W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż petycję

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką koordynującą rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Aktywów Państwowych jest Departament Kontroli i Audytu.

Petycje kierowane do Ministra Aktywów Państwowych można nadsyłać:

  • pisemnie na adres:

Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznejePUAP;
  • pocztą elektroniczną na adres: map@map.gov.pl;
  • w Punkcie Podawczym Ministerstwa Aktywów Państwowych - wejście od ul. Wspólnej 6, Warszawa, od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:15 do 16:15;

Ważne!
Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Petycja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych przez wejście od ul. Wspólnej 6. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dziedzińcu budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych, wjazd od ul. Żurawiej.

 

 

Materiały

klauzula​_informacyjna​_petycje​_MAP​_ver4
klauzula​_informacyjna​_petycje​_MAP​_ver4.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2019 12:30 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jan Sztajner
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż petycję 13.0 19.05.2021 16:00 Arkadiusz Antoszewski
Złóż petycję 12.0 06.04.2021 11:06 Ilona Bartkowska
Złóż petycję 11.0 29.09.2020 11:23 Ilona Bartkowska
Złóż petycję 10.0 28.07.2020 10:58 Ilona Bartkowska
Złóż petycję 9.0 20.07.2020 13:46 Ilona Bartkowska
Złóż petycję 8.0 18.05.2020 12:55 Ilona Bartkowska
Złóż petycję 7.0 28.04.2020 15:32 Ilona Bartkowska
Złóż petycję 6.0 02.01.2020 12:11 Roman Akopian
Złóż petycję 5.0 18.12.2019 14:35 Roman Akopian
Złóż petycję 4.0 02.12.2019 11:34 Roman Akopian
Złóż petycję 3.0 27.11.2019 17:01 Ilona Bartkowska
Złóż petycję 2.0 27.11.2019 16:43 Ilona Bartkowska
Złóż petycję 1.0 24.06.2019 12:30 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP