W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688) minister przyjmie, w drodze zarządzenia roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Jednocześnie organ administracji rządowej, zgodnie z art. 5b ust. 3 ustawy nie później niż do 30 kwietnia każdego roku ogłasza sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Współpraca Ministra Aktywów Państwowych z organizacjami pozarządowymi pozwala na zaangażowanie społeczeństwa w realizację zadań publicznych oraz na otwartość Ministerstwa na opinie i potrzeby obywateli. Organizacje pozarządowe mogą nawiązać bezpośrednią współpracę z różnymi departamentami Ministerstwa w celu realizacji wspólnych projektów, wymiany doświadczeń lub poszukiwania źródeł finansowania.

Materiały

Zarządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Poz​_11​_Zarządzenie​_ME​_z​_dnia​_20072017​_r​_w​_sprawie​_przyjęcia​_Programu​_współpracy​_ME​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_oraz​_podmiotami​_wymienionymi​_w​_art​_3​_ust​_3.pdf 0.81MB
Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017–2018
Sprawozdanie​_Program​_wspolpracy​_ME​_z​_org​_poz​_za​_rok​_2017-1.pdf 0.26MB
Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji programu współpracy ministra energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2018
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_współpracy​_Ministra​_Energii​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_oraz​_podmiotami​_wymienionymi​_w​_art​_3​_ust​_3​_ustawy​_o​_działalności​_pożytku​_publicznego​_i​_o​_wolontariacie.pdf 1.61MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.06.2019 13:08 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Violetta Ożdżeńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2.0 27.11.2019 16:09 Ilona Bartkowska
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1.0 26.06.2019 13:08 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP