W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ochrona Danych Osobowych w Ministerstwie Aktywów Państwowych

 

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO?

RODO jest skrótem od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy stosujemy RODO?

Od 25 maja 2018 r.

Po co nam RODO?

Głównym celem stosowania RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto dzięki RODO przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE są jednolite.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie, adres: Ministerstwo Aktywów Państwowych ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa. E-mail: map@map.gov.pl

Administrator Danych Osobowych jest to osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, agenda lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określała cele i sposoby przetwarzania danych.

Kim jest inspektor ochrony danych w MAP?

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem Ochrony Danych w MAP jest Pani Anna Ankiewicz. Osobą zastępującą Inspektora w czasie jego nieobecności jest Pan Tomasz Kraśniewski, e-mail: iodo@map.gov.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przede wszystkim w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody, w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo:

- dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

- do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

- do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

- do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

- do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

- osobiście w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych,

- elektronicznie na adres mailowy: iodo@map.gov.pl,

- listownie na adres: siedziby Ministerstwa Aktywów Państwowych.

(adres siedziby MAP znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dane-kontaktowe)

Do kogo można wnieść skargę?

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Materiały

Klauzula informacyjna - korespondencja
Klauzula​_informacyjna​_korespondencja-po​_zmianach.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna - petycje
Klauzula​_informacyjna​_petycje-po​_zm.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna - nabór
Klauzula​_informacyjna​_nabór​_po​_zmianach.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna - staż, wolontariat, praktyka
Klauzula​_informacyjna​_staż​_wolontariat​_praktyka​_po​_zmianach.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna - nagrody i odznaczenia
Klauzula​_informacyjna​_nagrody​_i​_odznaczenia​_po​_zmianach.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna - informacja publiczna
Klauzula​_informacyjna​_informacja​_publiczna​_MAP​_po​_zmianach.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna - ponowne wykorzystanie informacji
Klauzula​_informacyjna​_informacja​_ponowne​_wykorzystanie​_informacji​_po​_zmianach.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna - patronat ministra
Klauzula​_informacyjna​_patronat​_ministra​_po​_zmianach.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna - konferencja w MAP
Klauzula​_informacyjna​_konferencja​_w​_MAP​_po​_zmianach.docx 0.01MB