W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O urzędzie","url":"/web/uw-opolski/urzad","pageId":20068619,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/uw-opolski/co-robimy","pageId":20068620,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/uw-opolski/aktualnosci","pageId":20068622,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/uw-opolski/zalatw-sprawe","pageId":20068621,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/uw-opolski/kontakt","pageId":20077740,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego","url":"/web/uw-opolski/wydanie-karty-doskonalenia-zawodowego-dla-ratownika-medycznego","pageId":20081970,"parentPageId":20081969,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego","url":"/web/uw-opolski/wydanie-karty-doskonalenia-dla-dyspozytora-medycznego","pageId":20082561,"parentPageId":20081969,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie zatwierdzenia programu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy","url":"/web/uw-opolski/uzyskanie-zatwierdzenia-programu-kursu-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy","pageId":20082563,"parentPageId":20081969,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok.","url":"/web/uw-opolski/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-2021-rok","pageId":20241161,"parentPageId":20240951,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szpital tymczasowy","url":"/web/uw-opolski/szpital-tymczasowy","pageId":20123140,"parentPageId":20090422,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raporty dnia","url":"/web/uw-opolski/raporty-dnia","pageId":20093675,"parentPageId":20090422,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikaty Wojewody Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/komunikaty-wojewody-opolskiego","pageId":20093701,"parentPageId":20090422,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykresy","url":"/web/uw-opolski/wykresy","pageId":20089131,"parentPageId":20090422,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Liczba zakażeń w powiatach","url":"/web/uw-opolski/liczba-zakazen-w-powiatach","pageId":20115042,"parentPageId":20090422,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mapa szpitali COVID-19 w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/mapa-szpitali-covid-19-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20144114,"parentPageId":20090422,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwalne oferty pracy w służbie cywilnej","url":"/web/uw-opolski/archiwalne-oferty-pracy-w-sluzbie-cywilnej","pageId":20123191,"parentPageId":20123190,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwalne oferty pracy poza służbą cywilną","url":"/web/uw-opolski/archiwalne-oferty-pracy-poza-sluzba-cywilna","pageId":20123196,"parentPageId":20123190,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Projekt ustawy budżetowej na 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/projekt-ustawy-budzetowej-na-2021-r","pageId":20143484,"parentPageId":20143416,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Link do platformy przetargowej","url":"/web/uw-opolski/link-do-platformy-przetargowej","pageId":20264028,"parentPageId":20240954,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko rzemieślnik/specjalista","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-rzemieslnika","pageId":20114155,"parentPageId":20123196,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinych","url":"/web/uw-opolski/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinych","pageId":20082472,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla składających wniosek o świadczenia rodzinne","url":"/web/uw-opolski/informacje-dla-skladajacych-wniosek-o-swiadczenia-rodzinne","pageId":20082874,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/swiadczenia-rodzinne-uzaleznione-od-niepelnosprawnosci","pageId":20082875,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN 15 kV relacji Bierdzany-ZK-SN Osowiec na działkach nr 771/45, ark. 2 i 2/6, ark. 5 położonych w obrębie Osowiec, gmina Turawa","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-elektroenergetycznej-sieci-sn-15-kv-relacji-bierdzany-zk-sn-osowiec-na-dzialkach-nr-77145-ark-2-i-26-ark-5-polozonych-w-obrebie-osowiec-gmina-turawa","pageId":20114265,"parentPageId":20098592,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 69515 z dnia 2.10.2020 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego ds. rozliczania dotacji w zakresie programu rządowego \"posiłek w szkole i w domu\" oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69515-z-dnia-2102020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-wojewodzkiego-ds-rozliczania-dotacji-w-zakresie-programu-rzadowego-posilek-w-szkole-i-w-domu-oraz-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20115863,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 66050 z dnia 21 lipca 2020 r. na stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-66050-z-dnia-21-lipca-2020-r-na-stanowisko-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20093243,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 66042 z dnia 21 lipca 2020 r. na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-66042-z-dnia-21-lipca-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20093254,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 66039 z dnia 21 lipca 2020 r. na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-66039-z-dnia-21-lipca-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20093261,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 69906 z dnia 10.10.2020 r. na stanowisko zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69906-z-dnia-10102020-r-na-stanowisko-zastepcy-kierownika-dyspozytorni-medycznej-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20120069,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 69884 z dnia 10.10.2020 r. na stanowisko kierownika dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69884-z-dnia-10102020-r-na-stanowisko-kierownika-dyspozytorni-medycznej-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20120071,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 69672 z dnia 6 października 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69672-z-dnia-6-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-kontroli-oraz-prowadzenia-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20121499,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 69702 z dnia 6 października 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. statystyki resortowej Ministerstwa Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69702-z-dnia-6-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-statystyki-resortowej-ministerstwa-zdrowia-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20121502,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 69658 z dnia 6 października 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów opieki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69658-z-dnia-6-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-dostepu-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-programow-opieki-zdrowotnej-i-oceny-potrzeb-zdrowotnych-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20121503,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 70478 z dnia 27 października 2020 r. na stanowisko inspektora ds. płac w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-70478-z-dnia-27-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-ds-plac-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20142174,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 70944 z dnia 9 listopada 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru działalności podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-70944-z-dnia-9-listopada-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-kontroli-i-nadzoru-dzialalnosci-podmiotow-realizujacych-zadania-wynikajace-z-ustawy-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-w-wojewodzkiej-inspekcji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20149081,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko starszego inspektora ds: administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr 70542 z dnia 28 października 2020 r","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-administracji-architektoniczno--budowlanej-i-instancji-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci---ogloszenie-nr-70542-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r","pageId":20161897,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr 70492 z dnia 28 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-gospodarki-nieruchomosciami-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci---ogloszenie-nr-70492-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r","pageId":20161912,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr 70551 z dnia 28 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-gospodarki-nieruchomosciami-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci---ogloszenie-nr-70551-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r","pageId":20161928,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 71241 z dnia 18 listopada 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. gospodarki sprzętem i ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-71241-z-dnia-18-listopada-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-gospodarki-sprzetem-i-ochrony-ludnosci-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20173277,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw planowania i organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ogłoszenie nr 71248 z dnia 18 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-do-spraw-planowania-i-organizacji-systemu-zarzadzania-kryzysowego-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego---ogloszenie-nr-71248-z-dnia-18-listopada-2020-r","pageId":20188645,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 72056 z dnia 10 grudnia 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. kadr w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-72056-z-dnia-10-grudnia-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-kadr-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20198982,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór z dnia 4 stycznia 2021 r. na stanowisko Sekretarza w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu","url":"/web/uw-opolski/nabor-z-dnia-4-stycznia-2021-r-na-stanowisko-sekretarza-w-zespole-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-opolu","pageId":20215336,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 71501 z dnia 25 listopada 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. wpisywania zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz obsługi cudzoziemców w zakresie wydania i wymiany karty pobytu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-71501-z-dnia-25-listopada-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-wpisywania-zaproszenia-do-ewidencji-zaproszen-oraz-obslugi-cudzoziemcow-w-zakresie-wydania-i-wymiany-karty-pobytu-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20217076,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko starszy inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Biurze Obsługi Urzędu / Oddział Inwestycji i Administracji - ogłoszenie nr 75006 z dnia 25 lutego 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszy-inspektor-wojewodzki-ds-zamowien-publicznych-oraz-inwestycji-i-remontow-w-biurze-obslugi-urzedu--oddzial-inwestycji-i-administracji---ogloszenie-nr-75006-z-dnia-25-lutego-2021-r","pageId":20258774,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 71482 z dnia 25 listopada 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-71482-z-dnia-25-listopada-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-obslugi-klientow-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20217080,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw płac w Biurze Obsługi Urzędu ogłoszenie nr 72888 z dnia 6 stycznia 2021r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-plac-w-biurze-obslugi-urzedu-ogloszenie-nr-72888-z-dnia-6-stycznia-2021r","pageId":20224210,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko Psychologa w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego ogłoszenie nr 73263 z dnia 16 stycznia 2021r.","url":"/web/uw-opolski/naboru-na-stanowisko-psychologa-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego-ogloszenie-nr-73263-z-dnia-16-stycznia-2021r","pageId":20224222,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora ds. dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego - ogłoszenie nr 74292 z dnia 10 lutego 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-dostepu-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-programow-polityki-zdrowotnej-i-oceny-potrzeb-zdrowotnych-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego---ogloszenie-nr-74292-z-dnia-10-lutego-2021-r","pageId":20247998,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 74227 z dnia 9 lutego 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw kadr w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-74227-z-dnia-9-lutego-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-kadr-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20248104,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw płac w Biurze Obsługi Urzędu ogłoszenie nr 74683 z dnia 18 lutego 2021r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-plac-w-biurze-obslugi-urzedu-ogloszenie-nr-74683-z-dnia-18-lutego-2021r","pageId":20257780,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora ds. prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego - ogłoszenie nr 74984 z dnia 25 lutego 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-prowadzenia-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego---ogloszenie-nr-74984-z-dnia-25-lutego-2021-r","pageId":20258754,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 74651 z dnia 17 lutego 2021r.,na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-74651-z-dnia-17-lutego-2021rna-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20261090,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 75247 z dnia 03 marca 2021 na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacyjnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-75247-z-dnia-03-marca-2021-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-organizacyjnych-oraz-postepowan-administracyjnych-w-zakresie-osob-niepelnosprawnych","pageId":20266354,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 75591 z dnia 10 marca 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-75591-z-dnia-10-marca-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-gospodarki-nieruchomosciami-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20266358,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 75297 z dnia 04 marca 2021 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-75297-z-dnia-04-marca-2021-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-do-spraw-kontroli-i-nadzoru-dzialania-organow-administracji-geodezyjnej-i-kartograficznej-w-wojewodzkiej-inspekcji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20266362,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora do spraw realizacji wydatków budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu / Oddział Księgowości i Sprawozdawczości – ogłoszenie nr 75998 z dnia 18 marca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-realizacji-wydatkow-budzetu-wojewody-w-wydziale-finansow-i-budzetu--oddzial-ksiegowosci-i-sprawozdawczosci--ogloszenie-nr-75998-z-dnia-18-marca-2021-r","pageId":20270036,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 76883 z dnia 14 kwietnia 2021r., na stanowisko inspektora ds. wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego w Wydziale Prawnym i Nadzoru","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-76883-z-dnia-14-kwietnia-2021r-na-stanowisko-inspektora-w-wydziale-prawnym-i-nadzoru","pageId":20284570,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 77005 z dnia 16 kwietnia 2021r., na stanowisko inspektora ds. nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-77005-z-dnia-16-kwietnia-2021r-na-stanowisko-inspektora-ds-nadzoru-nad-organami-administracji-architektoniczno-budowlanej-stopnia-podstawowego-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20285513,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 77007 z dnia 16 kwietnia 2021 r. na stanowisko inspektora ds. nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-77007-z-dnia-16-kwietnia-2021-r-na-stanowisko-inspektora-ds-nadzoru-nad-organami-administracji-architektoniczno-budowlanej-stopnia-podstawowego-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20285515,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 77093 z dnia 17 kwietnia 2021r., na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/ora-ds-obslugi-cudzoziemcow-w-zakresie-legalizacji-pobytu-czasowego-oraz-weryfikowania-brakow-formalnych-wnioskow-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow-ogloszenie-nr-77093-z-dnia-17-kwietnia-2021-r","pageId":20288732,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 76646 z dnia 03.04.2021r. na stanowisko starszego inspektora ds. postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej.","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-76646-z-dnia-03042021r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-postepowania-administracyjnego-w-zwiazku-ze-stosowaniem-przepisow-o-koordynacji-systemow-zabezpieczenia-spolecznego-w-wydziale-polityki-spolecznej","pageId":20280148,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Nabór na stanowisko informatyk ds. obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju w Biurze Obsługi Urzędu Ogłoszenie nr 78060 z dnia 11 maja 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-informatyk-ds-obslugi-serwisu-teleinformatycznego-w-oddziale-informatyki-i-rozwoju-w-biurze-obslugi-urzedu-ogloszenie-nr-78060-z-dnia-11-maja-2021-r","pageId":20298123,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko Inspektor wojewódzki ds. kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu / Oddział Kontroli Finansowej Ogłoszenie nr 77950 z dnia 10 maja 2021r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektor-wojewodzki-ds-kontroli-finansowej-w-wydziale-finansow-i-budzetu--oddzial-kontroli-finansowej-ogloszenie-nr-77950-z-dnia-10-maja-2021r","pageId":20301181,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko Główny księgowy ds. realizacji obsługi finansowej Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu. Ogłoszenie nr 78183 z