W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Ministerstwo Aktywów Państwowych udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Uwaga:

W celu złożenia wniosku do Ministerstwa Aktywów Państwowych konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do MAP:

 1. Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej Ministerstwa Aktywów Państwowych na platformie ePUAP to: /MEnergii/SkrytkaESP
 2. Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 3. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: map@map.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać, przekazując dokument drogą wymienioną w pkt. 1.
 4. Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:15 – 16:15 do Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w budynku przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do MAP:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych) to między innymi:

  - DOC, RTF, XPS, XLS

  - ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX

  - CSV

  - TXT

  - GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

  - PDF

  - XML

  - SVG

 3. Jeżeli jest potrzeba przekazać więcej niż jeden plik, należy umieścić spakowane pliki w jednym z poniższych formatów: .zip - ZIP file format, .tar - Tape Archiver, .gz (.gzip) - GZIP file format, .7Z - 7-Zip file format.
 4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.
 5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.06.2019 11:46 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bartosz Kozdruj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Elektroniczna skrzynka podawcza 5.0 09.07.2021 10:12 Bartosz Kozdruj
Elektroniczna skrzynka podawcza 4.0 12.12.2019 09:52 Roman Akopian
Elektroniczna skrzynka podawcza 3.0 02.12.2019 11:20 Ilona Bartkowska
Elektroniczna skrzynka podawcza 2.0 27.11.2019 17:05 Ilona Bartkowska
Elektroniczna skrzynka podawcza 1.1 26.06.2019 13:19 Ilona Bartkowska
Elektroniczna skrzynka podawcza 1.0 26.06.2019 11:46 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP