W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

5 lat Programu „Rodzina 500+”

01.04.2021

1 kwietnia 2021 r. miła dokładnie 5 lat od wejścia w życie Programu „Rodzina 500+”. Przyczynił się on do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W efekcie uruchomienia Programu nastąpił znaczący wzrost udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB, z 1,78% PKB w 2015 r. do 4 % PKB obecnie.

Logo programu Rodzina 500 plus. Po lewej stronie napis na niebiesko Rodzina 500 +. Po prawej zarys gracziny dwóch dorosłych postaci i trójkę małych dzieci.

Program „Rodzina 500+” jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci.

W ramach Programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Od czasu uruchomienia Programu do rodzin w skali kraju trafiło 141 mld zł, a świadczeniem wychowawczym objętych jest 6,6 mln dzieci. Świadczenie wychowawcze to 500 zł miesięcznie, 6 tys. zł rocznie i nawet 108 tys. zł w dłuższej perspektywie – od narodzin dziecka do uzyskania przez nie pełnoletności.

W województwie opolskim od początku programu rodzinom przekazano około 3,05 mld zł na wypłatę świadczeń. W poszczególnych latach suma wypłaconych świadczeń wynosiła odpowiednio:

Rok

Gmina

Powiat

2016

340 197 297 zł

5 718 509 zł

2017

477 247 207 zł

7 440 557 zł

2018

459 559 036 zł

7 421 414 zł

2019

651 133 376 zł

8 959 394 zł

2020

863 834 220 zł

10 174 331zł

2021 (do.31.03.2021 r.)

217 066 068 zł

2 525 959 zł

Razem

3 009 037 204 zł

42 240 164 zł

 

Obecnie na Opolszczyźnie programem objętych  jest 137,4 tys. dzieci. W odniesieniu do początku programu, gdzie w 2016 r. świadczeniem objętych było 77 tys. opolskich dzieci to wzrost o 78%. Szacuje się, że w 2021 r. do opolskich rodzin przekazanych zostanie ponad 865 mln zł.