W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oferta bezpłatnego badania bezpieczeństwa toksykologicznego boisk ze sztuczną trawą

31.07.2020

Inwestycje w infrastrukturę sportową
Grafika "Bezpłatne badanie boisk ze sztuczną trawą na podstawie próbek granulatu stanowiącego wypełnienie nawierzchni boisk sportowych. Jesteś zarządcą boiska? Prześlij zgłoszenie już dziś!"
W tle przenikające zdjęcie sztucznej trawy.

Ministerstwo Sportu informuje, iż w związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi potencjalnego negatywnego wpływu niektórych granulatów stosowanych na boiskach ze sztuczną trawą na zdrowie użytkowników, planowane jest pilotażowe badanie boisk, w celu zbadania stanu faktycznego. W związku z powyższym oferujemy zarządcom/właścicielom takich boisk przeprowadzenie darmowego badania.

Jednocześnie informujemy, że celem takiego badania nie jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości na poszczególnych boiskach, lecz próba oceny zagrożenia toksykologicznego w ujęciu systemowym, celem eliminacji/zmniejszenia ryzyka w ramach przyszłych inwestycji.

Jednocześnie, poprzez udział w badaniu, udzielają Państwo Ministerstwu Sportu zgodę na wykorzystanie wyników badań w celach statutowych, natomiast Ministerstwo Sportu zobowiązuje się do przekazania Państwu przedmiotowych wyników badań.

  • Zakres i metody badawcze znajdują się w zał. nr 1.
  • Pobór próbek i ich wysyłka będą realizowane samodzielnie przez zarządcę boiska, zgodnie z procedurą poboru opisaną w zał. nr 2.
  • Zainteresowani zarządcy/właściciele obiektów proszeni są o wypełnienie zał. nr 3 i przesłanie go na adres poczty elektronicznej infrastruktura@msport.gov.pl.

Z uwagi na ograniczoną liczbę badań planowanych do realizacji zachęcamy do jak najszybszego przesłania zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, iż co do zasady akceptacja Państwa wniosków odbędzie się w oparciu o kolejność zgłoszeń. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z objęciem zgłoszonego obiektu badaniem.

Materiały

Zał. nr 1. Zakres i metody badawcze
Zał​_nr​_1​_-​_Zakres​_i​_metody​_badawcze.docx 0.02MB
Zał. nr 2. Instrukcja poboru próbek
Zał​_nr​_2​_-​_Instrukcja​_poboru​_próbek.pdf 0.42MB
Zał. nr 3. Kwestionariusz zgłoszeniowy
Zał​_nr​_3​_​_-​_Kwestionariusz​_zgłoszeniowy.xlsx 0.01MB