W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Karta Polaka – złożenie wniosku

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek możesz złożyć w urzędzie konsularnym. 

Czy musisz składać dokumenty osobiście?
 1. Wniosek o przyznanie Karty Polaka złóż osobiście – ze względu na konieczność złożenia przed konsulem deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz wymóg wykazania się w rozmowie z konsulem znajomością języka polskiego.
 2. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście oboje rodziców dziecka. Rodzic nieposiadający Karty Polaka zobowiązany jest wyrazić przed konsulem zgodę na przyznanie Karty Polaka małoletniemu.
 3. Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka, o wydanie nowej Karty po zmianie danych osobowych lub o wydanie duplikatu utraconej Karty można złożyć po uprzedniej rejestracji na wizytę. 

 

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Kijowie - komunikat w sprawie składania wniosków dotyczących Karty Polaka

Informujemy, że w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19:

 1. Zapisy i przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Polaka dla osoby pełnoletniej po raz pierwszy – zostają wstrzymane do odwołania.
 1. Składanie wniosków o wydanie Karty Polaka dla osoby małoletniej – dokonywane jest osobiście, poprzez zapisanie się elektronicznie na adres e-mail: kijow.wk.kartapolaka.zapisy@msz.gov.pl
 1. Składanie wniosków o przedłużenie Karty Polaka– dokonywane jest korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do wniosku o PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI karty należy załączyć kopie:

 • Pierwszej strony paszportu zagranicznego.
 • Paszportu wewnętrznego (wszystkie strony z adnotacjami); w przypadku nowego paszportu wewnętrznego należy załączyć również kopię zaświadczenia o zameldowaniu.
 • Karty Polaka.
 1. Składanie wniosków o zmianę danych Karty Polaka– dokonywane jest korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do wniosku dotyczącego ZMIANY DANYCH należy załączyć kopie:

 • Pierwszej strony paszportu zagranicznego.
 • Paszportu wewnętrznego (wszystkie strony z adnotacjami); w przypadku nowego paszportu wewnętrznego należy załączyć również kopię zaświadczenia o zameldowaniu.
 • Karty Polaka.
 • Dokumentu potwierdzającego zmianę danych osobowych.
 1. Składanie wniosków o wydanie duplikatu Karty Polaka– dokonywane jest korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do wniosku o DUPLIKAT należy załączyć kopie:

 • Pierwszej strony paszportu zagranicznego.
 • Paszportu wewnętrznego (wszystkie strony z adnotacjami); w przypadku nowego paszportu wewnętrznego należy załączyć również kopię zaświadczenia o zameldowaniu.
 • Należy dołączyć zaświadczenie z policji jeżeli karta została skradziona lub oświadczenie o zagubieniu karty z prośbą o wyrobienie nowej.

Prosimy o podawanie we wnioskach numerów telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych.

Składany korespondencyjnie -wypełniony i podpisany wniosek (podpis nie może przecinać ramki) wraz z przyklejoną, aktualną fotografią, należy wysłać na adres:

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Kijowie

ul. B. Chmielnickiego 60, 01901 Kijów.

 

Konsulat Generalny RP we Lwowie - komunikat w sprawie przedłużenia ważności Karty Polaka

Wydział Karty Polaka utrzymuje tymczasowe zawieszenie  przyjęcia osób wnioskujących o przyznanie Karty Polaka po raz pierwszy.

Równocześnie utrzymana zostaje możliwość składania wniosków o PRZEDŁUŻENIE ważności Karty Polaka, ZMIANĘ DANYCH, DUPLIKAT tylko drogą korespondencyjną. Możliwość przedłużenia ważności Karty Polaka jest skierowana do osób, którym termin na złożenie wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka upłynął/upływa w okresie trwania kwarantanny.

Wypełniony i podpisany wniosek (podpis nie może przecinać ramki) wraz z przyklejoną, aktualną fotografią należy wysłać na adres:

Konsulat Generalny RP we Lwowie
ul. Iwana Franki 108, 79011 Lwów

 

Wniosek można pobrać tutaj.

Do wniosku należy załączyć kopie:

 1. Pierwszej strony paszportu zagranicznego.
 2. Paszportu wewnętrznego (wszystkie strony z adnotacjami); w przypadku nowego paszportu wewnętrznego należy załączyć również kopię zaświadczenia o zameldowaniu.
 3. Karty Polaka.

 

Do wniosku o PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI karty należy załączyć kopie:

 1. Pierwszej strony paszportu zagranicznego.
 2. Paszportu wewnętrznego (wszystkie strony z adnotacjami); w przypadku nowego paszportu wewnętrznego należy załączyć również kopię zaświadczenia o zameldowaniu.
 3. Karty Polaka.

 

Ponadto informujemy, że jest możliwość złożenia wniosku w sprawie DUPLIKATU Karty Polaka oraz w sprawie ZMIANY DANYCH na Karcie Polaka wyłącznie drogą korespondencyjną.

