W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Misja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie jest w sposób profesjonalny, budzący zaufanie społeczeństwa, zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych oraz kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych u ludzi.

 

Podstawowe Informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie została utworzona w 1954 r.
Celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych. Cel ten jest realizowany poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami:
- higieny środowiska;
- higieny pracy w zakładach pracy;
- higieny procesów nauczania i wychowania;
- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia.

Działalność nadzorową wykonuje Oddział Nadzoru, w którym w poszczególnych obszarach działalności technicznej specjalizują się:

  • Sekcja Epidemiologii;
  • Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
  • Sekcja Higieny Komunalnej;
  • Sekcja Higieny Pracy;
  • Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
  • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

Z Oddziałem Nadzoru ściśle współpracuje, realizując zadania zmierzające do ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych

  • Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Realizacja powyższych zadań ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie jest zorganizowana w sposób umożliwiający stałe utrzymywanie zdolności do realizacji działalności inspekcyjnej. Jej struktura i sposób zarządzania pozwala zapewnić bezstronność w działalności.

Zadania, cele, a także struktura i sposoby działania PSSE opisane są w Statucie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie.

Struktura odpowiedzialności i podległości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie określona jest w Regulaminie Organizacyjnym. 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Garwolinie pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie jest Pani mgr Dorota Brojek.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie jest powiat garwoliński, w skład którego wchodzą:
- 2 miasta: Garwolin, Łaskarzew;
- 2 miasto-gminy: Pilawa, Żelechów;
- 10 gmin: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Sobolew, Wilga, Trojanów.

Podstawowe przepisy prawne, na których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie opiera swoją działalność to:

  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

i inne przepisy obowiązujące podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami prowadzone w formie jednostek budżetowych.

{"register":{"columns":[]}}