W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe

Chcesz się z nami skontaktować? Możesz to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, zadzwonić, wysłać faks lub przyjść.

Ministerstwo Aktywów Państwowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
województwo mazowieckie  

Informacje kontaktowe

Dla mediów

Biura i departamenty

Pracujemy w godzinach: 08:15-16:15
E-mail: map@map.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/aktywa-panstwowe

 Infolinia dla Obywatela
+48 222 500 122
Czynna w dni robocze w godzinach 8:15-16:15

NIP: 7010528752
REGON: 363209612
 

Nasz budynek przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 jest wyposażony w wygodne dla wszystkich podjazdy i windy. Jeśli sprawa, którą chcesz załatwić, wymaga udziału urzędnika pracującego w odległej części budynku, zaproponujemy Ci spotkanie w pobliżu wejścia. Kiedy miniesz drzwi wejściowe, udaj się do recepcji — pracownicy recepcji skontaktują Cię z osobą, która zajmie się Twoją sprawą.

Osobom mającym trudności w komunikowaniu się i wymagającym w związku z tym wsparcia w kontaktach, Ministerstwo Aktywów Państwowych stwarza możliwość skorzystania przy załatwianiu spraw z pomocy tłumaczy języka migowego lub tłumaczy przewodników. Z takiej usługi można skorzystać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (jednocześnie wskazując wybraną w formularzu metodę komunikowania się), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu.

Jeśli poszukujesz innych informacji niż te, które podajemy na naszej stronie lub masz problem ze znalezieniem potrzebnej ci informacji, napisz do nas: map@map.gov.pl.

Jeśli chcesz odwiedzić nasze ministerstwo, możesz skorzystać z pomocy asystenta. Kiedy przyjdziesz, poinformuj o tym pracownika recepcji.
 

Siedziba główna ministerstwa przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 jest częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Nasze Departamenty i Biura mieszczą się przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 w budynku, w którym możesz napotkać na trudności — dlatego, jeśli chcesz załatwić sprawę w którymś z tych departamentów, skontaktuj się wcześniej z pracownikiem Departamentu lub Biura.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6

Inspektor Ochrony Danych

Pani Monika Dobrowolska, osobą zastępującą Inspektora w czasie jego nieobecności jest Pani Anna Ankiewicz (mail: iodo@map.gov.pl)

Cel przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na korespondencję

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO to jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.)

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Okres

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych

Organ nadzorczy

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Dobrowolność

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi udzielenie odpowiedzi

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2019 16:12 Juliusz Rzewuski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dane kontaktowe 16.0 17.09.2021 10:17 Anna Błaszczak
Dane kontaktowe 15.0 17.09.2021 09:39 Anna Błaszczak
Dane kontaktowe 14.0 26.05.2021 15:23 Arkadiusz Antoszewski
Dane kontaktowe 13.0 22.10.2020 12:44 Ilona Bartkowska
Dane kontaktowe 12.0 30.07.2020 15:14 Ilona Bartkowska
Dane kontaktowe 11.0 30.07.2020 15:13 Ilona Bartkowska
Dane kontaktowe 10.0 20.07.2020 13:26 Ilona Bartkowska
Dane kontaktowe 9.0 28.04.2020 15:23 Ilona Bartkowska
Dane kontaktowe 8.0 09.04.2020 13:38 Agnieszka Król-Lasoń
Dane kontaktowe 7.0 19.02.2020 09:35 Ilona Bartkowska
Dane kontaktowe 6.0 19.12.2019 14:28 Roman Akopian
Dane kontaktowe 5.0 06.12.2019 12:16 Roman Akopian
Dane kontaktowe 4.0 02.12.2019 11:19 Ilona Bartkowska
Dane kontaktowe 3.0 02.12.2019 11:18 Ilona Bartkowska
Dane kontaktowe 2.0 27.11.2019 16:13 Juliusz Rzewuski
Dane kontaktowe 1.0 27.11.2019 16:12 Juliusz Rzewuski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}