W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Badania wody przeznaczonej do spożycia

Badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - badanie próbek wody na zlecenie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (dalej: PSSE) w Garwolinie przyjmuje zlecenia na pobór próbki wody i transport do laboratorium. Wykonywaniem analizy wody zajmuje się laboratorium PSSE w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08‑110 Siedlce (telefon 25 644 20 40).

Zlecenie na pobór i transport oraz zlecenie na wykonanie badania laboratoryjnego wody można złożyć w formie pisemnej w sekretariacie PSSE w Garwolinie (pokój numer 3), lub przesłać mailem na adres sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl

Druki zleceń dotyczące poboru próbek wody dostępne są w siedzibie PSSE w Garwolinie lub na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie. Przyjmujemy do realizacji tylko zlecenia wypełnione w całości.

UWAGAPSSE w Garwolinie nie odpowiada za wykonanie analizy, a jedynie za pobór próbki wody i jej transport do laboratorium.

W celu zlecenia pobrania próbki wody należy:

 1. Osobiście lub telefonicznie ustalić termin poboru próbki z pracownikiem Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Garwolinie.
  Woda pobierana jest tylko we wtorki.
   
 2. Próbkobiorca w ustalonym dniu, udaje się ze zleceniodawcą pobrać próbkę wody ze wskazanego punktu. Za przygotowanie wyznaczonego do poboru punktu, to znaczy: przepłukanie sieci wewnętrznej, usunięcie z kranu elementów ruchomych na przykład sitka, umycie kranu ciepłą wodą z mydłem, odpowiada zleceniodawca.
  Do badania pobierana jest woda zimna (poza badaniem na Legionella sp.).
   
 3. Opłatę za pobór próbki i transport pobranej próbki do laboratorium należy wnieść w dniu pobrania próbki wody w kasie PSSE w Garwolinie, pokój numer 24 w godz. 8.00-14.00 lub przelewem na konto: NBP o/o Warszawa 41 1010 1010 0110 5122 3100 0000, po otrzymaniu faktury.

Analiza pobranej próbki wody przeprowadzona zostanie w Laboratorium PSSE w Siedlcach. Opłatę za wykonanie analizy zleconej próbki wody należy wnieść na konto PSSE w Siedlcach NBP O/O Warszawa 48 1010 1010 0119 6322 3100 0000, po otrzymaniu faktury, w sposób określony przez zleceniodawcę w zleceniu (e-mail, poczta) lub uiścić osobiście w kasie PSSE w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany sprawdzeniem jakości wody z prywatnej studni (indywidualne ujęcie wody), która nie będzie służyła do działalności handlowej lub publicznej, może sam pobrać próbkę wody, zgodnie z wytycznymi PSSE w Siedlcach i dostarczyć do siedziby PSSE w Garwolinie (po wcześniejszym pobraniu butelek). Wytyczne pobierania próbek wody do badań w laboratorium PSSE w Siedlcach dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach

Materiały

Zlecenie na badanie wody (Formularz POL-06-IT-02-F15, data wydania 20.03.2024)
POL-06-IT-02-F15​_Zlecenie​_na​_badanie​_wody​_PSSE​_Siedlce​_20032024.doc 0.16MB
Wytyczne pobierania próbek wody do badania sanitarnego (Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce)
Wytyczne​_pobierania​_probek​_wody​_do​_badania​_sanitarnego.pdf 0.16MB
Zlecenie na pobranie próbki wody
HK​_Zlecenie​_​_na​_pobranie​_probki​_wody​_26072022.doc 0.05MB
Zlecenie na transport próbki wody
HK​_Zlecenie​_​_na​_transport​_probki​_wody​_26072022.doc 0.05MB
Zlecenie na badanie wody z pływalni (Formularz POL-06-IT-02-F17), data wydania 20.03.2024)
POL-06-IT-02-F17​_Zlecenie​_na​_badanie​_wody​_z​_pływalni​_PSSE​_Siedlce​_20032024.doc 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}