W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja publiczna

Udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej    (t. j. Dz.U. 2020 poz. 2176), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób określony we wniosku.

Jeżeli nie odnaleźli Państwo na stronach BIP poszukiwanej informacji, prosimy o dostarczenie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Sposoby dostępu do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • udostępniania  na wniosek strony wniesiony pisemnie lub ustnie;
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
  • udostępniania w centralnym repozytorium.
     

 

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę  w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, jest powiadamiany o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wysokość opłat

Średnia stawka godzinowa: 66,89zł

Narzut kosztów pośrednich: 29,61%

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu,
  • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych, m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu, dostęp do materiałów),
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.03.2021 12:44 Dariusz Pola
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Pola / Marzena Nanowska-Geisler (PPIS)
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja publiczna 2.0 11.05.2022 09:06 Dariusz Pola
Informacja publiczna 1.0 17.03.2021 12:44 Dariusz Pola

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}