W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-31
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-01

 

Deklaracja dostępności serwisu gov.pl/psse-opole

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem tego stanu jest fakt, że mimo starań redaktorów serwisu, niektóre dokumenty opublikowane na stronie będą niedostępne z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne,
 • ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Pola, adres poczty elektronicznej it.psse.opole@sanepid.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 250 01 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu mieści się pod adresem:

ul Krakowska 51
45-018 Opole

skąd prowadzi główne wejście do siedziby stacji, która znajduje się na I piętrze budynku.

Informacje związane z dostępnością osób do stacji:

 • przy wejściu znajduje się tablica informacyjna,
 • brak platformy wjazdowej dla osób niepełnosprawnych,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • drzwi do stacji wyposażono w domofon,
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma windy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • znajdują się schody wyposażone w jednostronną poręcz,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego,

 

 

Sprawozdania:

 

Sprawozdanie o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2021 10:08 Dariusz Pola
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Pola / Marzena Nanowska-Geisler (PPIS)
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 20.06.2022 13:32 Dariusz Pola
Deklaracja dostępności 4.0 20.06.2022 13:27 Dariusz Pola
Deklaracja dostępności 3.0 09.06.2022 10:08 Dariusz Pola
Deklaracja dostępności 2.0 19.03.2021 13:21 Dariusz Pola
Deklaracja dostępności 1.0 01.03.2021 10:08 Dariusz Pola

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}