W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dostępność strony internetowej

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-24
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
 • Adres: ul. Debinki 4
  80-211 Gdańsk
 • E-mail: wsse.gdansk@sanepid.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie znajduje się przy ul. Obrońców Helu 3. Mieści się w trzykondygnacyjnym budynku biurowym zlokalizowanym na terenie Centrum Handlowego "JANTAR". W odległości 100 m  na ul. CHopina znajduje się przystanek autobusowy - kierunek Szpital.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu Centrum> Poziom parteru dostępny jest bezpośrednio z poziomu ulicy (brak schodów).

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna a pod nią znajduje się przycisk dzwonka przywołującego pracownika kancelarii dla interesantów, którzy mają trudności w poruszaniu sie po schodach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Stacji nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Bezpośrednio przed wejściem do budybku znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz wzdłuż budynku Stacji jest kilka miejsc parkingowych - ogólnodostępnych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.02.2021 14:19 Zdzisław Westa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zdzisław Westa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostępność strony internetowej 3.0 13.06.2022 18:45 Zdzisław Westa
Dostępność strony internetowej 2.0 13.06.2022 18:30 Zdzisław Westa
Dostępność strony internetowej 1.0 16.02.2021 14:19 Zdzisław Westa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}