W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Treść tłumaczenia:

Chcesz się z nami skontaktować? Możesz to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, wysłać faks, e-mail lub zgłosić się osobiście.
 

 

Ministerstwo Aktywów Państwowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

województwo mazowieckie
 

Punkt podawczy Ministerstwa czynny jest w godzinach:

poniedziałek 8.15 – 18.00

wtorek-piątek 8.15 – 16.15


faks: +48 22 695 81 96

e-mail: map@map.gov.pl

strona internetowa: https://www.gov.pl/aktywa-panstwowe
 

godziny pracy urzędu: 8.15 – 16.15
 

NIP: 701-052-87-52

REGON: 363209612
 

Siedziba główna Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 jest częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 

Nasze Departamenty i Biura mieszczą się przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w budynku, w którym możesz napotkać na trudności — dlatego, jeśli chcesz załatwić sprawę w którymś z tych departamentów, skontaktuj się wcześniej z właściwym pracownikiem Departamentu lub Biura.


Osobom mającym trudności w komunikowaniu się i wymagającym w związku z tym wsparcia w kontaktach, Ministerstwo Aktywów Państwowych stwarza możliwość skorzystania przy załatwianiu  spraw z pomocy tłumaczy języka migowego lub tłumaczy przewodników.

Z takiej usługi można skorzystać poprzez wypełnienie i przesłanie Elektronicznego formularza zgłoszeniowego, co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną w formularzu metodę komunikowania się.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również w innej formie, tj. pisemnie na adres: Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, za pomocą e-maila na adres:

  • sekretariatbdg@map.gov.pl,
  • telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na nr: (22) 695-86-00 lub
  • za pomocą faksu na nr: (22) 695-88-56.

 

Treść tłumaczenia:

Inne sposoby kontaktu

 

Obywatele mogą skontaktować się z pracownikami Ministerstwa Aktywów Państwowych za pośrednictwem ogólnego adresu e-mail: map@map.gov.pl  lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej MAP.

Ministerstwo Aktywów Państwowych uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. 

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.
 

Zbieramy innowacyjne pomysły - projekt "Innowacje dla energii" 

Ministerstwo Aktywów Państwowych uruchomiło e-mail innowacje@map.gov.pl w celu zbierania propozycji nowoczesnych projektów, innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych w zakresie energii, za pomocą specjalnego formularza.
 

Kontakt dla mediów

Do kontaktu z mediami w Ministerstwie Aktywów Państwowych dedykowano e-mail media@map.gov.pl.
 

Informacja publiczna

W Ministerstwie Aktywów Państwowych funkcjonuje dedykowany e-mail informacjapubliczna@map.gov.pl.
 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można: 

  1. przesłać listownie na adres: Ministerstwo Aktywów Państwowych ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa;
  2. przesłać faksem, na numer: (22) 695 81 96;
  3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
  4. przesłać elektronicznie, na e-mail: map@map.gov.pl
  5. złożyć w punkcie podawczym Ministerstwa Aktywów Państwowych, który znajduje się w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 18:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8:15 do 16:15;
  6. złożyć osobiście w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6, (wejście od ul. Wspólnej 6), we wtorki – w godzinach od 11:00 do 18:00, w poniedziałki i środy - w godzinach od 13:00 do 15:00 oraz w czwartki i piątki - w godzinach od 9:00 do 11:00.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.02.2020 10:34 Agnieszka Król-Lasoń
Pierwsza publikacja:
30.01.2019 14:18 Ilona Bartkowska