W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Higieny Pracy

1. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

  • kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
  • nadzór nad czynnikami  szkodliwymi dla zdrowia występującymi  w środowisku pracy fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi
  • nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z zatrudnienia pracowników w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze występujące w środowisku pracy
  • nadzór nad podmiotami wprowadzającymi  do obrotu detergenty i środki powierzchniowo czynne
  • nadzór nad producentami, importerami, wprowadzającymi do obrotu, stosującymi lub eksportującymi substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych
  • nadzór  nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu preparaty biobójcze
  • nadzór nad  prekursorami kategorii 2 i 3 oraz środkami zastępczymi  w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  • prowadzenie postępowań związanych z chorobami zawodowymi oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach chorób zawodowych
  • współpraca w zakresie w/w zadań z innymi służbami takimi jak: Policja, Organy Samorządu Terytorialnego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Służba Medycyny Pracy
{"register":{"columns":[]}}