Energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownie jądrowe od 01.01.2020
MWh