dnia 12 maja 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-glowny-ksiegowy-ds-realizacji-obslugi-finansowej-urzedu-w-biurze-obslugi-urzedu-ogloszenie-nr-78183-z-dnia-12-maja-2021-r","pageId":20301664,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko starszego inspektora ds. reagowania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego - ogłoszenie nr 78219 z dnia 14 maja 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-reagowania-kryzysowego-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego---ogloszenie-nr-78219-z-dnia-14-maja-2021-r","pageId":20303259,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko inspektor do spraw realizacji wydatków budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu / Oddział Księgowości i Sprawozdawczości – ogłoszenie nr 77990 z dnia 10 maja 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektor-do-spraw-realizacji-wydatkow-budzetu-wojewody-w-wydziale-finansow-i-budzetu--oddzial-ksiegowosci-i-sprawozdawczosci--ogloszenie-nr-77990-z-dnia-10-maja-2021-r","pageId":20305286,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 79064 z dnia 29 maja 2021r., na stanowisko inspektora ds. obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział Paszportów","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-79064-z-dnia-29-maja-2021r-na-stanowisko-inspektora-ds-obslugi-klientow-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow--oddzial-paszportow","pageId":20306522,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 78879 z dnia 28 maja 2021r., na stanowisko inspektora ds. nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-78879-z-dnia-28-maja-2021r-na-stanowisko-inspektora-ds-nadzoru-nad-organami-administracji-architektoniczno-budowlanej-stopnia-podstawowego-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20307611,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział do Spraw Cudzoziemców ogłoszenie nr 79081 z dnia 1 czerwca 2021r. ","url":"/web/uw-opolski/obslugi-cudzoziemcow-w-zakresie-legalizacji-pobytu-czasowego-oraz-weryfikowania-brakow-formalnych-wnioskow-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow--oddzial-do-spraw-cudzoziemcow","pageId":20317599,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko Inspektor do spraw składników majątkowych w Biurze Obsługi Urzędu / Oddział Inwestycji i Administracji. Ogłoszenie nr 78811 z dnia 31 maja 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektor-do-spraw-skladnikow-majatkowych-w-biurze-obslugi-urzedu--oddzial-inwestycji-i-administracji-ogloszenie-nr-78811-z-dnia-31-maja-2021-r","pageId":20318965,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 79158 z dnia 3 czerwca 2021r., na stanowisko starszego inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-79158-z-dnia-3-czerwca-2021r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-gospodarki-nieruchomosciami-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20319472,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko Informatyk do spraw obsługi serwisu teleinformatycznego w Biurze Obsługi Urzędu. Ogłoszenie nr 79359 z 8.06.2021r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-informatyk-do-spraw-obslugi-serwisu-teleinformatycznego-w-biurze-obslugi-urzedu-ogloszenie-nr-79359-z-8062021r","pageId":20320830,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko Starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – ogłoszenie nr 80399 z dnia 26 czerwca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego--ogloszenie-nr-80399-z-dnia-26-czerwca-2021-r","pageId":20329896,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 80006 z dnia 23 czerwca 2021 r. na stanowisko Referenta prawnego do spraw nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-80006-z-dnia-23-czerwca-2021-r-na-stanowisko-referenta-prawnego-do-spraw-nadzoru-nad-uchwalami-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-wydziale-prawnym-i-nadzoru","pageId":20330979,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 80435 z dnia 30 czerwca 2021 r. na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-80435-z-dnia-30-czerwca-2021-r-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-nadzoru-nad-organami-administracji-architektoniczno-budowlanej-stopnia-podstawowego-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20336750,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 80582 z dnia 2 lipca 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-80582-z-dnia-2-lipca-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-nadzoru-nad-organami-administracji-architektoniczno-budowlanej-stopnia-podstawowego-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20336756,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 80427 z dnia 30 czerwca 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-80427-z-dnia-30-czerwca-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-administracji-architektoniczno-budowlanej-i-instancji-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20336767,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 80594 z dnia 2 lipca 2021 r. na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości / Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-80594-z-dnia-2-lipca-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci--oddzial-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa","pageId":20348299,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Termin naboru na stanowisko Dyspozytor Medyczny w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego - ogłoszenie z dnia 6 lipca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/termin-naboru-na-stanowisko-dyspozytor-medyczny-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego---ogloszenie-z-dnia-6-lipca-2021-r","pageId":20357612,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Termin naboru na stanowisko Psychologa w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego - ogłoszenie nr 90934 z dnia 8 lipca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/termin-naboru-na-stanowisko-psychologa-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego---ogloszenie-nr-90934-z-dnia-8-lipca-2021-r","pageId":20357648,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Termin naboru na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego ogłoszenie z dnia 9 lipca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/termin-naboru-na-stanowisko-operatora-numerow-alarmowych-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego-ogloszenie-z-dnia-9-lipca-2021-r","pageId":20362436,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 82918 z dnia 14 sierpnia 2021 r. na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości / Oddział Środowiska i Rolnictwa","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-82918-z-dnia-14-sierpnia-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci--oddzial-srodowiska-i-rolnictwa","pageId":20371040,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 82703 z dnia 12 sierpnia 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-82703-z-dnia-12-sierpnia-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-nadzoru-nad-organami-administracji-architektoniczno-budowlanej-stopnia-podstawowego-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20371043,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko Inspektor wojewódzki ds. kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu / Oddział Kontroli Finansowej Ogłoszenie nr 82444 z dnia 05 sierpnia 2021r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektor-wojewodzki-ds-kontroli-finansowej-w-wydziale-finansow-i-budzetu--oddzial-kontroli-finansowej-ogloszenie-nr-82444-z-dnia-05-sierpnia-2021r","pageId":20373213,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 83373 z dnia 26 sierpnia 2021 r. na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-83373-z-dnia-26-sierpnia-2021-r-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-nadzoru-nad-organami-administracji-architektoniczno-budowlanej-stopnia-podstawowego-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20379629,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 83073 z dnia 19 sierpnia 2021r., na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie nabycia i zrzeczenia obywatelstwa polskiego oraz prowadzenia spraw dotyczących repatriacji Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział Spraw Obywatelskich oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-83073-z-dnia-19-sierpnia-2021r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-obslugi-obywateli-polskich-i-cudzoziemcow-w-zakresie-nabycia-i-zrzeczenia-obywatelstwa-polskiego-oraz-prowadzenia-spraw-dotyczacych-repatriacji-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow--oddzial-spraw-obywatelskich-oraz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych","pageId":20381975,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 83104 z dnia 19 sierpnia 2021r., na stanowisko inspektora ds. obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział do Spraw Cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-83104-z-dnia-19-sierpnia-2021r-na-stanowisko-inspektora-ds-obslugi-cudzoziemcow-w-zakresie-legalizacji-pobytu-czasowego-oraz-weryfikowania-brakow-formalnych-wnioskow-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow--oddzial-do-spraw-cudzoziemcow","pageId":20381977,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki kontroli - wystąpienia pokontrolne","url":"/web/uw-opolski/Wyniki-kontroli-wystapienia-pokontrolne","pageId":20070029,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Plany kontroli","url":"/web/uw-opolski/plany-kontroli","pageId":20072345,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole zewnętrzne prowadzone w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim","url":"/web/uw-opolski/kontrole-zewnetrzne-prowadzone-w-opolskim-urzedzie-wojewodzkim","pageId":20073214,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdawczość","url":"/web/uw-opolski/sprawozdawczosc","pageId":20073215,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole zamówień publicznych EWT","url":"/web/uw-opolski/kontrole-zamowien-publicznych-ewt","pageId":20275599,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet Wojewody - 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/budzet-wojewody---2020-r","pageId":20076295,"parentPageId":20074023,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet Wojewody - 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/budzet-wojewody---2021-r","pageId":20143416,"parentPageId":20074023,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadamianie o zgromadzeniach","url":"/web/uw-opolski/zawiadamianie-o-zgromadzeniach","pageId":20080638,"parentPageId":20076324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Organizowane zgromadzenia","url":"/web/uw-opolski/organizowane-zgromadzenia","pageId":20080639,"parentPageId":20076324,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zgromadzenia cykliczne","url":"/web/uw-opolski/zgromadzenia-cykliczne","pageId":20080640,"parentPageId":20076324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu","url":"/web/uw-opolski/wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-w-opolu","pageId":20082998,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą","url":"/web/uw-opolski/rejestr-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza","pageId":20083003,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konsultanci Wojewódzcy w Ochronie Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/konsultanci-wojewodzcy-w-ochronie-zdrowia","pageId":20083010,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz fizjoterapeutów","url":"/web/uw-opolski/ksztalcenie-podyplomowe-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-oraz-fizjoterapeutow","pageId":20083012,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"HIV AIDS","url":"/web/uw-opolski/hiv-aids","pageId":20083043,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opinia o celowości inwestycji w sektorze zdrowia - IOWISZ","url":"/web/uw-opolski/opinia-o-celowosci-inwestycji-w-sektorze-zdrowia---iowisz","pageId":20083060,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rady Społeczne w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami","url":"/web/uw-opolski/rady-spoleczne-w-podmiotach-leczniczych-niebedacych-przedsiebiorcami","pageId":20083062,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mapy Potrzeb Zdrowotnych","url":"/web/uw-opolski/mapy-potrzeb-zdrowotnych","pageId":20083073,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statystyka w ochronie zdrowia","url":"/web/uw-opolski/statystyka-w-ochronie-zdrowia","pageId":20083049,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Program Zdrowia NPZ","url":"/web/uw-opolski/narodowy-program-zdrowia-npz","pageId":20083058,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej województwa opolskiego","url":"/web/uw-opolski/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-dla-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20083061,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności i komunikaty","url":"/web/uw-opolski/aktualnosci-i-komunikaty2","pageId":20083247,"parentPageId":20082981,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wyniki postępowania kwalifikacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów 1-31 marca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-postepowania-kwalifikacyjnego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-1-31-marca-2021-r","pageId":20265550,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20072792,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starostwa","url":"/web/uw-opolski/starostwa","pageId":20072794,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Urzędy Miast i Gmin","url":"/web/uw-opolski/urzedy-miast-i-gmin","pageId":20072797,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Administracja zespolona","url":"/web/uw-opolski/administracja-zespolona","pageId":20072748,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki podległe Wojewodzie","url":"/web/uw-opolski/jednostki-podlegle-wojewodzie","pageId":20073163,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na dzień 14.09.2020 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-dzien-14092020-r","pageId":20088941,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Liczba miejsc nieobjętych rezydenturą (pozarezydenckie) dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/liczba-miejsc-nieobjetych-rezydentura-pozarezydenckie-dla-lekarzy-w-poszczegolnych-dziedzinach-medycyny-na-postepowanie-kwalifikacyjne-przeprowadzane-w-terminie-1-31-pazdziernika-2020-r","pageId":20088995,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statystyka - liczba przyznanych miejsc szkoleniowych i złożonych wniosków na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października 2020 r. w SMK","url":"/web/uw-opolski/statystyka---liczba-przyznanych-miejsc-szkoleniowych-i-zlozonych-wnioskow-na-postepowanie-kwalifikacyjne-przeprowadzane-w-terminie-1-31-pazdziernika-2020-r-w-smk","pageId":20112261,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki postępowania kwalifikacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów 1-31 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-postepowania-kwalifikacyjnego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-1-31-pazdziernika-2020-r","pageId":20121776,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na specjalizacje w dziedzinie fizjoterapii - wolne miejsca szkoleniowe, stan na 10.11.2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-specjalizacje-w-dziedzinie-fizjoterapii---wolne-miejsca-szkoleniowe-stan-na-10112020-r","pageId":20129785,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie kadry medycznej do walki z epidemią","url":"/web/uw-opolski/szkolenie-kadry-medycznej-do-walki-z-epidemia","pageId":20129903,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM)","url":"/web/uw-opolski/projekt-domowej-opieki-medycznej-dom","pageId":20145653,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na dzień 21.11.2020 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-dzien-21112020-r","pageId":20163110,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lista rankingowa lekarzy zakwalifikowanych na dodatkowe miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą","url":"/web/uw-opolski/lista-rankingowa-lekarzy-zakwalifikowanych-na-dodatkowe-miejsca-szkoleniowe-objete-rezydentura","pageId":20190030,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na 11 stycznia 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-11-stycznia-2021-r","pageId":20204182,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Winiki postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie fizjoterapii przeprowadzonego w terminie 16 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/winiki-postepowania-kwalifikacyjnego-w-dziedzinie-fizjoterapii-przeprowadzonego-w-terminie-16-grudnia-2020-r-do-15-stycznia-2021-r","pageId":20207074,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na dzień 12.02.2021 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-dzien-12022021-r","pageId":20232108,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Liczba miejsc nieobjętych reyzdenturą (pozarezydenckie) dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 marca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/liczba-miejsc-nieobjetych-reyzdentura-pozarezydenckie-dla-lekarzy-w-poszczegolnych-dziedzinach-medycyny-na-postepowanie-kwalifikacyjne-przeprowadzane-w-terminie-1-31-marca-2021-r","pageId":20232222,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statystyka - liczba przyznanych miejsc szkoleniowych i złożonych wniosków na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 marca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/statystyka---liczba-przyznanych-miejsc-szkoleniowych-i-zlozonych-wnioskow-na-postepowanie-kwalifikacyjne-przeprowadzane-w-terminie-1-31-marca-2021-r","pageId":20246721,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powołanie konsultantów wojewódzkich","url":"/web/uw-opolski/powolanie-konsultantow-wojewodzkich","pageId":20249217,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na specjalizację w dziedzinie fizjoterapii - wolne miejsca szkoleniowe, stan na 29.04.2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-specjalizacje-w-dziedzinie-fizjoterapii---wolne-miejsca-szkoleniowe-stan-na-29042021-r","pageId":20279820,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na 10.05.2021 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-26042021-r","pageId":20279871,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mapy Potrzeb Zdrowotnych - dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej","url":"/web/uw-opolski/mapy-potrzeb-zdrowotnych---dane-za-2019-rok-dostepne-na-platformie-internetowej","pageId":20301666,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Lista rankingowa lekarzy zakwalifikowanych na dodatkowe miejsca szkoleniowe - tryb rezydencki i pozarezydencki","url":"/web/uw-opolski/lista-rankingowa-lekarzy-zakwalifikowanych-na-dodatkowe-miejsca-szkoleniowe---tryb-rezydencki-i-pozarezydencki","pageId":20305216,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lista z wynikami postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii 1-30 czerwca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/lista-z-wynikami-postepowania-kwalifikacyjnego-na-szkolenie-specjalizacyjne-w-dziedzinie-fizjoterapii-1-30-czerwca-2021-r","pageId":20325741,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Liczba miejsc nieobjętych rezydenturą (pozarezydenckie) dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie 1-31 października 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/liczba-miejsc-nieobjetych-rezydentura-pozarezydenckie-dla-lekarzy-w-poszczegolnych-dziedzinach-medycyny-na-postepowanie-kwalifikacyjne-przeprowadzone-w-terminie-1-31-pazdziernika-2021-r","pageId":20379542,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na 14.09.2021 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-1409021-r","pageId":20379751,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Wojewody Opolskiego 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-wojewody-opolskiego-2021-r","pageId":20202550,"parentPageId":20202539,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Wojewody Opolskiego 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-wojewody-opolskiego-2020","pageId":20090203,"parentPageId":20202539,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Wojewody Opolskiego do nr 89/2020","url":"/web/uw-opolski/Zarzadzenia-Wojewody-Opolskiego-do-nr-89-2020","pageId":20089862,"parentPageId":20202539,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Wojewody","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-wojewody","pageId":20202539,"parentPageId":20202516,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacja o Rejestrach prowadzonych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu","url":"/web/uw-opolski/Informacja-o-rejestrach-prowadzonych-w-urzedzie","pageId":20090088,"parentPageId":20202516,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 18 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-18-listopada-2020-r","pageId":20139941,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 17 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-17-listopada-2020-r","pageId":20135432,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 16 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/09112020-szpital-tymczasowy-w-opolu","pageId":20134865,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 19 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-19-listopada-2020-r","pageId":20141028,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 20 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-20-listopada-2020-r","pageId":20142662,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 21 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-21-listopada-2020-r","pageId":20142666,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 23 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-23-listopada-2020-r","pageId":20145899,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 24 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-24-listopada-2020-r","pageId":20145902,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 25 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-25-listopada-2020-r","pageId":20147666,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 26 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-26-listopada-2020-r","pageId":20149063,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 27 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-27-listopada-2020-r","pageId":20150409,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 30 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-30-listopada-2020-r","pageId":20166214,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 7 grudnia 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-7-grudnia-2020-r","pageId":20173236,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 8 grudnia 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-8-grudnia-2020-r","pageId":20173241,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 9 grudnia 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-9-grudnia-2020-r","pageId":20173247,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 10 grudnia 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-10-grudnia-2020-r","pageId":20173252,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Senior Plus edycja 2021","url":"/web/uw-opolski/senior-plus-edycja-2021","pageId":20247020,"parentPageId":20245279,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Wojewody Opolskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-dzialalnosci-lobbingowej-w-procesie-stanowienia-prawa-podejmowanej-wobec-wojewody-opolskiego-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa-za-2020-r","pageId":20200740,"parentPageId":20076319,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o działalności lobbingowej - Archiwum do 2019 r.","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-dzialalnosci-lobbingowej---archiwum-do-2019-r","pageId":20200733,"parentPageId":20076319,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje WCZK","url":"/web/uw-opolski/informacje-wczk","pageId":20081650,"parentPageId":20080896,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania RFRD 2021","url":"/web/uw-opolski/lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania-rfrd-2021","pageId":20275789,"parentPageId":20249606,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wzory dokumentów do umowy 2021 - drogi","url":"/web/uw-opolski/wzory-dokumentow-do-umowy-2021","pageId":20290736,"parentPageId":20249606,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Lista zmieniona nr 2 RFRD 2021 - drogi","url":"/web/uw-opolski/lista-zmieniona-nr-2-rfrd-2021---drogi","pageId":20324908,"parentPageId":20249606,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dodatkowy nabór na 2021 r. - przejścia dla pieszych","url":"/web/uw-opolski/dodatkowy-nabor-na-2021-r---przejscia-dla-pieszych","pageId":20324910,"parentPageId":20249606,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Lista zadań rekomendowanych - przejścia","url":"/web/uw-opolski/lista-zadan-rekomendowanych---przejscia","pageId":20345032,"parentPageId":20249606,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Lista zmieniona nr 3 RFRD 2021 - drogi","url":"/web/uw-opolski/lista-zmieniona-nr-3-rfrd-2021---drogi","pageId":20376471,"parentPageId":20249606,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Lista zmieniona nr 4 - drogi","url":"/web/uw-opolski/lista-zmieniona-nr-4---drogi","pageId":20382683,"parentPageId":20249606,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wzory dokumentów do umowy - przejścia dla pieszych","url":"/web/uw-opolski/wzory-dokumentow-do-umowy---przejscia-dla-pieszych","pageId":20385255,"parentPageId":20249606,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bezpiecznie na pasach! Ruszył nabór uzupełniający do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg","url":"/web/uw-opolski/bezpiecznie-na-pasach-ruszyl-nabor-uzupelniajacy-do-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog","pageId":20327599,"parentPageId":20327428,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacja pracy w Centrum Obsługi Cudzoziemca w czasie epidemii","url":"/web/uw-opolski/organizacja-pracy-w-centrum-obslugi-cudzoziemca-w-czasie-epidemii","pageId":20080136,"parentPageId":20080129,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego","url":"/web/uw-opolski/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego2","pageId":20082756,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie dla rodzin z dziećmi","url":"/web/uw-opolski/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi","pageId":20082417,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry","url":"/web/uw-opolski/rejestry","pageId":20082886,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna","url":"/web/uw-opolski/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-oraz-edukacja-prawna","pageId":20076392,"parentPageId":20081921,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pomoc społeczna","url":"/web/uw-opolski/pomoc-spoleczna","pageId":20082894,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Niepełnosprawność","url":"/web/uw-opolski/niepelnosprawnosc","pageId":20088516,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Za Życiem","url":"/web/uw-opolski/za-zyciem","pageId":20088747,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przemoc w rodzinie","url":"/web/uw-opolski/przemoc-w-rodzinie","pageId":20088538,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt budżetu na rok 2020 III etap","url":"/web/uw-opolski/projekt-budzetu-na-rok-2020-iii-etap","pageId":20079794,"parentPageId":20076295,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Łączne