W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przyjmuje w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 10:00-11:00.
Wyznaczony pracownik Stacji przyjmuje interesantów w tych sprawach w czwartek w godz. 15:00-16:00.

Skargi i wnioski mogą być także wnoszone:

  •     pisemnie,
  •     faksem - (58) 677-79-03,
  •     pocztą elektroniczną na adres:  psse.wejherowo@sanepid.gov.pl
  •     przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePuap:  /PSSE_WEJHEROWO/skrytka
  •     ustnie do protokołu w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargi mogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

  • Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.08.2021 13:07 Zdzisław Westa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zdzisław Westa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 10.0 13.06.2022 18:37 Zdzisław Westa
Skargi i wnioski 9.0 13.06.2022 18:33 Zdzisław Westa
Skargi i wnioski 8.0 03.08.2021 14:11 Zdzisław Westa
Skargi i wnioski 7.0 03.08.2021 14:11 Zdzisław Westa
Skargi i wnioski 6.0 03.08.2021 14:10 Zdzisław Westa
Skargi i wnioski 5.0 03.08.2021 14:09 Zdzisław Westa
Skargi i wnioski 4.0 03.08.2021 14:06 Zdzisław Westa
Skargi i wnioski 3.0 03.08.2021 14:04 Zdzisław Westa
Skargi i wnioski 2.0 03.08.2021 14:04 Zdzisław Westa
Skargi i wnioski 1.0 03.08.2021 13:07 Zdzisław Westa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}