W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rejestracja i zatwierdzanie zakładów sektora spożywczego

Właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny prowadzi rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwany dalej „rejestrem zakładów”, oraz uaktualnia na bieżąco dane zawarte w rejestrze.

Kogo dotyczy rejestracja i zatwierdzanie zakładów

Obejmuje wszystkie zakłady sektora spożywczego działające na terenie powiatu wejherowskiego, które:

 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
 • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • działają na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem

Co powinien zawierać wniosek

 • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.

Materiały

wniosek o zatwierdzenie i o wpis do rejestru zakładów
wniosek​_o​_zatwierdzenie​_i​_o​_wpis​_do​_rejestru​_zakładów.doc 0.04MB
Prośba o wydanie zaświadczenia
prośba​_o​_wydanie​_zaświadczenia.docx 0.01MB

Wniosek o wpis do rejestru zakładów

Wymagany jest w odniesieniu do:

 • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich,
 • urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności,
 • obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • gospodarstw agroturystycznych,
 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowym,
 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego,
 • sklepów zielarskich,
 • przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie,
 • producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym,
 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet,
 • zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem,
 • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.
 • podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego.

Co powinien zawierać wniosek

 • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny - w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej lub dostaw bezpośrednich,
 • w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności - wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

Materiały

wniosek o wpis do rejestru zakładów
wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_zakładów.doc 0.03MB
Prośba o wydanie zaświadczenia
prośba​_o​_wydanie​_zaświadczenia.docx 0.01MB

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów

Wniosek taki są zobowiązane złożyć podmioty działające na terenie powiatu wejherowskiego w sektorze spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, znajdujące się już pod nadzorem (w rejestrze) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, jeżeli nastąpiły zmiany w stosunku do informacji zawartych w prowadzonym rejestre.

Co powinien zawierać wniosek

 • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON i numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada,
 • określenie czego dotyczy zmiana
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Materiały

wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów
wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakładów.doc 0.03MB
Prośba o wydanie zaświadczenia
prośba​_o​_wydanie​_zaświadczenia.docx 0.01MB

Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów

Wniosek zobowiązane są złożyć podmioty znajdujące się w rejestrze zakładów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, po zakończeniu działalności.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą,

Materiały

wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów
wniosek​_o​_wykreślenie​_z​_rejstru​_zakładów.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}