W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Departament Energii Jądrowej

Departament Energii Jądrowej odpowiada za sprawy związane z wykorzystaniem energii jądrowej dla potrzeb społeczno-gospodarczych kraju, w tym za wdrożenie Programu polskiej energetyki jądrowej.

Dyrektor: Tomasz Nowacki
 

Zadania departamentu

Departament odpowiada za realizację zadań związanych z:

  1. kształtowaniem polityki energetycznej Polski i otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie energii i energetyki jądrowej, w tym z przygotowaniem i aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej (Program) oraz koordynacją realizacji Programu;
  2. kształtowaniem polityki państwa i otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, w tym z przygotowaniem i aktualizacją Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym (Krajowy plan) oraz koordynacją realizacji Krajowego planu;
  3. przyznawaniem dotacji celowych udzielanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego;
  4. informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie energii i energetyki jądrowej oraz zapewnienia kompetentnych kadr dla energetyki jądrowej.

Departament podejmuje współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, w szczególności w obszarze działania Europejskiego Forum Energii Jądrowej, Międzynarodowego Projektu Innowacyjnych Reaktorów Jądrowych i Cyklów Paliwowych (INPRO) oraz  Międzynarodowych Ram Współpracy w zakresie Energii Jądrowej (IFNEC), dotyczącą wykorzystywania energii jądrowej, w tym wdrażania, wykorzystywania i rozwoju energetyki jądrowej oraz postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Departament współpracuje z Departamentem Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w zakresie działań związanych z kształtowaniem rynku energii i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego oraz polityki energetycznej Polski. 

Departament współpracuje z Departamentem Spraw Międzynarodowych w zakresie działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii w zakresie energii i energetyki jądrowej oraz spraw związanych z pracami Rady do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Departament koordynuje współpracą z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej oraz Agencją Energii Jądrowej OECD, w tym udział krajowych instytucji w programach obu Agencji oraz odpowiada za cykliczne przeglądy przygotowań i realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej.

 

Departament Energii Jądrowej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Biuro Podawcze

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

  • infolinia dla obywateli: (+48) 222-500-136
  • infolinia Ministerstwa Klimatu: (+48 22) 36-92-900

e-mail: departament.energii.jadrowej@klimat.gov.pl