W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Stwierdzenie choroby zawodowej

Poradnik zawierający schemat postępowania przy stwierdzaniu choroby zawodowej, kto może zgłosić podejrzenie, na jakim druku, kto orzeka i stwierdza chorobę zawodową.

1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej :

 • lekarz i stomatolog , w przypadku podejrzenia choroby zawodowej kieruje na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP) w celu rozpoznania bądż nie choroby zawodowej (lekarz WOMP zgłasza podejrzenie do właściwego inspektora sanitarnego);
 • zgłosić podejrzenie choroby zawodowej może pracodawca i pracownik poprzez lekarza profilaktyka zakładu
 •  były pracownik (aktualnie niezatrudniony) lub pracodawca zgłasza podejrzenie choroby zawodowej na druku zgłoszenia *) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który kieruje osobę, u której podejrzewa się chorobę zawodową na badania do WOMP w celu wydania stosownego orzeczenia lekarskiego
 • po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej właściwy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej i ewentualnie kieruje na badania do WOMP

2. Rozpoznanie choroby zawodowej:

 • Zainteresowany kierowany jest do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP), gdzie na podstawie dokumentacji medycznej, oceny przebiegu pracy zawodowej oraz specjalistycznych badań następuje rozpoznanie lub nie choroby zawodowej na druku orzeczenia
 • Zainteresowany ma prawo nie zgodzić się z orzeczeniem WOMP i wnioskować o ponowne badanie w jednostce orzeczniczej II stopnia,
 • Orzeczenie jednostki orzeczniczej II stopnia jest ostateczne;
 • Orzeczenie o rozpoznaniu lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej otrzymuje pacjent oraz PPIS;

3. Stwierdzanie choroby zawodowej:

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonuje oceny narażenia zawodowego w zakładach pracy oraz wiąże warunki pracy z przyczyną powstałego schorzenia
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej, jeżeli rozpoznana choroba znajduje sie w wykazie chorób zawodowych oraz wystąpiło narażenie na czynniki ją wywołujące w zakładzie (zakładach) pracy. W przeciwnym razie zostaje wydana decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
 • Decyzję otrzymują m.in. jako strony: pacjent oraz zakłady pracy, w których występowały czynniki mogące wywołać chorobę zawodową. Od decyzji, strony mogą wnieść odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako instancji II stopnia

Podstawy prawne

 • art 235-237 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1367 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 01.08.2002r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jedn. Dz.U z 2013r. poz.1379 ze zm.)

Druki do pobrania

Odpowiednie druki i szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji Higieny Pracy PSSE w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 3, tel.(0-58) 677-79-20 lub (0-58) 677-79-15 lub skorzystać z materiałów zamieszczonych poniżej.

 

Materiały

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (pdf)
skierowanie​_w​_celu​_rozpoznania​_choroby​_zawodowej.pdf 0.19MB
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (doc)
Skierowanie​_na​_badania​_w​_związku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej.doc 0.05MB
Zgloszenie podejrzenia choroby zawodowej były pracownik i pracodawca (pdf)
Zgloszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej​_były​_pracownik​_i​_pracodawca.pdf 0.10MB
Zgloszenie podejrzenia choroby zawodowej były pracownik i pracodawca (doc)
Zgloszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej​_były​_pracownik​_i​_pracodawca.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}