W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kontrola zarządcza

 

Za zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu odpowiada Dyrektor placówki.

Kontrola zarządcza stwarza podstawy efektywnego zarządzania, dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem, sygnalizuje naruszenia prawa, zaniedbania i nieprawidłowości, ewentualne nadużycia oraz inne uchybienia.

Przedmiotem kontroli zarządczej jest ocena gromadzenia i wykorzystania środków, gospodarowania mieniem oraz ochrony zasobów materialnych, finansowych i informatycznych.

Procedurę niniejszą tworzy się w celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Procedura kontroli zarządczej opracowana została na podstawie:

  1.  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869);
  2.  Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84);
  3.  Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56).

Zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań (system procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów) podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Zgodnie z art. 70 ustawy o finansach publicznych Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu publikuje poniżej:

  • plan działalności - do końca listopada każdego roku na rok następny,
  • sprawozdanie z wykonania planu działalności - do końca kwietnia każdego roku za rok poprzedni
  • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - do końca kwietnia każdego roku za rok poprzedni

 

Stan kontroli zarządczej na 2021r.
Stan kontroli zarządczej na 2020r.
Stan kontroli zarządczej na 2019r.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.04.2021 09:59 Dariusz Pola
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Pola / Marzena Nanowska-Geisler (PPIS)
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kontrola zarządcza 1.0 30.04.2021 09:59 Dariusz Pola

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}