W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przemysł

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są analizy możliwości i potencjalne efekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Polska stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem, jakim jest budowa nowych mocy wytwórczych dla energetyki. Jednym ze źródeł: stabilnych, bezpiecznych, czystych i wytwarzających energie elektryczną po racjonalnych kosztach źródeł, jest energetyka jądrowa. 
Zadaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest stworzenie rozwiązań organizacyjnych i prawnych służących wdrożeniu w Polsce energetyki jądrowej. Realizując Program polskiej energetyki jądrowej MKiŚ dąży do zapewnienia odpowiednich ram regulacyjnych dla bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej. Celem naszych działań jest również wdrożenie mechanizmów umożliwiających zapewnienie bezpiecznego postepowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

W ramach zakładki „Energia jądrowa” prezentujemy działanie elektrowni jądrowej oraz Program polskiej energetyki jądrowej, w tym zagadnienia dotyczące zaangażowania polskiego przemysłu, rozwój zasobów ludzkich dla energetyki jądrowej oraz role poszczególnych instytucji w programie jądrowym. 

Przeanalizowaliśmy możliwości polskiego przemysłu do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Udało się wyłonić 292 branże (według PKD), w których polskie przedsiębiorstwa mają kompetencje do realizacji zleceń w przemyśle jądrowym. Blisko 400 podmiotów dysponuje wystarczającym potencjałem, w tym kilkadziesiąt  doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego projektu jądrowego w ostatnich 10 latach. 

Powstanie pierwszego bloku elektrowni atomowej w Polsce byłoby możliwe do realizacji w ciągu dziesięciu lat od decyzji w tej sprawie.

Materiały

Polish Industry for Nuclear Energy 2019 - katalog polskich przedsiębiorstw z branży jądrowej
Polish​_Industry​_for​_Nuclear​_Energy​_2019​_.pdf 2.67MB
Szansa dla polskiego przemysłu
Szansa​_dla​_polskiego​_przemysłu​_.pdf 0.13MB
Wytyczne wspomagające działania przedsiębiorstw krajowych w budowie elektrowni jądrowych.
Wytyczne​_wspomagające​_działania​_przedsiębiorstw​_krajowych​_w​_budowie​_elektrowni​_jądrowych.pdf 0.67MB