W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Zapewniamy, że Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane rzetelnie, przejrzyście i w sposób bezpieczny.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że dane osób korzystających z serwisów WWW Urzędu są wykorzystywane wyłącznie do  nawiązania kontaktu z osobą oczekującą na odpowiedź, przesłania zamówionych wiadomości poczty elektronicznej oraz zarządzania serwisami przez osoby upoważnione do administrowania serwerami i siecią Urzędu. Dane identyfikacyjne osób odwiedzających nasze witryny nie są udostępniane innym podmiotom.

W niniejszej Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu. Dane są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 1. Korzystając z serwisów www Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 2. Polityka Prywatności obejmuje wszystkie serwisy WWW Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 3. Wszelkie dane gromadzimy w postaci informacji uzyskiwanych podczas korzystania z serwisu - wśród nich mogą być:
 1. informacje zapisane w logach (dziennikach) serwerów – nasze serwery zapisują automatycznie takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, dokładną datę i godzinę tego żądania, dane urządzenia, typ przeglądarki, język, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz pliki cookies, które są opisane w polityce cookies.
 2. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny adres IP.
 3. pliki cookies – to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis www do urządzenia internauty. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Ich użycie oraz wykorzystanie informacji szczegółowo opisuje polityka cookies.

Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. do Biura Obsługi  Klienta (77) 4524 125, fax: (77) 4524 705.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@opole.uw.gov.pl

Zakres zbieranych danych

Serwis umożliwia Pani/Panu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 1. Administrator gromadzi dane związane z Pani/Pana aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 2. Dane, które zbierają serwisy www OUW służą:
  1. celom statystycznym. Dane statystyczne gromadzone są przez wewnętrzne mechanizmy statystyk www zainstalowane na serwerze i w stronach www oraz zewnętrzne mechanizmy agregujące, takie jak systemy Google Analytics. To narzędzie zbiera dane o internautach odwiedzających serwisy Urzędu, ale nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób.
   Szczegółowa polityka prywatności systemu Google Analytics jest dostępna w polityce prywatności tego systemu pod linkiem:
   http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
  2. zapewnieniu poprawności działania wszystkich mechanizmów strony,
  3. zapewnieniu bezpieczeństwa i odpowiednio wysokiego poziomu usług.
 3. Wszystkie zbierane dane analizowane są pod kątem:
  1. obciążenia serwisu,
  2. informacji, które elementy strony są odwiedzane najczęściej,
  3. informacji do celów statystycznych (m. i. zliczanie unikalnych wizyt, zasięg serwisu, urządzenia, z których korzystają internauci).
 4. Umożliwianie korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści oraz subskrypcja profilu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak:
  1. Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA),
  2. YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).

Źródło danych

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/Pana.
 2. Jeżeli Pani/Pana dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 1. Analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statystycznej użytkowników Serwisów jest dobrowolne. Może Pani/Pan skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/Pana wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisów.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:
 • żądać od Administratora wglądu do Pani/Pana danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pana, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający na weryfikację poprawności tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu.

Hosting serwisów www Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz łącze telekomunikacyjne dla serwerów zapewnia zewnętrzny dostawca – firma Netlink Sp. z o. o  ul. Korabnicka 9, 32-050 Skawina.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Zmiany

Jeżeli zmienią się zasady obowiązującej Polityki Prywatności niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje powyższych zapisów.

Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy w serwisach WWW  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach.

Zachęcamy - po przejściu do innego serwisu - do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

Polityka Plików Cookies

Serwisy umożliwiają gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Wykorzystanie plików cookies przez OUW

Serwisy internetowe Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystują pliki cookies:
 •  w celu poprawienia efektywności działania poszczególnych mechanizmów strony,
 •  w celach statystycznych – obsługa statystyk serwisu (m.i. google analytics):

 polityka prywatności narzędzia Google Analytics:

 https://policies.google.com/privacy?hl=en,

 •  poprzez mechanizmy obsługujące sesje,
 •  aby oznaczyć użytkownika zatwierdzającego politykę dotyczącą cookies Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 •  do poprawnego działa mechanizmów zewnętrznych m. in. Youtube

 polityka prywatności narzędzia Google Analytics:

http:// https://policies.google.com/privacy?hl=en

Do czego używamy plików cookies?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (np. przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym, w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jak zmienić ustawienia przeglądarek

Każdy internauta może samodzielnie zmienić ustawienia plików cookies w swoim urządzeniu dostosowując je do własnych potrzeb. Brak zmiany oznacza akceptację dla stosowanych na danej stronie „ciasteczek” oraz jej polityki prywatności.

Poniżej lista najpopularniejszych przeglądarek

Google Chrome
Ustawienia przeglądarki są dostępne pod linkiem:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox
Ustawienia przeglądarki są dostępne pod linkiem:

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

Opera
Ustawienia przeglądarki są dostępne pod linkiem:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari
Ustawienia przeglądarki są dostępne pod linkiem:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Edge
Ustawienia prywatności:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

{"register":{"columns":[]}}