W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Higieny Komunalnej

Działalność oddziału

Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych
 • Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągów.
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody
 • Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Nadzór nad basenami kąpielowymi oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym basenów kąpielowych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z basenów kąpielowych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych miejscach wykorzystywanych do kąpieli

Nadzór ogólny

 • Prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego w:
 • obiektach hotelarskich, turystycznych i sportowych
 • zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej
 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 • placówkach typu Domy Pomocy Społecznej
 • dworcach autobusowych oraz dworcach i przystankach kolejowych
 • ustępach publicznych
 • oraz w innych obiektach takich jak: pralnie, obiekty kulturalne, cmentarze, tereny rekreacyjne
 • kontrole sanitarne przeprowadzane na wniosek mieszkańców ( interwencje )
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów
 • Opiniowanie wniosków dot. imprez masowych, regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin w zakresie zagadnień higieny komunalnej
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa     
Kontrole Oddziału Higieny Komunalnej
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich (ekshumację można przeprowadzić w okresie od 15 października do 15 kwietnia)
 • Wydawanie zezwoleń na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich poza granice państwa
 • Wydawanie opinii w sprawie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa
 • Wydawanie ocen higienicznych na zastosowanie materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z basenów kąpielowych i kąpielisk w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. Badania wykonywane są przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Przemyślu ul. Mariacka 4
 • Udzielanie informacji w zakresie jakości wody z urządzeń wodociągowych, basenów i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, znajdujących się pod nadzorem Oddziału Higieny Komunalnej.
Informacja o jakości wody

Baseny i sauny

woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. W wodzie musi być dodatkowo stale obecny środek dezynfekcyjny w stężeniach działających szybko i skutecznie na mikroorganizmy, wnoszone przez osoby korzystające z kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu prowadzi nadzór nad jakością wody w basenach kąpielowych. Właściciele obiektów basenowych, prowadzą ponadto własną kontrolę wybranych parametrów.

Studnie

OCZYSZCZANIE l ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ:

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.

Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego wg zasad podanych w tabelce:

 

Średnica studni w cm

Potrzebna ilość wapna chlorowanego na każdy metr głębokości wody

Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody

80

150 g - szklanka

165 g

90

200 g - 1 szklanka i ćwierć

220 g

100

250 g - półtorej szklanki

270 g

120

350 g - 2 szklanki i ćwierć

380 g

 

 W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy odmierzyć szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:

1. do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszo­rować tym cembrowinę, 

2. po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,

3. wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem, po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

Uwaga: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

4. W przypadku studni wierconej oczyszcza się ją poprzez dokładnie, długotrwałe pompowanie.

ODKAŻANIE WODY

Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:

1. gotowanie,

2. preparaty i pastylki pod różnymi nazwami, przeprowa­dzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów. 

Uwaga!: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych.

Pamiętaj!

Duża zawartość związków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna. Dlatego wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako odpowiadająca wymaganiom sanitarnym.

 

{"register":{"columns":[]}}