sprawozdanie finansowe za 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/laczne-sprawozdanie-finansowe-za-2020-r","pageId":20296520,"parentPageId":20076295,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-za-2020-r","pageId":20296533,"parentPageId":20076295,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program Pomyśl zanim spróbujesz dotyczący profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019","url":"/web/uw-opolski/program-pomysl-zanim-sprobujesz-dotyczacy-profilaktyki-uzaleznien-dzieci-i-mlodziezy-do-18-roku-zycia-w-wojewodztwie-opolskim-na-lata-2016-2019","pageId":20083014,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wojewódzki program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń na lata 2016-2019.","url":"/web/uw-opolski/cyberbezpieczny-uczen-na-lata-2016-2019","pageId":20083025,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program podniesienia świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2018-2020 Świadomy i bezpieczny Senior.","url":"/web/uw-opolski/program-podniesienia-swiadomosci-seniorow-w-obszarze","pageId":20083033,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021","url":"/web/uw-opolski/program-wspolpracy-wojewody-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-zakresie-pomocy-spolecznej-w-latach-2017---2021","pageId":20134361,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacja o zakresie działalności Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego","pageId":20087060,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/uw-opolski/deklaracja-dostepnosci","pageId":20077710,"parentPageId":20074756,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się","url":"/web/uw-opolski/usluga-dla-osob-majacych-trudnosci-w-komunikowaniu-sie","pageId":20072929,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wideoinfolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych","url":"/web/uw-opolski/wideoinfolinia-w-sprawie-koronawirusa-dla-osob-gluchych","pageId":20077711,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynatorzy do spraw dostępności","url":"/web/uw-opolski/koordynatorzy-do-spraw-dostepnosci","pageId":20119770,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o zapewnienie dostępności","url":"/web/uw-opolski/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci","pageId":20236925,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ustawy o dostępności przetłumaczone na Polski Język Migowy","url":"/web/uw-opolski/ustawy-o-dostepnosci-przetlumaczone-na-polski-jezyk-migowy","pageId":20241258,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w OUW","url":"/web/uw-opolski/plan-dzialan-na-rzecz-poprawy-zapewnienia-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-ouw","pageId":20249179,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie zapewnienia dostępności","url":"/web/uw-opolski/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci","pageId":20261527,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o szpitalu tymczasowym","url":"/web/uw-opolski/informacje-o-szpitalu-tymczsowym","pageId":20123157,"parentPageId":20123140,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postęp prac: zdjęcia","url":"/web/uw-opolski/postep-prac","pageId":20123160,"parentPageId":20123140,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"20.09.2020 - Koronawirus w DPS Jędrzejów","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-w-dps-jedrzejow2","pageId":20093469,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koronawirus w DPS : aktualizacja informacji","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-w-dps--aktualizacja-informacji2","pageId":20096386,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Więcej łóżek dla pacjentów z koronawirusem i zaostrzenie obostrzeń w powiatach","url":"/web/uw-opolski/wiecej-lozek-dla-pacjentow-z-koronawirusem-i-zaostrzenie-obostrzen-w-powiatach2","pageId":20097682,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"FAKE NEWS: Odpowiedź Wojewody Opolskiego na artykuł Gazety Wyborczej","url":"/web/uw-opolski/fake-news-odpowiedz-wojewody-opolskiego-na-artykul-gazety-wyborczej2","pageId":20113993,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koronawirus: ponad 3,8 mln zł dla opolskich seniorów na przeciwdziałanie epidemii","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-ponad-38-mln-zl-dla-opolskich-seniorow-na-przeciwdzialanie-epidemii2","pageId":20123106,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"FAKE NEWS: Odpowiedź na artykuł Nowej Trybuny Opolskiej ws. szpitala tymczasowego","url":"/web/uw-opolski/fake-news-odpowiedz-na-artykul-nowej-trybuny-opolskiej-ws-szpitala-tymczasowego2","pageId":20123129,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działania Wojewody Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2","url":"/web/uw-opolski/dzialania-wojewody-opolskiego-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-epidemii-wirusa-sars-cov-3","pageId":20127413,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ponad 4 miliony złotych na instalacje tlenowe. Na ten cel wojewoda opolski pozyskał środki z rezerwy budżetu państwa","url":"/web/uw-opolski/ponad-4-miliony-zlotych-na-instalacje-tlenowe-na-ten-cel-wojewoda-opolski-pozyskal-srodki-z-rezerwy-budzetu-panstwa","pageId":20171532,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"RFIL: Wojewoda opolski przekazał środki opolskim samorządom. To niemal 87 mln złotych","url":"/web/uw-opolski/rfil-wojewoda-opolski-przekazal-srodki-opolskim-samorzadom-to-niemal-87-mln-zlotych","pageId":20172357,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wojewoda pozyskał testy antygenowe","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-pozyskal-testy-antygenowe","pageId":20174301,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ważne! Szczepienia przeciw Covid-19 dla pracowników DPS i OPS","url":"/web/uw-opolski/wazne-szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-dps-i-ops","pageId":20187944,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko rzemieślnika/specjalisty","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-rzemieslnikaspejalisty","pageId":20127763,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarza w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-sekretarza-w-wojewodzkim-zespole-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-opolu","pageId":20138598,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarza w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-sekretarza-w-wojewodzkim-zespole-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-opolu2","pageId":20200694,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: Portiera w Oddziale Obsługi Urzędu.","url":"/web/uw-opolski/opolski-urzad-wojewodzki-w-opolu-poszukuje-kandydatow-na-stanowisko-portiera-w-oddziale-obslugi-urzedu","pageId":20270506,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: Sprzątaczka","url":"/web/uw-opolski/opolski-urzad-wojewodzki-w-opolu-poszukuje-kandydatow-na-stanowisko-sprzataczka","pageId":20273746,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-operatora-numerow-alarmowych-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego","pageId":20294704,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-wojewodzkiego-koordynatora-ratownictwa-medycznego-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego2","pageId":20294720,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-dyspozytora-medycznego-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego2","pageId":20294945,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego z dnia 6 lipca 2021 r. ","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-wojewodzkiego-koordynatora-ratownictwa-medycznego-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego3","pageId":20327318,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego z dnia 6 lipca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-dyspozytora-medycznego-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego-z-dnia-6-lipca-2021-r","pageId":20327344,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego z dnia 9.07.2021r.","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-operatora-numerow-alarmowych-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego-z-dnia-9072021r","pageId":20329210,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego z dnia 6. 09.2021r.","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-wojewodzkiego-koordynatora-ratownictwa-medycznego-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego-z-dnia-6-092021r","pageId":20373865,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego z dnia 6 września 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-dyspozytora-medycznego-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego-z-dnia-6-wrzesnia-2021-r","pageId":20373873,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko Eksperta w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-eksperta-w-wojewodzkiej-inspekcji-geodezyjnej-i-kartograficznej-w-opolu","pageId":20384260,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"O programie","url":"/web/uw-opolski/o-programie4","pageId":20093610,"parentPageId":20075275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"SENIOR + 2017-2020","url":"/web/uw-opolski/senior--2017-2020","pageId":20093457,"parentPageId":20075275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"SENIOR+ 2021","url":"/web/uw-opolski/senior-2021","pageId":20216429,"parentPageId":20075275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo urzędu","url":"/web/uw-opolski/kierownictwo-urzedu","pageId":20069987,"parentPageId":20068619,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/uw-opolski/wydzialy-i-biura","pageId":20070025,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pełnomocnicy Wojewody Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/pelnomocnicy-wojewody-opolskiego","pageId":20170125,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Misja Urzędu","url":"/web/uw-opolski/misja-urzedu","pageId":20075957,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Prawne podstawy działania","url":"/web/uw-opolski/prawne-podstawy-dzialania","pageId":20072351,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw","url":"/web/uw-opolski/proba","pageId":20068818,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona danych osobowych","url":"/web/uw-opolski/ochrona-danych-osobowych","pageId":20072910,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Administracja publiczna w województwie","url":"/web/uw-opolski/administracja-publiczna-w-wojewodztwie","pageId":20072746,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komisje i Zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim","url":"/web/uw-opolski/komisje-i-zespoly-dzialajace-przy-wojewodzie-opolskim","pageId":20073199,"parentPageId":20068619,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry prowadzone w Urzędzie","url":"/web/uw-opolski/rejestry-prowadzone","pageId":20202516,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Majątek urzędu","url":"/web/uw-opolski/majatek-urzedu","pageId":20073695,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet Wojewody","url":"/web/uw-opolski/budzet-wojewody","pageId":20074023,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa","url":"/web/uw-opolski/dzialalnosc-lobbingowa-w-procesie-stanowienia-prawa","pageId":20076319,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wykaz umorzonych należności budżetu państwa","url":"/web/uw-opolski/wykaz-umorzonych-naleznosci-budzetu-panstwa","pageId":20215122,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dostępność","url":"/web/uw-opolski/dostepnosc2","pageId":20089485,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja na temat pracy urzędu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2","url":"/web/uw-opolski/informacja-na-temat-pracy-urzedu-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars--cov-2","pageId":20122610,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja na temat pracy urzędu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 EN","url":"/web/uw-opolski/informacja-na-temat-pracy-urzedu-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars--cov-2-en","pageId":20122626,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja na temat pracy urzędu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 UK","url":"/web/uw-opolski/informacja-na-temat-pracy-urzedu-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars--cov-2-uk","pageId":20122627,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Historia OUW","url":"/web/uw-opolski/historia-ouw","pageId":20166071,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzupełnianie dokumentów","url":"/web/uw-opolski/uzupelnianie-dokumentow","pageId":20080209,"parentPageId":20080136,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System kolejkowy","url":"/web/uw-opolski/system-kolejkowy","pageId":20080224,"parentPageId":20080136,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wiadomości","url":"/web/uw-opolski/aktualnosci-wiadomosci","pageId":20073330,"parentPageId":20068622,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koronawirus woj. opolskie","url":"/web/uw-opolski/koronawirus","pageId":20090422,"parentPageId":20068622,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-publiczne-2021-r","pageId":20216986,"parentPageId":20076303,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia publiczne - 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-publiczne---2020-r","pageId":20089259,"parentPageId":20076303,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwum Zamówienia publiczne - postępowania wszczęte przed dniem 15.09.2020 r.","url":"/web/uw-opolski/archiwum-zamowienia-publiczne---wszczete-przed-dniem-15092020-r","pageId":20088661,"parentPageId":20076303,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych","url":"/web/uw-opolski/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych","pageId":20240951,"parentPageId":20076303,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Programy rządowe","url":"/web/uw-opolski/progray-rzadowe","pageId":20070039,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Programy Wojewody","url":"/web/uw-opolski/programy-wojewody","pageId":20073223,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Fundusz Solidarnościowy ","url":"/web/uw-opolski/fundusz-solidarnosciowy","pageId":20076399,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole","url":"/web/uw-opolski/kontrole","pageId":20072998,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Działalność nadzorcza","url":"/web/uw-opolski/dzialalnosc-nadzorcza","pageId":20074120,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Polityka Społeczna","url":"/web/uw-opolski/polityka-spoleczna","pageId":20081921,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zdrowie","url":"/web/uw-opolski/zdrowie","pageId":20082981,"parentPageId":20068620,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe","url":"/web/uw-opolski/zarzadzanie-kryzysowe","pageId":20074414,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Państwowe Ratownictwo Medyczne","url":"/web/uw-opolski/panstwowe-ratownictwo-medyczne","pageId":20074415,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci2","pageId":20079789,"parentPageId":20068620,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna","url":"/web/uw-opolski/wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna","pageId":20230963,"parentPageId":20068620,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiany granic administracyjnych","url":"/web/uw-opolski/zmiany-granic-administracyjnych","pageId":20093920,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Patronaty Wojewody Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/patronaty-wojewody-opolskiego","pageId":20170135,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kluczborskiego do oddania użytkowanie wieczyste w Kluczborku działka nr 94/15","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa","pageId":20096566,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kluczborskiego do oddania użytkowanie wieczyste w obrębie Szymonków działka nr 388/2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kluczborskiego-do-oddania-uzytkowanie-wieczyste-w-obrebie-szymonkow-dzialka-nr-3882","pageId":20096577,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaoczonej przez Starostę Opolskiego do dzierżawy w obrębie Magnuszowice działka nr 173/13","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaoczonej-przez-staroste-opolskeigo-do-dzierzawy-w-obrebie-magnuszowice-dzialka-nr-17313","pageId":20096838,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kluczborskiego do oddania w darowiznę w Kluczborku działka nr 94/14","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kluczborskiego-do-oddania-w-darowizne-w-kluczborku-dzialka-nr-9414","pageId":20097518,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych przez Starostę Głubczyckiego do dzierżawy obrębie Pilszcz działki nr 260 i 273/2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-przez-staroste-glubczyckiego-do-dzierzawy-obrebie-pilszcz-dzialki-nr-260-i-2732","pageId":20112352,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kluczborskiego do dzierżawy w obrębie Paruszowice działka nr 49/2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kluczborskiego-do-dzierzawy-w-obrebie-paruszowice-dzialka-nr-492","pageId":20112522,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Brzeskiego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w obrębie Lipowa działka nr 312","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarb-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-brzeskiego-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-w-obrebie-lipowa-dzialka-nr-312","pageId":20112770,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Brzeskiego do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 27/1","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-brzeskiego-do-dzierzawy-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-lokal-uzytkowy-w-brzegu-ul-boleslawa-chrobrego-271","pageId":20112779,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Brzeskiego do najmu w Brzegu, ul. Włościańska 2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-brzeskiego-do-najmu-w-brzegu-ul-wloscianska-2","pageId":20112784,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w obrębie Blachownia ul. Szkolna działka nr 602/246","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-w-obrebie-blachownia-ul-szkolna-dzialka-nr-602246","pageId":20113561,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do dzierżawy w obrębie Podlesie działka nr 540/2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-dzierzawy-w-obrebie-podlesie-dzialka-nr-5402","pageId":20113574,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do dzierżawy w obrębie Landzmierz działka nr 239/1","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-dzierzawy-w-obrebie-landzmierz-dzialka-nr-2391","pageId":20113577,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych przez Starostę Kluczborskiego do oddania w darowiznę na rzecz Gminy w Wołczyn w obrębie Wołczyn","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-przez-staroste-kluczborskiego-do-oddania-w-darowizne-na-rzecz-gminy-w-wolczyn-w-obrebie-wolczyn","pageId":20119553,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości będącej współwłasnością Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Oleskiego do oddania w użyczenie do 31 grudnia 2028 r. -","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-bedacej-wspolwlasnoscia-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-oleskiego-do-oddania-w-uzyczenie-do-31-grudnia-2028-r--","pageId":20199417,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Głubczyckiego do zbycia w formie darowizny - działka nr 431","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-glubczyckiego-do-zbycia-w-formie-darowizny---dzialka-nr-431","pageId":20199428,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Opolskiego do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Turawie, przy ul. Opolskiej 43","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-opolskiego-do-zbycia-w-trybie-bezprzetargowym-nieruchomosci-w-turawie-przy-ul-opolskie-43","pageId":20205792,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do użyczenia w obrębach Kłodnica i Koźle do 31 grudnia 2023 r.","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-uzyczenia-w-obrebach-klodnica-i-kozle-do-31-grudnia2023-r","pageId":20224318,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do dzierżawy w obrębie Kędzierzyn - części działek nr 350/8, 420/5, 1882/17","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-dzierzawy---czesci-dzialek-nr-3508-4205-188217","pageId":20231639,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych w Tułowicach działki nr 135/56 i 135/57","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-bezprzetargowym-na-rzecz-wspoluzytkownikow-wieczystych-w-tulowicach-dzialki-nr-13556-i-13557","pageId":20235085,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w obrębie Roszowicki Las działka nr 861/1","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-dzierzawy-w-trybie-bezprzetargowym-na-okres-3-lat-w-obrebie-roszowicki-las-dzialka-nr-8611","pageId":20235090,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/lista-kandydatow-na-bieglych-rzeczoznawcow-majatkowych-w-postepowaniach-administracyjnych-prowadzonych-przez-wojewode-opolskiego","pageId":20236387,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Opolskiego do oddania w darowiznę na rzecz Gminy Tułowice w obrębie Szydłów działka nr 113/2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-opolskeigo-do-oddania-w-darowizne-na-rzecz-gminy-tulowice-w-obrebie-szydlow-dzialka-nr-1132","pageId":20241407,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym do 31.12.2023 r. w obrębie Kędzierzyn działka nr 957/5","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-uzyczenia-w-trybie-bezprzetargowym-do-31122023-r-w-obrebie-kedzierzyn-dzialka-nr-9575","pageId":20243708,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Cennik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z 5 marca 2021 r. za sporządzenie przez biegłych rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, wykonywanych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych","url":"/web/uw-opolski/cennik-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu-z-5-marca-2021-r-za-sporzadzenie-przez-bieglych-rzeczoznawcow-majatkowych-operatow-szacunkowych-wykonywanych-dla-potrzeb-prowadzonych-postepowan-administracyjnych","pageId":20249207,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w obrębie Kolonowskie działka nr 62","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-oddania-w-uzytkowanie-wieczyste-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-w-obrebie-kolonowskie-dzialka-nr-62","pageId":20252467,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w obrębach Lipniki, gmina Kamiennik działki nr 96/7 i 396 oraz Przechód, gmina Korfantów działka nr 80/3","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-do-dzierzawy-w-obrebach-lipniki-gmina-kamiennik-dzialki-nr-967-i-396-oraz-przechod-gmina-korfantow-dzialka-nr-803","pageId":20258499,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia trybie przetargu ustnego nieograniczonego w obrębie Przechód, gmina Korfantów działka nr 458","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-zbycia-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-w-obrebie-przechod-gmina-korfantow-dzialka-nr-458","pageId":20264340,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w obrębie Laskowice, gmina Lasowice Wielkie działka nr 101/22","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-dzierzawy-w-trybie-bezprztargowym-w-obrebie-laskwoice-gmina-lasowice-wielkie-dzialka-nr-10122","pageId":20269386,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej zespół dworski w Lubiatowie, gmina Otmuchów","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-stanowiacej-zespol-dworski-w-lubiatowie-gmina-otmuchow","pageId":20270787,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w obrębie Roszowicki Las działki nr 424/1, 424/3","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-dzierzawy-w-obrebie-roszowicki-las-dzialki-nr-4241-4243","pageId":20273285,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia w obrębie Kędzierzyn działka nr 1049/7","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-uzyczenia-w-obrebie-kedzierzyn-dzialka-nr-10497","pageId":20273293,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w obrębie Żytniów, gmina Rudniki działka nr 299/6","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-oddania-w-dzierzawe-w-trybie-bezprzetargowym-na-okres-10-lat-na-rzecz-dotychczasowego-dzierzawcy-w-obrebie-zytniow-gmina-rudniki-dzialka-nr-2996","pageId":20273808,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w obrębie Kolonia Gosławicka działki nr 255 i 256","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-dzierzawy-w-obrebie-kolonia-goslawicka-dzialki-nr-255-i-256","pageId":20277900,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny, położonych w obrębie Trzebiszyn i Tuły","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-nieodplatnego-przekazania-w-drodze-darowizny-polozonych-w-obrebie-trzebiszyn-i-tuly","pageId":20285616,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 917/48 z obrębu Jasienie","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy---dzialka-nr-91748-z-obrebu-jasienie","pageId":20285634,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 72/1 z obrębu Kluczbork","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy---dzialka-nr-721-z-obrebu-kluczbork","pageId":20285638,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym - działki nr 42/7 i nr 42/9 z obrębu Kędzierzyn oraz nr 90 z obrębu Azoty","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-uzyczenia-w-trybie-bezprzetargowym---dzialki-nr-427-i-nr-429-z-obrebu-kedzierzyn-oraz-nr-90-z-obrebu-azoty","pageId":20296365,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym - działka nr 388/22 z obrębu Kędzierzyn","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-uzyczenia-w-trybie-bezprzetargowym---dzialka-nr-38822-z-obrebu-kedzierzyn","pageId":20296376,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych przez Starostę Nyskiego do dzierżawy - działki nr 139/2 i nr 362/2 z obrębu Konradów, nr 35/3 i nr 94/4 z obrębu Lipniki, nr 350 z obrębu Przechód, nr 776 z obrębu Skorochów, nr 21 z obrębu Wielkie Łąki","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-przez-staroste-nyskiego-do-dzierzawy---dzialki-nr-1392-i-nr-3622-z-obrebu-konradow-nr-353-i-nr-944-z-obrebu-lipniki-nr-350-z-obrebu-przechod-nr-776-z-obrebu-skorochow-nr-21-z-obrebu-wielkie-laki","pageId":20297673,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Prezydenta Miasta Opola do dzierżawy - działka nr 3/4 z obrębu Opole","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-prezydenta-miasta-opola-do-dzierzawy---dzialka-nr-34-z-obrebu-opole","pageId":20297689,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Nyskiego do dzierżawy - działka nr 7 z obrębu Regulice","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-nyskiego-do-dzierzawy---dzialka-nr-7-z-obrebu-regulice","pageId":20300774,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do użyczenia - działka nr 21/7 z obrębu Kłodnica","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-uzyczenia---dzialka-nr-217-z-obrebu-klodnica","pageId":20306198,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do dzierżawy - działka nr 241/6 z obrębu Landzmierz","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-dzierzawy---dzialka-nr-2416-z-obrebu-landzmierz","pageId":20306206,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do użyczenia - działka nr 602/116 z obrębu Blachownia","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-uzyczenia---