W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wojewoda Opolski ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, m. Opola oraz gmin Gorzów Śląski, Praszka

14.10.2020

W związku z zaistniałą sytuacją Wojewoda Opolski rozmawiał dziś w formie wideokonferencji na temat sytuacji hydrologicznej w regionie. W spotkaniu udział brały służby: Straż Pożarna , Policja, Wody Polskie, Siły Zbrojne, CPR. Wojewoda odbył także wideokonferencję z przedstawicielami powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.

Na zdjęciu widoczne są krople deszczu na szybie. Daleko w tle budynek mieszkalny.

ZARZĄDZENIE  Nr 113/2020
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, m. Opola oraz gmin Gorzów Śląski, Praszka

Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1464 z późn. zm.), w związku ze wzrostem stanów wód w rzekach Opawa, Odra, Bierawka, Osobłoga, Mała Panew, Ścinawa Niemodlińska, Biała Głuchołaska, Prosna oraz niekorzystną prognozą hydrologiczną zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się alarm przeciwpowodziowy od godziny 10:00 dnia 14 października 2020 r.
do odwołania, dla powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, m. Opola oraz gmin Gorzów Śląski, Praszka.

§ 2. 1 Na terenach, o których mowa w § 1 należy w szczególności:

  1. poinformować mieszkańców o alarmie przeciwpowodziowym;
  2. monitorować poziom wód w rzekach;
  3. utrzymywać siły i środki w gotowości do udziału w akcji przeciwpowodziowej;
  4. monitorować stan wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych we        współpracy z zarządcami tych obiektów;
  5. monitorować stan przygotowań do ewakuacji ludzi i inwentarza na najbardziej           zagrożonych terenach oraz według potrzeb zarządzić ewakuację i koordynować jej         przebieg;
  6. monitorować i koordynować przebieg pozostałych, podjętych działań ratowniczych;

§ 3. 1. Starostowie powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, prezydent miasta Opola oraz burmistrz Gorzowa Śląskiego, burmistrz Praszki o których mowa w § 1 informują, w okresowych meldunkach, Wojewodę Opolskiego o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji powodziowej na obszarze wymienionych powiatów.

2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje starostom powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, prezydentowi m. Opola oraz burmistrzowi Gorzowa Śląskiego, burmistrzowi Praszki, o których mowa w ust. 1 istotne informacje dotyczące powstałych zagrożeń i prowadzonych działań.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się starostom powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, prezydentowi m. Opola oraz burmistrzowi Gorzowa Śląskiego, burmistrzowi Praszki o których mowa w § 1 oraz Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.

 

Wojewoda Opolski

 

Adrian Czubak

 

 

 

 

Materiały

Skan zarządzenia wojewody opolskiego nr 113/2020
Zarządzenie​_Wojewody​_Opolskiego​_1132020​_-​_alarm​_przeciwpowodziowy.pdf 0.52MB