W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Lustracja

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do ustawy.

Kto jest obowiązany do złożenia oświadczenia lustracyjnego Wojewodzie Opolskiemu?

Do przedłożenia takiego oświadczenia obowiązane są osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, ubiegające się o następujące funkcje/stanowiska na terenie województwa opolskiego:

  • organ lub członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy,
  • członek zarządu związku metropolitalnego,
  • skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego, 
  • członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji
  • osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki innej niż wymieniona powyżej,
  • dyrektor przedsiębiorstwa państwowego (dla którego organem założycielskim jest Wojewoda), jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym,
  • kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy,
  • kierownik w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy,
  • dyrektorzy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim i ich zastępcy.

Osoba ubiegająca się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - wybierana w wyborach powszechnych (w tym w wyborach uzupełniających oraz kandydaci wskazani z list wyborczych przez rady do objęcia mandatu radnego) - składa oświadczenie lustracyjne do właściwej komisji wyborczej.

Termin złożenia oświadczenia lustracyjnego

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.

Wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia można pobrać na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce Lustracja.

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. W takim przypadku Wojewodzie Opolskiemu składa się informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, stanowicy załącznik nr 2a do ustawy.

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Informacje o złożonym uprzednio oświadczeniu lustracyjnym można uzyskać za pośrednictwem aplikacji "System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego", dostępnej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej lub dzwoniąc na infolinię:
tel. 22 540 58 34
tel. 22 540 58 35
tel. 22 540 58 36
 

Materiały

Klauzula informacyjna
klauzula​_informacyjna​_​_-​_lustracja.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.09.2020 14:26 Joanna Wiesiołek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Obsługi Urzędu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Lustracja 1.0 14.09.2020 14:26 Joanna Wiesiołek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}