W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sanitarna kontrola graniczna w składach celnych

Informacja dla importerów lub eksporterów korzystających z odpraw w urzędach i składach celnych na terenie powiatu wejherowskiego.

Dokumentacja niezbędna do uzyskania świadectwa jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Co należy złożyć

  • Prawidłowo i czytelnie wypełniony "wniosek". Wniosek powinien być wypełniony w 3 egzemplarzach oddzielnie dla każdej partii towarów
  • Dokumenty pozwalające na identyfikację towaru (karnet TIR lub CMR, specyfikacje, faktury, SAD) - z przedłożonych dokumentów muszą wynikać dane dotyczące nazwy produktu, wielkości partii, kraju pochodzenia, nazwy producenta i importera oraz miejsca docelowego przeznaczenia produktu.
  • Certyfikaty i deklaracje producenta potwierdzające zgodność produktu z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach na teranie Unii Europejskiej.

W uzasadnionych przypadkach, przed wydaniem świadectwa dopuszczającego towar do obrotu może być również wymagane przedstawienie deklaracji producenta dotyczących:

  • Zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych,
  • Skażeń promieniotwórczych,
  • Deklaracji producenta, że środek spożywczy nie pochodzi z genetycznej modyfikacji lub w przypadku jego genetycznej modyfikacji deklarację producenta oraz wyniki badań.

Jakie są koszty sanitarnej kontroli granicznej w składach celnych

Za czynności związane z graniczną kontrolą sanitarną pobierane są opłaty  w formie decyzji, do wystawienia której potrzebne są dane płatnika:

  • pełna nazwa oraz dokładny adres firmy.
  • w przypadku spółek nie posiadających osobowości prawnej wymagane jest podanie imienia i nazwiska właściciela lub współwłaściciela
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Materiały

Wniosek o graniczną kontrolę sanitarną
wniosek​_o​_graniczna​_kontrolę​_sanitarną.rtf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}