W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY

23.08.2022

Od 1995 roku funkcjonuje w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na terenie województwa wielkopolskiego współtworzą:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Poznaniu,
 • Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowane w Poznaniu, Koninie, Kaliszu oraz Lesznie,
 • Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w liczbie 27,
 • 44 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w tym JRG Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
 • 388 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego
 • 1429  Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych spoza krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

Spośród wyszczególnionych powyżej Komend Powiatowych/Miejskich PSP, najwięcej JRG posiadają komendy w: Poznaniu (9 JRG), Koninie (2 JRG), Kaliszu (2 JRG), Czarnkowie (2 JRG) oraz Pile (2 JRG).

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Wielkopolsce, oprócz standardowych działań ratowniczo-gaśniczych, specjalizują się, na poziomie podstawowym, w wyselekcjonowanych dziedzinach interwencyjnych np. ratownictwo wodne, techniczne, wysokościowe, chemiczno-ekologiczne oraz poszukiwawczo-ratownicze.

Poziom specjalistyczny ww. dziedzin wyróżnia Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, w strukturach których działają tzw. grupy ratownictwa specjalistycznego. Wyróżniamy:

 • Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego (Poznań, Leszno, Konin, Piła, Ostrów Wlkp.),
 • Grupy Ratownictwa Wysokościowego (Poznań, Kalisz),
 • Grupy Wodno-Nurkowe (Poznań, Konin, Piła, Kościan),
 • Grupy Ratownictwa Technicznego (Poznań, Konin-Ostrów Wlkp.),
 • Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą (Poznań).

Lokalizacja JRG (mapka)

Lokalizacja OSP w KSRG (mapka)

 

Włączenie OSP do KSRG

Procedura włączenia jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego opiera się na zapisach Rozporządzenia MSWiA z dn. 15 września 2014 r. ws. zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do ksrg oraz opracowanej przez Komendę Główną PSP Procedurze P23.

Włączenie jednostki OSP do struktur ksrg wymaga przedłożenia do Komendy Wojewódzkiej PSP stosownej dokumentacji, tj. wniosku o włączenie, karty jednostki OSP, porozumienia z właściwą obszarowo komendą powiatową/miejską PSP oraz władzami samorządowymi.

UWAGA:

Przedłożenie dokumentacji włączeniowej pozostaje w gestii właściwej terenowo Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP. Dokumentacja skierowana do KW PSP w Poznaniu przez inne podmioty nie będzie rozpatrywana.

Aspirująca do ksrg jednostka OSP poddawana jest zwykle inspekcji gotowości operacyjnej, której celem jest weryfikacja parametrów warunkujących możliwość jej włączenia do struktur systemu.

Skompletowana dokumentacja po zaopiniowaniu przez Komendę Wojewódzką PSP zostaje przekazana do Komendy Głównej PSP, która w razie aprobaty, w formie decyzji, wyraża zgodę na włączenie danej jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zgodnie z pismem WR.0139.8.1.2019 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia
8 kwietnia 2019 r. (.pdf do pobrania), rozpatrywanie wniosków o włączenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do ksrg odbywa się w dwóch transzach: zimowej oraz letniej.

Wnioski o włączenie jednostek OSP do ksrg należy przesyłać (poczta tradycyjna+wersja elektroniczna na adres mailowy Wydziału Operacyjnego) odpowiednio do dnia:

 • 15 stycznia każdego roku – w odniesieniu do wniosków, które powinny być wysłane do KG PSP do dnia 1 marca.
 • 15 sierpnia każdego roku – w odniesieniu do wniosków, które powinny być wysłane do KG PSP do dnia 1 października.

Priorytetowym kryterium przy kwalifikacji jednostek OSP do KSRG jest występowanie wnioskowanej jednostki OSP w zbiorczym planie sieci podmiotów KSRG, przynależność terytorialna do gminy, w której nie ma jednostek OSP w KSRG lub włączona jest tylko jedna OSP do KSRG.

Ochotnicze Straże Pożarne mogą być włączane do KSRG, gdy posiadają:

 • co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy,
 • co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
 • skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
 • urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych.

Dodatkowo jednostki OSP, które aspirują do KSRG muszą posiadać na swoim wyposażeniu:

 • zestaw do kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • co najmniej 4 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych,
 • zestaw hydrauliczny.

Materiały

Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 września 2014 r. - włączenie do ksrg
Rozporządzenie.pdf 0.24MB
Procedura P23 - rozpatrywanie wniosku w sprawie włączenia do ksrg
Procedura​_​_P23​_-​_rozpatrywanie​_wniosku​_w​_sprawie​_włączenia​_do​_ksrg​_wydanie​_5​_2015.pdf 0.76MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.09.2020 11:04 Lucyna Rudzińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Lucyna Rudzińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 12.0 16.11.2022 11:52 Lucyna Rudzińska
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 11.0 23.08.2022 12:46 Lucyna Rudzińska
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 10.0 10.05.2022 13:15 Lucyna Rudzińska
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 9.0 07.12.2021 12:09 Lucyna Rudzińska
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 8.0 12.08.2021 11:23 Lucyna Rudzińska
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 7.0 12.08.2021 11:22 Lucyna Rudzińska
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 6.0 29.04.2021 09:13 Lucyna Rudzińska
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 5.0 09.04.2021 12:44 Lucyna Rudzińska
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 4.0 24.11.2020 10:57 Lucyna Rudzińska
Krajowy system ratowniczo - gaśniczy 3.0 13.10.2020 13:54 Lucyna Rudzińska
Krajowy system ratowniczo - gaśniczy 2.0 06.10.2020 09:51 Lucyna Rudzińska
Krajowy system ratowniczo - gaśniczy 1.0 17.09.2020 11:04 Lucyna Rudzińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}