.0 24.11.2020 11:17 Lucyna Rudzińska
Klauzula informacyjna 2.0 29.09.2020 12:01 Lucyna Rudzińska
Klauzula informacyjna 1.0 17.09.2020 08:42 Lucyna Rudzińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}