Do wniosku o DUPLIKAT należy załączyć kopie:

 1. Pierwszej strony paszportu zagranicznego.
 2. Paszportu wewnętrznego (wszystkie strony z adnotacjami); w przypadku nowego paszportu wewnętrznego należy załączyć również kopię zaświadczenia o zameldowaniu.

Należy dołączyć zaświadczenie z policji jeżeli karta została skradziona lub oświadczenie o zagubieniu karty z prośbą o wyrobienie nowej.

 

Do wniosku dotyczącego ZMIANY DANYCH należy załączyć kopie:

 1. Pierwszej strony paszportu zagranicznego.
 2. Paszportu wewnętrznego (wszystkie strony z adnotacjami); w przypadku nowego paszportu wewnętrznego należy załączyć również kopię zaświadczenia o zameldowaniu.
 3. Karty Polaka.
 4. Dokumentu potwierdzającego zmianę danych osobowych.

 

Prosimy o podawanie we wnioskach numerów telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych.

Jak umówisz się na spotkanie?

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie

W celu złożenia wniosku o Karte Polaka należy uprzednio zarejestrowac sie na wizytę w Wydziale Konsularnym.

Rejestracja odbywa się:

- przez Internet na adres e-mail:  kijow.wk.kartapolaka.zapisy@msz.gov.pl

- pocztą na adres:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie,

ul. Bohdana Chmielnickiego 60, 01901 Kijów

Korespondencja powinna zawierać następujące dane:

 • tytuł e-maila: Karta Polaka zapisy
 • imię i nazwisko wnioskującego
 • rok urodzenia
 • cel składania wniosku (do wyboru): przyznanie Karty Polaka, przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu Karty Polaka lub zmiana danych posiadacza Karty Polaka
 • obwód zameldowania
 • numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy

W odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani o terminie wizyty. O dacie spotkania z konsulem ws. przyznania Karty Polaka decyduje kolejność zgłoszeń.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy

Zapisy na wizytę w konsulacie w sprawie przyznania Karty Polaka odbywają się telefonicznie w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do wyczerpania limitów miejsc pod numerem telefonu +380 432 507 412.

W każdy pierwszy piątek miesiąca odbywają się dyżury konsula (w tym w sprawie Karty Polaka) w Centrum Polsko-Ukraińskim na Uniwersytecie w Chmielnickim dla osób zameldowanych w obwodzie chmielnickim.

W każdy drugi piątek miesiąca odbywają się dyżury konsula (w tym w sprawie Karty Polaka) w Domu Polskim w Żytomierzu dla osób zameldowanych w obwodzie żytomierskim.

​​​​Zapisy na dyżury konsularne w Chmielnickim i Żytomierzu odbywają się telefonicznie w każdy ostatni wtorek miesiąca od godz. 9:00 do wyczerpania limitów miejsc pod numerem telefonu +380 432 507 412.

W celu złożenia wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka (wydanie duplikatu, wydanie nowej karty po zmianie danych osobowych) należy wysłać zgłoszenie na adres: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl 

 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie

Rejestracja na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka  oraz odbiór Karty Polaka  odbywa się wyłącznie telefonicznie pod numerem + 38 (057) 757 8801 we wtorki w godz. 11-14 i w piątki w godz. 9-12. W innych dniach i godzinach zgłoszenia nie będą odbierane.

Rejestracja na złożenie wniosku o  przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu, wydanie nowej karty po zmianie danych odbywa się  również wyłącznie telefonicznie pod numerem + 38 (057) 757 8801 we wtorki w godz. 11-14 i w piątki w godz. 9-12.

 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Rejestracja na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://e-konsulat.gov.pl/O terminach rejestracji Wydział Karty Polaka informuje poprzez cyklicznie zamieszczany komunikat.

Kolejna pula miejsc na spotkanie z konsulem w celu złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka (terminy od dnia 13.01.2020r. do  dnia 30.01.2020r.) uruchomiona zostanie w dniu 09.01.2020 r. około godziny 15.00.

Wnioski w sprawie przedłużenia ważności karty, wydania duplikatu karty, wydania nowej karty po zmianie nazwiska, przyjmowane są we wtorki i w czwartki (w dni robocze), w godzinach od 9.00 do 14.00 -  bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie

Rejestracja we wszystkich sprawach związanych z Kartą Polaka (przyznanie, przedłużenie, wydanie duplikatu, wydanie Karty ze zmienionymi danymi) odbywa się telefonicznie pod następującym numerem +380 48 718 24 80 (wybrać na klawiaturze "Sprawy Karty Polaka" - 3) co piątek od godz. 9:00 do godz. 15:30.

Odbiory przyznanych Kart Polaka odbywają się codziennie w godzinach od 14:00 do 15:00, po uprzednim poinformowaniu telefoniczym, że Karta jest gotowa, przez pracowników urzędu konsularnego. 

 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

 

Konsulat Generalny RP w Łucku uprzejmie informuje, że zapisy na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka oraz Karty Polaka dla małoletniego odbywają się :

 

- poprzez Internet na adres e-mail: luck.kg.rejestracjakp@msz.gov.pl

- pocztą na adres Konsulat Generalny RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b, 43010 Łuck)

 

W korespondencji zwrotnej poprzez e-mail zostaną Państwo poinformowani o dacie i godzinie spotkania z konsulem.

