W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Szukasz informacji o naszych działaniach? Jeśli nie znajdujesz interesujących Cię informacji na naszej stronie internetowej ani w naszym Biuletynie Informacji Publicznej, możemy ich udzielić na wniosek. Informacje jednak, których szukasz, nie mogą być niejawne lub nie mogą należeć do zasobów, których nie udostępnia się ze względu na ochronę danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Kto może otrzymać informację publiczną?

Każdy. Nie trzeba pokazywać dokumentów ani podawać powodu. Mamy obowiązek udostępnić informacje obywatelom.

Co zrobić?

 • sprawdź ogólnodostępne źródła informacji publicznej. Szczegóły poniżej, w sekcji Gdzie znaleźć informację publiczną?,
 • zwróć się o taką informację — telefonicznie albo w siedzibie instytucji, która ją posiada,
 • wyślij wniosek o udostępnienie informacji publicznej do instytucji, która ją posiada.

Gdzie znaleźć informację publiczną?

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Aktywów Państwowych (BIP). Każda instytucja publiczna prowadzi swoją stronę internetową BIP, na której umieszcza podstawowe informacje o swojej działalności,
 • w serwisie dane.gov.pl. Znajdziesz tam, poza danymi udostępnianymi przez Ministerstwo Aktywów Państwowych między innymi: sprawozdania, prezentacje, informacje o stanie finansów publicznych, listę przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, opracowania o handlu zagranicznym, wykaz jednostek naukowych itp.,
 • w materiałach z posiedzeń sejmu i senatu (na stronach: Sejm RP, Senat RP).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony:

 • elektronicznie na adres e-mail: informacjapubliczna@map.gov.pl;
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, skrzynka podawcza ePUAP: /MEnergii/SkrytkaESP;
 • pocztą na adres: Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa.

Nie ma jednego wzoru wniosku — możesz go złożyć w dowolnej formie. Napisz w nim, jakiej informacji potrzebujesz i w jaki sposób chcesz ją otrzymać. Nie możemy żądać od Ciebie złożenia go w określonej formie ani pytać do czego potrzebujesz takiej informacji.

Opłaty

Co do zasady uzyskanie informacji publicznej jest bezpłatne.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której ministerstwo miałoby ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia bądź koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną przez wnioskodawcę (na przykład informacja ma formę papierową, a Ty chcesz ją dostać w formie elektronicznej na płycie CD – wtedy trzeba ją zeskanować i zapisać na płycie). W takim przypadku możemy pobrać od Ciebie opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, o czym Cię poinformujemy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Przy czym, wysokość opłaty nie będzie wyższa niż koszty, które poniesie ministerstwo.

Terminy

Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Odmówimy udostępnienia informacji, których szukasz, jeżeli:

 • informacje są niejawne, są tajemnicą ustawowo chronioną lub ze względu na ochronę danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • takie informacje wymagają specjalnego przygotowania, które wiąże się ze znacznymi kosztami i pracą wielu osób, bo na przykład trzeba przygotować analizę albo zestawienie statystyczne — jeśli nie udowodnisz, że udostępnienie takich informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, na przykład dla bezpieczeństwa obywateli;
 • nie możemy udostępnić Ci informacji publicznej:

- w takiej formie, w jakiej chcesz. Na przykład chcesz dostać zeskanowane dokumenty, ale wykonanie takiego skanu mogłoby je zniszczyć;

- w taki sposób, w jaki chcesz. Na przykład chcesz otrzymać informacje na adres e-mail, a instytucja może je przekazać jedynie do rąk własnych.

Materiały

klauzula​_informacyjna​_informacja​_publiczna​_MAP​_ver3
klauzula​_informacyjna​_informacja​_publiczna​_MAP​_ver3.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2019 12:08 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Bartkowska/Agnieszka Król-Lasoń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną 14.0 27.05.2021 15:21 Arkadiusz Antoszewski
Uzyskaj informację publiczną 13.0 13.01.2021 16:07 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną 12.0 13.01.2021 15:19 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną 11.0 13.01.2021 15:12 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną 10.0 08.01.2021 15:54 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną 9.0 08.01.2021 15:47 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną 8.0 08.01.2021 15:21 Agnieszka Król-Lasoń
Uzyskaj informację publiczną 7.0 20.07.2020 13:33 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną 6.0 28.04.2020 15:39 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną 5.0 18.12.2019 14:35 Roman Akopian
Uzyskaj informację publiczną 4.0 06.12.2019 12:15 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną 3.0 02.12.2019 11:31 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną 2.0 27.11.2019 16:24 Ilona Bartkowska
Uzyskaj informację publiczną 1.0 24.06.2019 12:08 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP