W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nadzór nad jakością wody

18.08.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie okresowej oceny jakości wody dokonuje oceny obszarowej jakości wody.

Informacja o stanie wody

W ramach przedmiotowej oceny uwzględnione zostały dane zgromadzone podczas prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach, jak również weryfikacja wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznych.

Laboratoria zewnętrzne działające na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego zatwierdzone na rok 2022

Poniżej zbiorcze opracowania Oceny obszarowej jakości wody w Opolu i powiecie opolskim za dany rok kalendarzowy.

Informacje o jakości wody w 2022r

 

Informacje o jakości wody w 2021r

 

Informacje o jakości wody w 2020r

 

Informacje o jakości wody w 2019r

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2476)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz.U z 2019 r. poz. 2206 ze zm.)

{"register":{"columns":[]}}