Osoby, które prześlą zgłoszenie rejestracji pocztą, o dacie i godzinie spotkania z konsulem zostaną poinformowane telefonicznie.

Kolejność wpłynięcia zgłoszeń mailowych decyduje o terminie spotkania z konsulem.

 

Korespondencja w celu rejestracji powinna zawierać:

 

- imię i nazwisko;

- adres zameldowania: (Obwód, Rejon, Miejscowość);

- data zameldowania w Łuckim Okręgu Konsularnym;

- data i miejsce urodzenia;

- numer telefonu kontaktowego;

- temat wiadomości e-mail: Rejestracja w sprawie przyznania Karty Polaka

 

Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka  po ukończeniu 18 roku życia, wnioski o duplikaty, zmiany danych osobowych w Karcie Polaka można składać po wcześniejszej rejestracji. 

 

Rejestracja za pomocą adresu e-mail: luck.kg.rejestracjakp@msz.gov.pl

 

Każda korespondencja kierowana do Konsulatu w sprawie Karty Polaka powinna być sformułowana w języku polskim oraz zawierać wyżej wymienione dane osobowe.

Konsulat Generalny RP w Łucku zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na korespondencję sformułowaną w innych językach niż polski bądź niezawierającą wymaganych danych osobowych.

 

 

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Osoby pełnoletnie ubiegające się o przyznanie Karty Polaka składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kopią,
 • dokumenty potwierdzające polską narodowość wnioskodawcy lub jego wstępnych i ewentualne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami, na które wnioskodawca się powołuje wraz z kopiami lub zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej albo polskiej mniejszości narodowej,
 • ewentualnie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego z kopią.

Dokumenty, które potwierdzają znajomość języka to świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce, lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka oceni konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczyć będzie m.in. polskich tradycji  i zwyczajów.

Rodzice ubiegający się przyznanie Karty Polaka osobom małoletnim składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • świadectwo urodzenia małoletniego z kopią,
 • dokumenty tożsamości rodziców z kopiami,
 • Karty Polaka rodziców lub Karta Polaka jednego z rodziców z kopią/kopiami.

Osoby ubiegające się o wydanie Karty Polaka ze zmienionymi danymi osobowymi składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości z kopią,
 • dokument potwierdzający zmianę danych osobowych z kopią,
 • Kartę Polaka z kopią.

Osoby ubiegające się o wydanie duplikatu składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości wraz z  kopią.

Wobec osoby, która wraz z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka, poświadczając nieprawdę, przedłoży w celu użycia za autentyczny, podrobiony lub przerobiony dokument, zostaną podjęte następujące działania, których celem będzie:

 • pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, wymienionego w art. 270 k.k., zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5;
 • umieszczenie w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany, zgodnie z art. 435 ustawy o cudzoziemcach.
Ile zapłacisz?

Wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku o wydanie Karty Polaka są wolne od wszelkich opłat.

Jaki jest termin realizacji?

Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty Polaka nie powinien przekraczać dwóch miesięcy. W przypadku wydłużenia się terminu, zostaniesz poinformowany o nowym przewidywanym terminie zakończenia sprawy. Pamiętaj, że termin wydania Karty Polaka zależy także od terminu jej doręczenia do urzędu.

Jak odbierzesz dokumenty?

Wydział Konsularny  Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Wydział Konsularny uprzejmie informuje, iż odbiór Karty Polaka następuje po uprzednim zaproszeniu telefonicznym.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Karty Polaka są wydawane w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie (budynek przy ul. Iwana Franki 110) od poniedziałku do czwartku, w godzinach 09:00 - 14:00 po potwierdzeniu informacji tutaj.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

Karty Polaka są wydawane w Konsulacie Generalnym RP w Łucku - ul. Dubniwska 22b w dniach:

- wtorek, w godzinach 10.00 - 12.00;

-środa, w godzinach 11.00 - 13.00.

Numery Kart Polaka dostępne do odbioru - sprawdź tutaj.

 

KG RP w Odessie

Konsulat Generalny RP w Odessie uprzejmie informuje, iż odbiór Karty Polaka następuje po uprzednim zaproszeniu telefonicznym ze strony KG RP w Odessie, codziennie w dni robocze w godz. 14:00 - 15:00.

 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy

Wydawanie Kart Polaka:
wtorek: 13:00 - 15:30
środa: 9:00 - 12:00

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się decyzją konsula możesz złożyć odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Na postanowienie konsula możesz złożyć zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje dotyczace Karty Polaka zostały zawarte w zakładne Karta Polaka  informacje ogólne.

Materiały

Wniosek o przyznanie Karty Polaka
aktywny​_wniosek​_o​_przyznanie​_KP.PDF 0.46MB
Wniosek o przywróceniu terminu​_Lwów
wniosek​_o​_przywrócenie​_terminu.docx 0.01MB