W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe

Chcesz się z nami skontaktować? Możesz to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, zadzwonić, wysłać faks lub przyjść.

Ministerstwo Aktywów Państwowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
województwo mazowieckie  

Informacje kontaktowe

Dla mediów

Biura i departamenty

Pracujemy w godzinach: 08:15-16:15
E-mail: map@map.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/aktywa-panstwowe

NIP: 7010528752
REGON: 363209612
 

Nasz budynek przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 jest wyposażony w wygodne dla wszystkich podjazdy i windy. Jeśli sprawa, którą chcesz załatwić, wymaga udziału urzędnika pracującego w odległej części budynku, zaproponujemy Ci spotkanie w pobliżu wejścia. Kiedy miniesz drzwi wejściowe, udaj się do recepcji — pracownicy recepcji skontaktują Cię z osobą, która zajmie się Twoją sprawą.

Osobom mającym trudności w komunikowaniu się i wymagającym w związku z tym wsparcia w kontaktach, Ministerstwo Aktywów Państwowych stwarza możliwość skorzystania przy załatwianiu spraw z pomocy tłumaczy języka migowego lub tłumaczy przewodników. Z takiej usługi można skorzystać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (jednocześnie wskazując wybraną w formularzu metodę komunikowania się), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu.

Jeśli poszukujesz innych informacji niż te, które podajemy na naszej stronie lub masz problem ze znalezieniem potrzebnej ci informacji, napisz do nas: map@map.gov.pl.

Jeśli chcesz odwiedzić nasze ministerstwo, możesz skorzystać z pomocy asystenta. Kiedy przyjdziesz, poinformuj o tym pracownika recepcji.
 

Archiwum Ministerstwa Energii
 

Siedziba główna ministerstwa przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 jest częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Nasze Departamenty i Biura mieszczą się przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 w budynku, w którym możesz napotkać na trudności — dlatego, jeśli chcesz załatwić sprawę w którymś z tych departamentów, skontaktuj się wcześniej z pracownikiem Departamentu lub Biura.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6;

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Mariuszem Bartoszewskim (iodo@map.gov.pl);

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z korespondencją nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3;

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto, jeżeli Minister Aktywów Państwowych okaże się podmiotem niewłaściwym do udzielenia odpowiedzi, dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jego rozpatrzenia;

7. Pani/Pana dane osobowe w związku z korespondencją kierowaną do Ministerstwa Aktywów Państwowych nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

9. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z korespondencją kierowaną do Ministerstwa Aktywów Państwowych ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2019 16:12 Juliusz Rzewuski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dane kontaktowe 6.0 19.12.2019 14:28 Roman Akopian
Dane kontaktowe 5.0 06.12.2019 12:16 Roman Akopian
Dane kontaktowe 4.0 02.12.2019 11:19 Ilona Bartkowska
Dane kontaktowe 3.0 02.12.2019 11:18 Ilona Bartkowska
Dane kontaktowe 2.0 27.11.2019 16:13 Juliusz Rzewuski
Dane kontaktowe 1.0 27.11.2019 16:12 Juliusz Rzewuski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP