W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Data publikacji strony internetowej: 30.10.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.10.2020 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Nie wszystkie fotografie lub grafiki zamieszczone w serwisie opatrzone zostały poprawnymi opisami alternatywnymi. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 30.10.2020 r.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 11.07.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marzena Matejko-Zalewska, adres poczty elektronicznej sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl, nr telefonu 25 684 35 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin

Wejście główne do budynku prowadzi przez posesję znajdującą się przy rzece Wildze i dostępną z ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na posesji tej znajduje się budynek zajmowany przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie. W pobliżu znajduje się miejskie targowisko.

Wejście główne do budynku:
 • Wejście do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Na drzwiach wejściowych (prawe skrzydło) umieszczony jest włącznik dzwonkowy.
 • Przy wejściu, po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna.
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na placu przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie placu.
Wewnątrz budynku:
 • Pomieszczenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie znajdują się na parterze budynku.
 • Sekretariat znajduje się po lewej stronie wejścia głównego. Pełni również funkcję punktu informacyjnego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r.
Raport-o-stanie-dostępności.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2022 14:35 Marzena Matejko-Zalewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 11.07.2023 09:38 Marzena Matejko-Zalewska
Deklaracja dostępności 1.0 25.11.2022 14:35 Marzena Matejko-Zalewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}