W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumenty i wnioski do pobrania

Sekcja Epidemiologii

Materiały

ZKL-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK-1.pdf 0.09MB
ZLK-2 Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy
ZLK-2.pdf 0.09MB
ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
ZLK-3.pdf 0.11MB
ZLK-4 Zgłoszenie rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS
ZLK-4.pdf 0.11MB
ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK-5.pdf 0.07MB
ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
ZLB-1​_21122019.pdf 0.10MB
ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
ZLB-2​_21122019.pdf 0.11MB
ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności
ZLB-3​_21122019.pdf 0.10MB
Karta zgłoszenia NOP - do edycji
Karta​_zgłoszenia​_NOP​_-​_edycja.pdf 0.80MB
Karta zgłoszenia NOP
Karta​_zgłoszenia​_NOP​_-​_PDF.pdf 0.62MB
Zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe
EP​_Zapotrzebowanie​_na​_preparaty​_szczepionkowe.doc 0.04MB
Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia
EP​_OGOLNE​_WYTYCZNE​_2017.pdf 10.97MB
Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Materiały

Podanie o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
Podanie​_o​_zaświadczenie.doc 0.03MB
Podanie o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
Podanie​_o​_zaświadczenie.pdf 0.16MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze.doc 0.04MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze.pdf 0.09MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_o​_wpis​_do​_rejestru.doc 0.05MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_o​_wpis​_do​_rejestru.pdf 0.09MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_o​_wykreslenie​_zakładu​_z​_rejestru.doc 0.04MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_o​_wykreslenie​_zakładu​_z​_rejestru.pdf 0.09MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_o​_zatwierdzenie​_i​_wpis​_do​_rejestr.doc 0.04MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
WNIOSEK​_o​_zatwierdzenie​_i​_wpis​_do​_rejestr.pdf 0.09MB
Zalecenia dla plantatorów dotyczące ograniczenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych na etapie produkcji podstawowej - ulotka
Zalecenia​_dla​_plantatorów​_-​_ulotka.pdf 5.24MB
Sekcja Higieny Komunalnej

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację
HK​_wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_ekshumacje​_28092023.doc 0.07MB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ekshumację
HK​_oswiadczenie​_zgody​_na​_ekshumacje​_28092023.doc 0.04MB
Plan higieny salonu fryzjerskiego
HK​_Plakat​_a3​_instrukcja​_salonfryzjerski.pdf 2.01MB
Plan higieny salonu kosmetycznego
HK​_Plakat​_a3​_instrukcja​_salonkosmetyczny.pdf 2.02MB
Plan higieny salonu tatuażu
HK​_Plakat​_a3​_instrukcja​_salontatuazu.pdf 2.02MB
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Materiały

Poradnik „Żywienie dzieci w żłobkach”. Praktyczne wprowadzenie do aktualnych norm i zaleceń
Zywienie-dzieci-w-zlobkach-poradnik.pdf 9.08MB
Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
HDiM​_wszawica​_stanowisko​_Departamentu​_Matki​_i​_Dziecka.pdf 0.53MB
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy
HDiM​_wszawica​_stanowisko​_GIS.pdf 0.62MB
Wszawica - ulotka
HDiM​_wszawica​_ulotka.pdf 0.04MB
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu
HDiM​_stanowisko​_GIS​_w​_sprawie​_szczotkowania​_zebow.pdf 0.50MB
Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie zaleceń dotyczących opieki nad uczniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym zapobiegania zakażeniom dróg oddechowych
HDiM​_Stanowisko​_​_Instytutu​_​_Matki​_i​_Dziecka.pdf 0.52MB
Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
HDiM​_Tornistry​_szkolne​_zalecenia​_GIS.pdf 0.38MB
Zalecenia dotyczące spożywania wody przez uczniów
HDiM​_Zalecenia​_dotyczace​_spozywana​_wody​_przez​_uczniow.pdf 0.31MB
Znak Zakaz Palenia
znak​_zakazu​_palenia.pdf 0.14MB
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Karta-kwalifikacyjna-uczestnika-wypoczynku.pdf 0.60MB
Stanowisko pracy ucznia (pdf)
HDM​_STANOWISKO​_PRACY​_UCZNIA.pdf 3.08MB
Stanowisko pracy ucznia (pokaz slajdów ppsx)
HDM​_STANOWISKO​_PRACY​_UCZNIA.ppsx 5.38MB
Sekcja Higieny Pracy
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Materiały

Wszawica BROSZURA
wszawica​_BROSZURA​_A5-1.pdf 2.51MB
Wszawica PLAKAT
wszawica​_PLAKAT​_A2-1.pdf 0.75MB
Wszawica ULOTKA
wszawica​_ULOTKA​_A5-1.pdf 0.34MB
Prezentacja Odzwierzęce choroby zakaźne człowieka (pptx)
Odzwierzęce​_choroby​_zakaźne​_człowieka.pptx 103.83MB
Prezentacja Salmonelloza (pptx)
Salmonelloza.pptx 4.25MB
Prezentacja Wszawica (pptx)
Wszawica.pptx 0.19MB
Prezentacja Wścieklizna (pptx)
Wścieklizna.pptx 4.78MB
Formularz do sprawozdania z programu pt. „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”
23052024​_Chroń​_się​_przed​_kleszczami​_Zał​_1.doc 0.11MB
Formularz do sprawozdania z programu pt. „Bieg po zdrowie”
23052024​_Bieg​_po​_zdrowie​_Zał​_2.docx 0.03MB
Formularz do sprawozdania z programu pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”
23052024​_Skąd​_się​_biorą​_produkty​_ekologiczne​_Zał​_3.docx 0.13MB
Formularz do sprawozdania z programu pt. „Trzymaj Formę!”, do przesłania dla powiatowego koordynatora programu
23052024​_Trzymaj​_Formę!​_dla​_PSSE​_w​_Garwolinie​_Zał​_4.doc 0.06MB
Formularz do sprawozdania z programu pt. "Znamię! Znam je?"
23052024​_Znamię!​_Znam​_je​_Zał​_5.docx 0.02MB
Formularz do sprawozdania z programu pt. „Podstępne WZW”
23052024​_Podstępne​_WZW​_Zał​_6.docx 0.02MB
Formularz do sprawozdania z programu pt. „Nie pal przy mnie, proszę”
23052024​_Nie​_pal​_przy​_mnie​_proszę​_Zał​_7.doc 0.07MB
Formularz do sprawozdania z programu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”
23052024​_Znajdź​_właściwe​_rozwiązanie​_Zał​_8.doc 0.06MB
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Materiały

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Zawiadomienie​_o​_zakończeniu​_budowy​_16052024.docx 0.04MB
Wykaz dokumentów, jakie inwestor zobowiązany jest przedstawić Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
Wykaz​_dokumentów​_do​_zawiadomienia.docx 0.02MB
Wzór wniosku o uzgodnienie projektu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
Wzór​_wniosku​_o​_uzgodnienie​_projektu​_3042024.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
ZNS​_Klauzula​_informacyjna​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}