W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Zgodnie z §12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. z Państwowej Inspekcji Sanitarnej  organem właściwym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, dla powiatu wejherowskiego jest Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Wejherowie, który swe zadania wypełnia przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie, jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski. 

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie jest powiat wejherowski.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wejherowie jest wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego.

Nasza misja

Głównym celem działalności Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie jest promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej na terenie powiatu wejherowskiego.

Zadania ustawowe

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  •     higieny środowiska,
  •     higieny pracy w zakładach pracy,
  •     higieny radiacyjnej,
  •     higieny procesów nauczania i wychowania,
  •     higieny wypoczynku i rekreacji,
  •     zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  •     higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Realizowanie określonych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, wykonywaniu badań laboratoryjnych, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.02.2021 14:13 Zdzisław Westa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zdzisław Westa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawowe informacje 2.0 27.04.2021 15:11 Zdzisław Westa
Podstawowe informacje 1.0 16.02.2021 14:13 Zdzisław Westa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}