W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania

Ponowne wykorzystywanie

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

W ramach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępniane lub przekazywane są informacje:

 1. Publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych.
 2. Publikowane w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.
 3. Udostępniane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można złożyć w następujący sposób:

 • elektronicznie na adres email: informacjapubliczna@map.gov.pl;
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, skrzynka podawcza ePUAP: /MEnergii/SkrytkaESP;
 • pocztą na adres: Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.

Terminy

 1. Wniosek rozpatrujemy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamiamy w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Opłaty

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Ministerstwo Aktywów Państwowych może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Opłata  ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku. 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Jeżeli dla danej informacji, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej MAP, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, to podmioty, którym przekazano te informacje w celu ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na wniosek, są określane odrębnie dla każdego wniosku i przekazywane Wnioskodawcy.

Środki prawne

 1. Wnioskodawca, który otrzymał od MAP ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MAP o przyjęciu oferty.

  Brak zawiadomienia MAP przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

  W przypadku otrzymania sprzeciwu Ministerstwo Aktywów Państwowych, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
   
 2. Od decyzji Ministra Aktywów Państwowych o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Ministra Aktywów Państwowych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
 3. W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Ministra Aktywów Państwowych - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zakres odpowiedzialności Ministerstwa Aktywów Państwowych za udostępnione informacje

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Materiały

klauzula​_informacyjna​_informacja​_ponowne​_wykorzystanie​_informacji​_MAP​_ver3
klauzula​_informacyjna​_informacja​_ponowne​_wykorzystanie​_informacji​_MAP​_ver3.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2019 12:09 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Bartkowska/Agnieszka Król-Lasoń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 14.0 13.01.2021 16:10 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 13.0 13.01.2021 15:48 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 12.0 13.01.2021 15:45 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 11.0 13.01.2021 15:37 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 10.0 08.01.2021 15:49 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 9.0 08.01.2021 15:24 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 8.0 30.12.2020 13:57 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 7.0 20.07.2020 13:35 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 6.0 28.04.2020 15:41 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 5.0 02.01.2020 12:11 Roman Akopian
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 4.0 18.12.2019 14:35 Roman Akopian
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 3.0 02.12.2019 11:32 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 2.0 27.11.2019 16:22 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 1.0 24.06.2019 12:09 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP