W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Inwestycja TAURON Dystrybucja dla rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

08.10.2021

GPZ Olszowa (Główny Punkt Zasilania) to nowa i strategiczna dla rozwoju gminy Ujazd inwestycja energetyczna TAURONA. Uroczyste otwarcie stacji Olszowa odbyło się 8 października, w dwa dni po podłączeniu do niej pierwszych komercyjnych odbiorców zlokalizowanych na terenie KSSE w Olszowej w gminie Ujazd.

GPZ Olszowa (Główny Punkt Zasilania) to nowa i strategiczna dla rozwoju gminy Ujazd inwestycja energetyczna TAURONA. Zdjęcie przedstawia uroczyste przecięcie wstęgi pod inwestycję. Na zdjęciu starosta pow. strzeleckiego, prezes Taurona, wojewoda opolski, burmistrz Ujazdu i kierownik obiektu.

- Budowa GPZ-tu była naszą odpowiedzią na wnioski o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej składane przed duże firmy działające w Strefie Ekonomicznej - mówi Robert Zasina prezes TAURON Dystrybucja. -  Jednak docelowo do GPZ Olszowa podłączone zostaną także istniejące pobliskie linie 15 kV, (średnie napięcie), zasilane dotychczas z innych, bardziej odległych GPZ-ów. Poprawi to stabilność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców z wielu okolicznych miejscowościach – dodaje prezes Zasina.

Budowa stacji, to efekt Porozumienia, które TAURON Dystrybucja zawarł w 2016 roku z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Porozumienie stworzyło warunki do wyprzedzającego zlecenia opracowania dokumentacji technicznej oraz prawnej na budowę GPZ-etu. W efekcie pozwoliło to na szybsze przystąpienie do realizacji prac związanych z budową stacji, niezwłocznie po zawarciu przez inwestorów wymaganych umów o przyłączenie do sieci i zapewnienie im wymaganej mocy.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2019-2021 i jak na tak dużą inwestycję jest to bardzo krótki czas. Również okres budowy linii 110 kV, zasilającej GPZ Olszowa był bardzo krótki:  przekazanie placu budowy obyło się w marcu bieżącego roku a odbiór końcowy wybudowanego odcinka linii już w lipcu.

- Ostatnie lata w Polsce charakteryzowały się znaczącym zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną, która od 2015 do 2018 r. kształtowała się na średniorocznym poziomie powyżej 2 procent. Na te Europy był to duży wzrost, jednakże znacząco poniżej stopy wzrostu całej światowej gospodarki. A to świadczy o systematycznej poprawie efektywności energetycznej w Polsce - powiedział podczas otwarcia stacji wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

Na etapie budowy bardzo ważna i dobra była stała współpraca z gminą Ujazd oraz starostwem w Strzelcach Opolskich. Przykładowo ze względu na usytuowanie GPZ Olszowa wyzwaniem logistycznym był przejazd ciężkiego transportu z transformatorami mocy 110/15 kV na teren stacji. Pojedynczy transformator waży ok. 63 tony a przywiezione musiały zostać dwie takie jednostki. Dzięki ścisłej współpracy inwestora, wykonawcy i władz lokalnych droga dojazdowa do stacji została podbudowana i utwardzona, co pozwoliło na bezpieczny przejazd specjalistycznym sprzętem z urządzeniami.

GPZ Olszowa stanowi kolejna stację elektroenergetyczna 110/15 kV zasilającą odbiorców TAURON Dystrybucja w energię elektryczną z terenu powiatu strzeleckiego.  Stacja jest powiązana poprzez linie kablowe 15 kV ze stacją Strzelce Piastów. Od strony technicznej stacja została wybudowana zgodnie z dokumentacją projektową, jako obiekt z 5-polową napowietrzną rozdzielnią 110 kV i wnętrzową 30-polową rozdzielnią 15 kV. Linia zasilająca 110 kV została wybudowana jako dwutorowa na słupach rurowych pełnościennych.

Co ważne w GPZ Olszowa zabudowano elementy zabezpieczające środowisko przed ewentualnym wyciekiem do gruntu oleju transformatorowego oraz zastosowano energooszczędne rozwiązania związanie z ogrzewaniem i oświetleniem obiektu.

Inwestycja realizowane była poprzez oddzielne opracowanie dokumentacji projektowej oraz oddzielnie wykonawstwo. Jej koszt to ok. 21 mln zł. Dla porównania budżet inwestycyjny Oddziału w Opolu dla roku 2021 to ok. 165 mln.

{"register":{"columns":[]}}